Doe mee: beleg in Aardwarmte Vogelaer 2

Hernieuwbare warmte voor duurzamere tomaten, paprika’s en pepers

Met ons Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we €2.500.000,- in het tweede project van Aardwarmte Vogelaer: een nieuwe aardwarmte-installatie die al medio 2024 duurzame warmte gaat leveren.

Het Westland versneld verduurzamen en een historisch rendement van 3,52%*. Plus mogelijk belastingvoordeel dat oploopt tot 2,67% (2023). Doet u mee?

Doe nu mee met Vogelaer 2

Let op: dit is een reclame-uiting. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder krediet-, liquiditeits- en duurzaamheidsrisico. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en de Prospectus. Bekijk deze hier.

Aardwarmte: onmisbaar in verduurzaming Westlandse glastuinbouw

Na het succes van haar eerste project dat al sinds 2017 duurzame warmte levert vanaf de Arckelweg in Poeldijk, bouwt Aardwarmte Vogelaer nu aan haar tweede installatie. Hiermee worden nog eens 16 tuinders aangesloten op een hernieuwbare energiebron. En, als de plannen doorgaan, wordt ook de compleet nieuwe wijk Westmade Noord in Monster op de bron aangesloten.

Concrete stappen

De impact op verduurzaming is groot; Vogelaer 2 bespaart ons straks 29,4 miljoen m3 gas per jaar.
Dat betekent 52,3 kiloton per jaar minder CO2-uitstoot. Een concrete, tastbare bijdrage.

Het boren van de put, het bouwen van het pomphuis, het aanleggen van de warmteleidingen: er wordt hard gewerkt.
Al medio 2024 zullen de eerste kassen al duurzaam verwarmd worden als alles volgens plan door blijft lopen.

Doe mee via ons Groenfonds Regionaal Duurzaam

U kunt meedoen met Aardwarmte Vogelaer 2 via ons Groenfonds Regionaal Duurzaam. Dat betekent:

  • €2,5 miljoen voor aardwarmte-installatie Vogelaer 2 aan de Arckelweg in Poeldijk vanuit ons Groenfonds Regionaal Duurzaam
  • Historisch rendement Groenfonds: 3,52%*
  • Jaarrendement Groenfonds: 5,98%** (sept. ‘23)
  • Belastingvoordeel op groen beleggen tot max. 2,67% (2023)
  • Fijne risicospreiding: u belegt in een tiental andere projecten
  • Extra aandacht voor: constructierisico en productierisico tijdens de exploitatie

Aardwarmte Vogelaer in beeld

Kijk even mee, naar de eerste aardwarmte aan de Arckelweg in Poeldijk. Naar hoe aardwarmte werkt en hoe het onze kassen helpt verduurzamen.

Doe mee in ons Groenfonds per 1 november

U kunt nu instappen in ons Groenfonds. De eerstvolgende uitgifte van participaties is al 1 november. Gaat u er nu voor, dan weet u zeker dat uw groene beleggingen voor 1 januari, en dus op tijd op uw naam staan om belastingvoordeel te genieten.

Log in op uw online dossier op mijn.meewind en investeer mee in aardwarmte. Met liefde voor de toekomst, gezond rendement en belastingvoordeel.