Nadere toelichting rendement en risico Regionaal Duurzaam 1 – 1 maart 2017

In dit document vindt u meer informatie over het rendement en de risico’s van beleggen in fonds Regionaal Duurzaam 1. Ook leest u meer over de projecten waarin het fonds heeft geïnvesteerd. Wij raden u aan om – naast dit document – ook het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds te raadplegen. Zo kunt u met kennis van zaken beslissen of u al dan niet in fonds Regionaal Duurzaam 1 wilt beleggen. Dit document wordt periodiek geactualiseerd.

 

Rendement

Met Regionaal Duurzaam 1, het groenfonds van Meewind, kunt u beleggen in duurzame energieprojecten in de regio. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar een duurzame energie- voorziening, en dus aan een groener en schoner Nederland. Het beleggingsfonds heeft een geprognosticeerd rendement van 4 tot 5%. Dit is het nettorendement, na aftrek van de lopende kosten die in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn opgenomen. Naast genoemd rendement profiteert u als participant mogelijk van een belastingvoordeel tot 2,32%.

Groenfonds met belastingvoordeel

Normaal gesproken dient een beleggingsinstelling 15% dividend- belasting in te houden over de uit te keren dividenden. Dit geldt echter niet voor Regionaal Duurzaam 1, dat door de overheid is erkend als groenfonds. Hiernaast kunt u – in bepaalde gevallen – profiteren van de vrijstelling op vermogensrendementsheffing en ontvangt u een heffingskorting. De heffingskorting bedraagt 0,7% in 2017. Vanaf 2017 geldt een vrijstelling op vermogensrendementsheffing over een vermogen tot € 25.000,-. Door in een groenfonds te beleggen kan deze vrijstelling per belastingplichtige worden verhoogd.

Uitkering dividend

Als participant in het fonds ontvangt u rendement over een combinatie van dividend uit deelnemingen en rente uit verstrekte leningen. Het rendement wordt, conform het prospectus, binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd in de vorm van dividend. Fonds Regionaal Duurzaam 1 streeft ernaar om jaarlijks het dividend in mei uit te keren. U heeft de keuze dit dividend contant te laten uitkeren of te herbeleggen in het fonds.

Risico’s

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Als geïnteresseerde of participant in het fonds is het van belang dat u zich hiervan bewust bent. De intrinsieke waarde van een participatie in het fonds kan stijgen, maar ook dalen. In het laatste geval kunnen participanten hun inleg gedeeltelijk of geheel verliezen. U maakt echter pas daadwerkelijk verlies als u uw participatie met verlies verkoopt. Als u de eventuele verliezen niet kunt of wilt dragen, raden wij u af om te beleggen in dit fonds.

Investeringsportfolio

Het portfolio van het fonds bestaat uit investeringen in het vreemd vermogen en risicodragend kapitaal van ondernemingen in Nederland. Met de investeringen worden duurzame energieprojecten gerealiseerd, die door de overheid zijn erkend als groenproject en voorzien van een groenverklaring. In onder- staand overzicht ziet u in welke vormen van duurzame energie- productie het fonds belegt, en in welke verhouding.

Overzicht deelnemingen en leningen

Onderstaand treft u een overzicht van alle huidige deelnemingen en leningen tegen nominale waarde.

Overzicht deelnemingen
OndernemingInvesteringAandeelDatum van investering
BioGast Agro Hensbroek38810%25 augustus 2015
Groen Gas Almere B.V.820%29 september 2015
OrangeGas Projects B.V.1020%31 juli 2015
Wocozon Overijssel B.V.47210%29 juni 2015
ZON Energie RD1 B.V.219,9%31 december 2012
ZON Energie RD2 B.V.019,9%31 december 2014
ZON Energie RD3 B.V.019,9%25 mei 2016
Totaal880(bedragen x € 1.000)

 

