Uitkering Zeewind-fondsen beleggen in Energie Transitiefonds

Geachte participant,

U heeft eerder aangegeven dat u overweegt de uitkering(en) uit de herbelegginsgreserves van de Zeewind-fondsen te beleggen in het Energie Transitiefonds, zonder inhouding van emissiekosten.

Hieronder kunt u uw definitieve keuze doorgeven.

Wat zijn de voorwaarden?
Omdat de Zeewind-fondsen en het Energie Transitiefonds een gescheiden administratie voeren dient u kennis te nemen en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals omschreven in het prospectus (en in het bijzonder de daarin beschreven risicofactoren), de Overeenkomst van beheer en bewaring met betrekking tot het Energie Transitiefonds (de Fondsvoorwaarden) en de essentiële beleggersinformatie van het Energie Transitiefonds.

U leest de fondsdocumenten via de onderstaande links:

Een introductie van het fonds leest u op de introductiepagina en op de fondspagina.

De uitkering(en) uit de herbeleggingsreserves van de Zeewind-fondsen worden – zonder inhouding van 3% emissiekosten – belegd in het Energie Transitiefonds.

Wilt u gebruikmaken van dit voorstel?
Om gebruik te maken van dit voorstel kunt u onderstaand aanvinken dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het Energie Transitiefonds.

Klik vervolgens op de knop ‘Ik wil mijn uitkering(en) beleggen’. U hoeft dan, als nieuwe participant in het Energie Transitiefonds, geen inschrijfformulier en legitimatie in te sturen.

 

Uw link is niet volledig of niet goed doorgekomen. Probeer opnieuw of neem contact op met Meewind.

 

Wilt u geen gebruik maken van dit voorstel?
Wenst u niet op bovenstaand voorstel in te gaan, dan hoeft u geen verdere handelingen te verrichten. Bij geen reactie zullen de aangehouden uitkeringen omstreeks 20 december 2018 automatisch naar uw tegenrekening worden overgemaakt.

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test