Waarmee kunnen we u helpen?

Hoe wordt het rendement van 6 tot 7% bepaald?

Bij verstrekken van achtergestelde leningen:
De uitkeringen aan het Fonds bestaan uit rente en aflossingen. De looptijd van de prognose is tenminste gelijk aan de looptijd van de lening. De vastgelegde rente- en aflossingsbetalingen vormen de basis voor de rendementsberekening. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de uitkeringen dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Bij participatie in aandelen:
Rendement op aandelen bestaat uit dividend en waardevermeerdering door reservering van winst. De duur van de gekozen prognoseperiode is afhankelijk van de investering. De netto contante waarde van de inleg ten opzichte van de dividenduitkeringen en restwaarde dient altijd positief te zijn, bij het hanteren van een verdisconteringswaarde van minimaal 8,7%.

Het Fonds maakt zijn eigen prognose conform de rendementsberekening zoals hierboven beschreven. Voordat de transactie wordt verricht wordt de door het bedrijf aangeleverde informatie getoetst middels een due diligence onderzoek.

Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar info@meewind.nl of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem

088 633 94 63
ma – vr 09:00 – 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.