Overzicht leningen
OndernemingLeningDatum van investering
Aardwarmte Vierpolders holding B.V.€ 2.56529 december 2014
Aardwarmte Vogelaer B.V.€ 1.27214 juni 2016
BioGast Agro Hensbroek B.V.€ 1.101Gefaseerd vanaf 11 september 2013
BioGast Amsterdam B.V.€ 1433 april 2013
BioGast Westpoort€ 21212 maart 2013
Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V.€ 1.06025 september 2015
Geopower Holding B.V.€2.120 23 december 2016
Groen Gas Almere B.V.€ 1.358Gefaseerd vanaf 29 september 2015
Groengas Hoogezand B.V.€ 73014 november 2016
OrangeGas Projects B.V.€ 1.790Gefaseerd vanaf 31 juli 2015
Warmtebedrijf Bergschenhoek B.V.€ 3.38829 december 2016
Windturbine RIFF B.V.€ 36629 mei 2015
ZON & MEDIA B.V.€ 881 april 2016
ZON Energie RD1 B.V.€ 1.977Gefaseerd vanaf 31 december 2012
ZON Energie RD2 B.V.€ 3.056Gefaseerd vanaf 31 december 2014
Totaal€ 21.226(bedragen x € 1.000)

Na het faillissement van BioGast Westpoort B.V. is de installatie ondergebracht bij OrangeGas Projects B.V.

Projectoverzicht

Hierbij vindt u – per vorm van duurzame energieproductie – een overzicht van de projecten waarin het fonds heeft geïnvesteerd.

Geothermie

nadere-toelichting-rd-visual7

In 2014 is Regionaal Duurzaam 1 gestart met de financiering van geothermieprojecten binnen de glastuinbouw. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is de energie die in de aarde zit opgeslagen. Hoe dieper, hoe warmer: iedere honderd meter stijgt de temperatuur ongeveer drie graden. Dat geldt ook voor het water dat zich op grote diepte bevindt. Dit water wordt via een productieput opgepompt om de kassen van glastuin- bouwbedrijven te verwarmen. Het afgekoelde grondwater gaat via een injectieput weer terug de bodem in. Zo blijft de grond- waterdruk gelijk en wordt vervuiling aan het aardoppervlak voorkomen.

De financiering van deze projecten bestaat voor circa 70% uit vreemd vermogen en voor 30% uit risicodragend kapitaal. Het vreemd vermogen wordt verstrekt door banken, het risicodragende kapitaal door eigen vermogen en investeerders. Regionaal Duurzaam 1 investeert in het risicodragende kapitaal door achtergestelde leningen te verstrekken. Als zekerheid voor de terugbetaling vestigt het fonds – naast de zekerheden van de bank – tweede hypotheek- en pandrecht op diverse goederen. Meer informatie: geothermie.nl

ProjectenAardwarmte VierpoldersAardwarmte VogelaerCalifornië Lipzig GielenGeoPower HoldingWarmtebedrijf Bergschenhoek
LocatieBrielleWestlandHorst aan de MaasMidden-DelflandLansingerland
Vreemd vermogenRabobankRabobankRabobankRabobankBNG
StatusOperationeelBouwfaseBouwfaseBouwfaseBouwfase
Debiet m3/uur275189151215400
Productietemperatuur8085819564
Retourtemperatuur353535,53520
MWth14,3910,997,991520,47
GJ/jaar453.783346.525251.937473.035645.381
Besparing aardgas Nm3/jaar14.339.55310.950.2047.961.20414.947.89820.394.031
CO2-rectucite kTon25,5219,4914,1726,6136,30
Equivalent huishoudens9.5607.3005.3079.96513.596
Berekening is gebaseerd op maximale productie en gemiddeld gasgebruik van 1.500 m3/jaar

nadere-toelichting-rd-visual3

Groen gas

Sinds 2013 investeert Regionaal Duurzaam 1 in de ontwikkeling en bouw van biogas- en groengasprojecten. Een biogasinstallatie zet biomassa door vergisting om in biogas. Deze vergisting is een volledig natuurlijk proces, zonder chemische toevoegingen. In een opwerkinstallatie wordt het biogas vervolgens opgewaardeerd tot groen gas, dat in het landelijke gasnetwerk wordt gevoed. Dit duurzaam geproduceerde gas heeft dezelfde eigen- schappen als aardgas, maar dan vrijwel zonder langcyclische CO2-uitstoot.

