Columns

Wat is de visie van Meewind op groen beleggen? En op de ontwikkelingen in de duurzame energiemarkt? U leest het in de opiniestukken op deze pagina.

Waar was de wind deze winter? Waar was de wind deze winter?

Deze winter waaide het aanmerkelijk minder dan voorspeld. Ongunstig voor de opbrengst van fonds Zeewind Bestaande Parken, maar juist gunstig voor de offshore bouw van Nobelwind, het park van Zeewind Nieuwe Parken. Wat is de oorzaak van dit recente tekort aan wind? En waarom kan juist investeren in duurzame energie de oplossing zijn? In deze blog deelt weerman en klimatoloog Reinier van den Berg zijn visie.

Haarlem, 27 februari 2017
Terugblik 2016: belangrijke stappen in energietransitie Terugblik 2016: belangrijke stappen in energietransitie

In 2016 zijn grote stappen gezet die van belang zijn voor de Nederlandse transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo zagen we het afgelopen jaar een spectaculaire kostendaling bij windparken op zee. Wat betreft energie op land kwam de focus meer te liggen op grootschalige projecten en alternatieve technieken. Hoe speelt Meewind in op deze ontwikkelingen?

Haarlem, 23 december 2016
Meedoen & meedelen in offshore windparken: onze wind, onze winst Meedoen & meedelen in offshore windparken: onze wind, onze winst

Op 12 mei jl. sloot de tender voor Borssele I en II, de nieuw te bouwen windparken voor de Zeeuwse kust. De vraag is niet zozeer óf er voldoende geld op tafel komt voor de financiering van beide offshore parken. De vraag is eerder: welke partij gaat het project financieren en realiseren? En kan ik als burger meedoen en meedelen?

Haarlem, 02 juni 2016
Investeren met een missie Investeren met een missie

Sommige beleggers hebben vooral interesse in een snel en interessant rendement. “Daarnaast zijn er steeds meer beleggers die oog hebben voor wáár ze in beleggen. Zij investeren heel bewust in hun eigen toekomst”, aldus Willem Smelik van Meewind. “Bijvoorbeeld door te beleggen in de productie van duurzame energie.” Missiegerelateerd investeren. Het is een term die

Haarlem, 30 april 2015
Nederland kan zich in klimaatzaak op de kaart zetten Nederland kan zich in klimaatzaak op de kaart zetten

Dinsdag 14 juni vond er in Den Haag een rechtszitting plaats, die grote gevolgen kan hebben voor het klimaatbeleid in Nederland. Wat is de visie van Meewind op de klimaatzaak die Urgenda heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat? Een effectiever klimaatbeleid, waarbij de CO2-uitstoot drastisch wordt verminderd. Dat is wat Urgenda, samen met 900 mede-eisers,

Haarlem, 15 april 2015
Centraal of decentraal: efficiënte energie in de juiste omgeving Centraal of decentraal: efficiënte energie in de juiste omgeving

Willen we de overgang naar duurzame energie versnellen? Dan is een goed samenspel tussen decentrale en centrale energievoorziening van groot belang. Meewind zet zich in op beide fronten. Meewind-bestuurder Willem Smelik legt uit waarom. Het fonds Zeewind Nieuwe Parken, waarmee we investeren in windparken op zee, richt zich op centrale energievoorziening. Met het fonds Regionaal

Haarlem, 16 mei 2014
Geen subsidie, maar investering in een nieuwe structuur Geen subsidie, maar investering in een nieuwe structuur

‘Windmolens draaien op subsidie.’ Een veelgehoorde uitspraak, maar een verkeerde voorstelling van zaken. “Het is geen subsidie, maar een investering die je als samenleving doet in een nieuwe structuur.” De nieuwe structuur waar Smelik op doelt moet uiteindelijk leiden tot een duurzame economie met – in de ideale situatie – een 100 procent duurzame energieproductie.

Haarlem, 03 januari 2014
Zeeleven bloeit op rond windpark Belwind Zeeleven bloeit op rond windpark Belwind

Het zeeleven bloeit binnenkort op rond windpark Belwind. Onlangs zijn bij dit windpark in de Noordzee de eerste kunstmatige riffen geplaatst. Deze moeten zorgen voor een toename van vis – en daarmee ook voor meer zeehonden. “Je hoort weleens negatieve geluiden over windparken op zee. Deze zouden nadelige gevolgen hebben voor de flora en fauna.

Haarlem, 24 september 2013

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test