Investeren met een missie

30 april 2015

Sommige beleggers hebben vooral interesse in een snel en interessant rendement. “Daarnaast zijn er steeds meer beleggers die oog hebben voor wáár ze in beleggen. Zij investeren heel bewust in hun eigen toekomst”, aldus Willem Smelik van Meewind. “Bijvoorbeeld door te beleggen in de productie van duurzame energie.”

Missiegerelateerd investeren. Het is een term die we de laatste tijd steeds meer horen. “Zowel particulieren als bedrijven willen steeds meer in eigen hand houden hoe hun geld wordt geïnvesteerd”, stelt Willem Smelik van Meewind, beleggingsfonds in duurzame energieprojecten. “Beleggers willen weten wat er gebeurt. Bovendien willen ze invloed uitoefenen, door te investeren in dingen die ze belangrijk vinden.”

Stijgende lijn

De cijfers tonen aan dat duurzame energie steeds belangrijker wordt gevonden. “Meewind heeft inmiddels meer dan zesduizend participanten. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven en bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland. En dit aantal blijft groeien”, aldus Smelik.

“Door te investeren in Meewind ondersteunen participanten onze missie, namelijk het versnellen van de overgang naar duurzame energie. Ons uiteindelijke doel is een 100 procent duurzame energieproductie.”

Draagvlak en vermogen

Wat is er nodig om deze doelstelling te bereiken? “Allereerst maatschappelijk draagvlak. Veel mensen en instanties kunnen samen een verandering teweegbrengen. De politiek speelt daarbij een belangrijke rol, maar dat geldt ook voor de particuliere investeerder en bijvoorbeeld een pensioenfonds of woningbouwcorporatie.

Gratis zon en wind

“Voor een succesvolle transitie naar duurzame energie is tevens eigen vermogen nodig; geld dat richting geeft”, vervolgt Smelik. Dit vermogen wordt door Meewind geïnvesteerd in machines en installaties. Vervolgens doen de wind en de zon hun werk. “Zon en wind kosten niets, maar leveren veel op. Niet alleen groene energie, maar ook revenuen voor onze participanten.”

Transparant

Dat laatste is uiteraard van belang. “Missiegerelateerd investeren is mooi, maar het blijft natuurlijk beleggen; de investeerder verwacht wel revenuen.” Het rendement van de fondsen van Meewind varieert van 4 tot 10 procent.

“Het risico is laag, de transparantie hoog”, besluit Smelik. “Op onze site kunnen participanten in Zeewind realtime zien wat onze offshore windparken in de Noordzee opleveren. Daarnaast kunnen ze continu volgen wat de status is van de diverse projecten, ook binnen Regionaal Duurzaam 1. En met elk project dat we realiseren, neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. Stap voor stap. Dat is onze missie.”