De financiering van deze projecten bestaat voor circa 65% uit vreemd vermogen en voor 35% uit risicodragend kapitaal. Het vreemd vermogen wordt verstrekt door banken, het risicodragende kapitaal door eigen vermogen en investeerders.

Bij groengasprojecten neemt fonds Regionaal Duurzaam 1 – in tegenstelling tot bij geothermieprojecten – vaak een belang in de deelneming. Naast het leveren van eigen vermogen verstrekt het fonds achtergestelde leningen. Als zekerheid voor de terug- betaling vestigt het fonds – vaak naast de zekerheden van de bank – tweede hypotheek- en pandrecht op diverse goederen.
Meer informatie: groengas.nl

 

Naast investeringen in bio- en groengasproductie heeft het fonds in 2015 geïnvesteerd in een viertal groengastankstations in Den Haag, Leeuwarden, Hoogkerk en Helmond.

ProjectenBioGast AmsterdamBioGast HensbroekGroengas HoogezandGroen Gas AlmereOrangeGas Projects
LocatieMijdrechtHensbroekHoogezandAlmereBeverwijk
Vreemd vermogennvtRabobankRabobankRabobanknvt
StatusOperationeelOperationeelOperationeelBouwfaseOperationeel
Debiet m3/uurnvt450nvt470nvt
Substraatinput ton/jaarnvt24.00070.00036.000nvt
Productie gas m3/jaar175.0003.600.0004.250.0003.700.0001.000.000
CO2-reductie kTon0,316,417,576,591,78
Equivalent huishoudens1172.4002.8332.467667

 

Warmte-koudeopslag

nadere-toelichting-rd-visual4

Sinds de oprichting in 2012 investeert Regionaal Duurzaam 1 in warmte-koudeopslagprojecten. Warmte-koudeopslag (WKO) is een bewezen techniek voor het duurzaam verwarmen en koelen van wooncomplexen. In de zomer wordt warmte aan het complex onttrokken en opgeslagen in de bodem. Op deze manier worden de ruimten comfortabel gekoeld. In de winter wordt de warmte juist uit de bodem gepompt voor de ver- warming van het complex. Deze techniek maakt duurzame besparingen mogelijk van 95% op koeling en 40 tot 50% op verwarming.

Vaak worden de WKO-projecten gecombineerd met zonnecollectoren. Deze collectoren verwarmen het tapwater, dat wordt opgeslagen in boilers. HR-ketels zorgen voor bijverwarming van het tapwater bij piekbelasting en op dagen met weinig zonlicht.

Bij de oprichting van Regionaal Duurzaam 1 is het fonds een samenwerking aangegaan met ZON Energie B.V. Deze onderneming ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert collectieve duurzame energie-installaties vanuit een Energy Service Company (ESCo). Elk project wordt ondergebracht in een Special Purpose Vehicle (SPV). Een SPV is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht. De SPV’s zijn ondergebracht in ZON Energie RD1, ZON Energie RD2 en ZON Energie RD3 B.V.

De projecten worden volledig gefinancierd door Regionaal Duurzaam 1. Als zekerheid voor de terugbetaling vestigt het fonds hypotheek- en pandrecht op de goederen van ZON Energie RD1 B.V. en ZON Energie RD2 B.V.

