Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en recente persberichten van Meewind. Lees meer over onze fondsen, onze duurzame energieprojecten en onze visie op groen beleggen. Gebruik onderstaand filter om te zoeken op onderwerp.

Berichten gefilterd op:
Column, 20 april 2020 Crisis biedt ook duurzame kansen
De coronacrisis heeft wereldwijd een enorme impact “We leven mee met iedereen die wordt geraakt door deze crisis Tegelijkertijd biedt de nieuwe situatie ook duurzame kansen”,...
Lees meer
Column, 27 februari 2017 Waar was de wind deze winter?
Deze winter waaide het aanmerkelijk minder dan voorspeld Ongunstig voor de opbrengst van fonds Zeewind Bestaande Parken, maar juist gunstig voor de offshore bouw van Nobelwind,...
Lees meer
Column, 23 december 2016 Terugblik 2016: belangrijke stappen in energietransitie
In 2016 zijn grote stappen gezet die van belang zijn voor de Nederlandse transitie naar een duurzame energievoorziening Zo zagen we het afgelopen jaar een spectaculaire...
Lees meer
Column, 02 juni 2016 Meedoen & meedelen in offshore windparken: onze wind, onze winst
Op 12 mei jl sloot de tender voor Borssele I en II, de nieuw te bouwen windparken voor de Zeeuwse kust De vraag is niet zozeer óf er voldoende geld op tafel komt voor de...
Lees meer
Column, 30 april 2015 Investeren met een missie
Sommige beleggers hebben vooral interesse in een snel en interessant rendement “Daarnaast zijn er steeds meer beleggers die oog hebben voor wáár ze in beleggen Zij investeren...
Lees meer
Column, 15 april 2015 Nederland kan zich in klimaatzaak op de kaart zetten
Dinsdag 14 juni vond er in Den Haag een rechtszitting plaats, die grote gevolgen kan hebben voor het klimaatbeleid in Nederland Wat is de visie van Meewind op de klimaatzaak die...
Lees meer
Column, 16 mei 2014 Centraal of decentraal: efficiënte energie in de juiste omgeving
Willen we de overgang naar duurzame energie versnellen Dan is een goed samenspel tussen decentrale en centrale energievoorziening van groot belang Meewind zet zich in op beide...
Lees meer
Column, 03 januari 2014 Geen subsidie, maar investering in een nieuwe structuur
‘Windmolens draaien op subsidie’ Een veelgehoorde uitspraak, maar een verkeerde voorstelling van zaken “Het is geen subsidie, maar een investering die je als samenleving...
Lees meer
Column, 24 september 2013 Zeeleven bloeit op rond windpark Belwind
Het zeeleven bloeit binnenkort op rond windpark Belwind Onlangs zijn bij dit windpark in de Noordzee de eerste kunstmatige riffen geplaatst Deze moeten zorgen voor een toename van...
Lees meer
Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022