Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en recente persberichten van Meewind. Lees meer over onze fondsen, onze duurzame energieprojecten en onze visie op groen beleggen. Gebruik onderstaand filter om te zoeken op onderwerp.

Berichten gefilterd op:
Column, 23 december 2016 Terugblik 2016: belangrijke stappen in energietransitie
In 2016 zijn grote stappen gezet die van belang zijn voor de Nederlandse transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo zagen we het afgelopen jaar een spectaculaire kostendaling bij windparken op zee. Wat betreft energie op land kwam de focus meer te liggen op grootschalige projecten en alternatieve technieken. Hoe speelt Meewind in op deze ontwikkelingen?
Lees meer
Nieuwsbrief, 02 december 2016 Ontvang tot 2,32% belastingvoordeel met een belegging in groenfonds Regionaal Duurzaam 1
Regionaal Duurzaam 1 is een door de overheid erkend groenfonds. Dit betekent dat u, als participant, recht heeft op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een heffingskorting voor uw groene belegging.
Lees meer
Nieuwsbericht, 13 oktober 2016 Inlegvel voor prospectus Meewind subfonds Zeewind Nieuwe Parken gepubliceerd
De afgelopen jaren heeft binnen de offshore windsector een verschuiving plaatsgevonden naar openbare aanbestedingsprocedures en balansfinanciering door energie-multinationals. Vanwege voornoemde ontwikkelingen is het voor de continuïteit van fonds Zeewind Nieuwe Parken van belang om de focus te verruimen.
Lees meer
Nieuwsbrief, 21 september 2016 Voortgang bouw Nobelwind en ontwikkelingen Europese offshore windmarkt
De afgelopen periode waren er enkele interessante ontwikkelingen op het gebied van offshore wind. In deze nieuwsbrief lichten we deze graag nader toe. Allereerst leest u meer over de voortgang van de bouw van ons eigen park Nobelwind. Vervolgens gaan we in op opvallende (prijs)ontwikkelingen binnen de Europese offshore markt en de rol van Meewind.
Lees meer
Nieuwsbrief, 09 september 2016 Regionaal Duurzaam 1 – periodieke update projecten
In onze vorige nieuwsbrief over fonds Regionaal Duurzaam 1 hebben wij u geïnformeerd over meerdere projecten, waaronder Groen Gas Almere en Aardwarmte Vogelaer. Beide projecten hebben sindsdien vooruitgang geboekt, waar we u graag meer over vertellen.
Lees meer
Nieuwsbrief, 24 juni 2016 Update projecten Regionaal Duurzaam 1
Windturbine Tilburg officieel in gebruik genomen, Groen Gas Almere in aanbouw en Aardwarmte Vogelaer gefinancierd
Lees meer
Nieuwsbericht, 10 juni 2016 Verlaging subsidie toekomstige windparken België
“Meer dan miljard euro minder voor windenergie op zee”, zo kopte De Standaard gisteren. De Belgische overheid heeft besloten de subsidie te verlagen van twee toekomstige offshore windparken, die de financial close nog niet hebben bereikt. Voor de drie parken waarin Meewind een belang heeft, blijven de bestaande subsidieafspraken intact.
Lees meer
Column, 02 juni 2016 Meedoen & meedelen in offshore windparken: onze wind, onze winst
Op 12 mei jl. sloot de tender voor Borssele I en II, de nieuw te bouwen windparken voor de Zeeuwse kust. De vraag is niet zozeer óf er voldoende geld op tafel komt voor de financiering van beide offshore parken. De vraag is eerder: welke partij gaat het project financieren en realiseren? En kan ik als burger meedoen en meedelen?
Lees meer
Nieuwsbericht, 26 mei 2016 Volg de bouw van Groen Gas Almere
De bouw van Groen Gas Almere, het project dat mede is gefinancierd door fonds Regionaal Duurzaam 1, is in volle gang. De voortgang van de bouw is online op de voet te volgen.
Lees meer
Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test