Meer informatie: wikibodemenergie.nl en zonenergie.nu

ZON Energie RD1 B.V.Aantal woningen
ZON Energie Dordrecht Overkamppark B.V.56 appartementenzonenergie.nu/project/dordrecht-overkamppark/
ZON Energie Durghorst Krommenie B.V.79 seniorenwoningenzonenergie.nu/project/krommenie-durghorstplantsoen/
ZON Energie Middelburg B.V.56 seniorenwoningenzonenergie.nu/project/middelburg-gebrandylaan/
ZON Energie Oude-Tonge B.V.58 appartementen en 7 groepswoningenzonenergie.nu/project/oude-tonge-ebbe-vloed/
ZON Energie Utrecht Pri.Ma. B.V.23 seniorenwoningen en 2 zorggroepenzonenergie.nu/project/utrecht-prinses-margrietstraat/
ZON Energie Volendam Broeckgouw B.V.50 appartementen en 1.000 m2 commerciële ruimtenzonenergie.nu/project/volendam-broeckgouw/
ZON Energie Duurzame Energieprojecten B.V.24 starterswoningenzonenergie.nu/project/wognum-kreekrand/
ZON Energie RD2 B.V.Aantal woningen
ZON Energie Alkmaar Oranjehof B.V.150 appartementenN/A
ZON Energie Baarn Zilvervloot B.V.30 seniorenwoningenN/A
ZON Energie Schagen Hofpark B.V.20 appartementenzonenergie.nu/project/schagen-hofpark/
ZON Energie Sculpturen Breda B.V.248 appartmenten + zorgcomplexzonenergie.nu/project/breda-sculpturen/
ZON Energie LDC Zandvoort B.V.252 woning equivalentenzonenergie.nu/project/zandvoort-louis-davids-carre-fase-1/

Windenergie

Sinds 2015 investeert Regionaal Duurzaam 1 in windenergie op land. Windmolens zetten de wind om in groene stroom en dragen zo bij aan een duurzame energievoorziening. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling voor 2020 dat 14% van onze energievoorziening duurzaam is opgewekt. In 2023 moeten windmolens op land en zee ongeveer 8 miljoen huishoudens voorzien van duurzame energie.

Meer informatie: nwea.nl

nadere-toelichting-rd-visual5

Windturbine RIFF B.V.

Regionaal Duurzaam 1 heeft geïnvesteerd in een windmolen op het terrein van het internationale bedrijf IFF in Tilburg. Het betreft de Nordex N117 van 2,4 MW. Deze turbine levert rechtstreeks elektriciteit aan de industriële afnemer. IFF is dus gegarandeerd van op eigen terrein opgewekte groene stroom. Bovendien wordt er bespaard op transportkosten voor elektriciteit.

De windturbine produceert bij een gemiddelde windsnelheid van 5,9 meter per seconde jaarlijks 6,5 kWh groene stroom. Hiermee kan IFF voorzien in 30% van de energiebehoefte van de Tilburgse productielocatie. Het levert tevens een CO2-reductie op van 2.292 ton per jaar.

Voor de realisatie van de windmolen, die in het najaar van 2016 is opgeleverd, heeft het fonds een lening verstrekt aan Windturbine RIFF B.V. van € 366.000 voor een periode van twaalf jaar. Deze lening is achtergesteld aan de bancaire financiering van de Triodos Bank. Ontwikkelaar en exploitant van de windmolen is Renewable Energy Factory B.V.

Meer informatie: www.renewablefactory.com

Zonne-energie

Sinds 2012 investeert Regionaal Duurzaam 1 in zonne-energieprojecten. Er zijn verschillende toepassingen op het gebied van zonne-energie. De meest gebruikte toepassing in Nederland is het omzetten van zonlicht in elektriciteit. Dit gebeurt door middel van fotovoltaïsche cellen (PV-panelen). De groene stroom die deze panelen opwekken wordt achter de meter afgenomen door particulieren of bedrijven of geleverd aan het centrale net.

Zonlicht kan ook via zonnecollectoren worden omgezet in warmte (thermische zonne-energie). Het opgevangen zonlicht zorgt voor de verwarming van tapwater, dat wordt opgeslagen in boilers. Deze zonnecollectoren zijn een nuttige aanvulling bij WKO-projecten.

Meer informatie: www.milieucentraal.nl

Wocozon Overijssel B.V.

De missie van Wocozon is om alle 2,4 miljoen huurders in Nederland financieel te laten profiteren van lokaal opgewekte duurzame energie. Het doel is om binnen tien jaar 100.000 corporatiewoningen in Nederland van zonnepanelen te voorzien. Hiervoor richt Wocozon per regio een speciale vennootschap op.

Voor de financiering van zonnepanelen op 1.000 huurwoningen in de provincie Overijssel is Wocozon Overijssel B.V. opgericht. Op 29 juni 2015 heeft Regionaal Duurzaam 1 een belang van 10% in de onderneming genomen. Het fonds financiert de zonne-installaties – in tegenstelling tot alle andere investeringen – uitsluitend door het leveren van eigen vermogen.

In 2016 zijn de 1.000 zonne-installaties in Overijssel opgeleverd. Elke deelnemende huurder betaalt niet voor de zonnepanelen, maar voor de zonnestroom in de vorm van een vaste maandelijkse vergoeding aan de woningcorporatie. Hierbij bespaart de huurder circa 20% op de kosten voor elektriciteit.

Meer informatie: www.wocozon.nl

ZON & MEDIA B.V.

ZON & MEDIA combineert duurzame energieprojecten met krachtige media-exposure. Het bedrijf bedenkt creatieve mediaconcepten, waarbij de opbrengst van de campagne gebruikt wordt voor de financiering van zonne-installaties. Voor het realiseren van een zonne-installatie op het dak van Race Planet in Delft heeft Regionaal Duurzaam 1 in 2016 een lening van € 106.000 verstrekt aan ZON & MEDIA.

De installatie bestaat uit 280 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 70.000 Wp en een gemiddelde jaarlijkse stroomopbrengst van 62.300 KWh. Race Planet Delft neemt de opgewekte stroom af. Dit levert naar verwachting een CO2-reductie op van 34,2 ton per jaar.

Voor de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de financiering heeft ZON & MEDIA een driejarig mediacontract gesloten met Greenchoice. De basis van dit contract is een billboard van 400 m2 op het pand van Race Planet langs de A13 in Delft. Als zekerheid voor de betaling van de geldvordering vestigt het fonds eerste pandrecht op de zonne-installatie en op de media-inkomsten vanuit de deal met Greenchoice.

Het project is in april 2016 volgens planning en binnen budget opgeleverd. De exploitatie loopt volgens prognose. Na drie jaar wordt de installatie overgedragen aan Bleekemolen, eigenaar van Race Planet Delft.

Meer informatie: www.zonenmedia.com

Voor meer informatie omtrent de projecten van Regionaal Duurzaam 1: meewind.nl/fondsen/regionaal-duurzaam-1/

Risico

Regionaal Duurzaam 1 investeert in verschillende projecten van diverse ondernemingen. nadere-toelichting-rd-visual6Hierdoor is er bij het fonds sprake van een gespreid risico. De ondernemingen waarin Regionaal Duurzaam 1 investeert hebben een bewezen concept en een draaiende organisatie. De ondernemingen zijn echter nog niet volwassen en hebben – voor ze deze fase bereiken – investeringen nodig om de professionaliteit en kwaliteit te kunnen waarborgen.

Marktrisico

Het is niet zeker hoe de energieprijs zich gaat ontwikkelen. ZON Energie factureert de bewoners van de complexen waar de installaties actief zijn voor hun verbruik op basis van marktconforme prijzen. De biogasinstallaties van zijn wat de opbrengsten betreft voornamelijk afhankelijk van de prijs van groen gas voor het net en de inkoop van het restafval.

Leveranciersrisico

De projecten waarin het fonds investeert maken gebruik van verschillende leveranciers. Het is mogelijk dat de leveranciers zich niet aan de gemaakte afspraken houden. De duurzame energiemarkt is nog volop in ontwikkeling.

De huidige projecten, veelal relatief jonge bedrijven, zullen in korte tijd uitgroeien tot volwassen organisaties. Om deze periode te overbruggen kunnen de relatief kleine ondernemingen een beroep doen op financiering vanuit Regionaal Duurzaam 1.

Renterisico

Regionaal Duurzaam 1 verstrekt in vrijwel alle gevallen financiering voor een minimale periode van 10 jaar. Het risico bestaat dat de huidige renteafspraken op termijn niet meer marktconform zijn.

Opbrengsten

Biogas
De opbrengsten van de biogasinstallaties bestaan uit levering van biogas en afname van afvalstromen.

Geothermie
De opbrengsten van geothermie bestaan uit levering van warmte
aan kassen of woningen die zijn aangesloten bij de bron.

Wind
De windturbine levert elektriciteit via een directe lijn aan een industriële afnemer. De windturbine wordt hierbij rechtstreeks aangesloten op de netaansluiting van de afnemer.

WKO
De opbrengsten van de WKO-installaties bestaan uit levering van verwarming en verkoeling aan particulieren. Hiervoor heeft de project B.V. een energiecontract afgesloten met de particulieren. Deze prijsafspraken zijn gebaseerd op marktconforme energieprijzen.

Zon-Pv
De opbrengsten de zon-PV-installaties bestaan uit levering van lokaal opgewekte stroom aan het centrale net of afname van particulieren binnen de postcoderoos.

Kosten

Biogas
De belangrijkste kosten bij een biogasinstallatie zijn de inkoop van het restafval en onderhoudskosten. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de onderneming Biogast B.V. en gefactureerd vanuit de holding. Voor het restafval zijn langlopende inkoopcontracten afgesloten.

Geothermie
De belangrijkste kosten bij een geothermie installatie zijn het boren van de twee putten.

Wind
De belangrijkste kosten bij een windmolen op land zijn, na installatie, onderhoudskosten. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Nordex, de leverancier van de turbine. Een beschikbaarheidsgarantie is vastgelegd met de leverancier voor 93% in het eerste jaar van productie en 95% voor jaren 2 tot 15.

WKO
Ook bij een WKO-installatie vormt onderhoud de belangrijkste kostenpost. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de onderneming ZON Energie en gefactureerd vanuit de holding. Daarnaast is het noodzakelijk om een reserver te bieden aan de afnemers. De tekorten aan energie worden ingekocht.

Zon-Pv
De belangrijkste kosten bij een zon-PV-installatie zijn onderhoudskosten. het onderhoud wordt uitgevoerd door de onderneming en gefactureerd vanuit de holding.

Geothermie
De belangrijkste kosten bij een geothermie installatie zijn het boren van de twee putten.

Looptijd fonds

Meewind stimuleert via het fonds Regionaal Duurzaam 1 de duurzame energieproductie in Nederland. De looptijd van het fonds is direct gekoppeld aan de ambitie om Nederland voor 100 procent te verduurzamen door middel van eigen vermogen van particulieren of het bedrijfsleven.

Tot slot

Het rendement van Regionaal Duurzaam 1 is afhankelijk van de onderliggende beleggingen. Het verwachte rendement voor een participatie in Regionaal Duurzaam 1 is – na aftrek van kosten – tussen de 4 en 5 procent. Het risico is een middels de diverse contracten en verzekeringen een ‘optimaal beheerst’ risico. De conclusie van Meewind is dat het risico goed is afgedekt. Loop geen onnodig risico. Wij raden u met klem aan ook de essentiële beleggersinformatie van het fonds te lezen.

Download dit document (PDF)

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test