Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en recente persberichten van Meewind. Lees meer over onze fondsen, onze duurzame energieprojecten en onze visie op groen beleggen. Gebruik onderstaand filter om te zoeken op onderwerp.

Berichten gefilterd op:
Nieuwsbericht, 17 januari 2020 Meewind investeert in evenementbatterijen van Greener
Het Energie Transitiefonds van Meewind participeert in Greener, een start-up die batterijen levert voor evenementen als alternatief voor vervuilende dieselgeneratoren. Volgens Derck Truijens, investment manager...
Lees meer
Nieuwsbericht, 17 januari 2020 Meewind feliciteert Urgenda na uitspraak bij de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 20 december 2019 Urgenda in het gelijk gesteld in haar klimaatzaak tegen de Rijksoverheid. De regering moet meer actie ondernemen...
Lees meer
Nieuwsbericht, 23 december 2019 Steeds meer zonne-energie projecten voor huurders in Overijssel met opschaling door Wocozon
Wocozon, dé verduurzamer van bestaande sociale huurwoningen, voorziet zo’n vijf procent van alle sociale huurwoningen in Nederland van zonnepanelen. Dit resulteert in 2025 naar verwachting in ca. 120 duizend woningen met in totaal 1 miljoen zonnepanelen.
Lees meer
Persbericht, 12 december 2019 Gemeente Pijnacker-Nootdorp en financiers trekken aardwarmteproject Ammerlaan los
Met hulp van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, BNG Bank, Rabobank, Meewind en Nationaal Groenfonds heeft Ammerlaan Geothermie BV een uit 2010 daterend aardwarmteproject hersteld. Hierdoor wordt jaarlijks 22.250 ton CO2-uitstoot bespaard. Het is het eerste project in Nederland waar aardwarmte op grote schaal aan zowel woningen als glastuinbouwers wordt geleverd.
Lees meer
Nieuwsbericht, 05 december 2019 Groenfonds Regionaal Duurzaam onderbreekt uitgifte participaties
Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft per heden (5 december 2019) de uitgifte van participaties onderbroken. Net als voorgaande jaren is het fonds in de laatste maanden van het jaar buitengewoon sterk gegroeid, waardoor het niet mogelijk is om nieuwe participaties uit te geven. Groenfonds Regionaal Duurzaam, een fonds van Meewind, is door de overheid aangemerkt als groene beleggingsinstelling. Particuliere beleggers in dit fonds kunnen aanspraak maken op een fiscaal voordeel. Een belangrijke wettelijke voorwaarde is dat alle groenfondsen – conform de Regeling Groenprojecten – ten minste 70% van het fondsvermogen investeren in officiële groenprojecten. Dit zijn projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.
Lees meer
Nieuwsbericht, 19 november 2019 Wocozon: “Laat sociale huurders ook meeprofiteren”
Meewind investeert al jarenlang in Wocozon, de grootste aanbieder van zonnepanelen in de sociale huursector. “Wij zijn voor een inclusieve energietransitie”, stelt Rosalinde Klein Woolthuis,...
Lees meer
Nieuwsbrief, 18 november 2019 Partners Meewind in top 3 bij voorjaarsronde SDE+
Afgelopen week is de balans opgemaakt van de voorjaarsronde 2019 van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hierbij is in kaart gebracht welke bedrijven en instellingen de meeste beschikkingen hebben ontvangen voor duurzame projecten. De top 3 in de categorie ‘zon’ bestond uit drie goede bekenden van Meewind, te weten Sunrock, Sunvest en Rooftop Energy. Meewind verschaft alle drie de partijen financiering voor de uitrol van hun projecten.
Lees meer
Nieuwsbrief, 18 november 2019 De balans na één jaar Energie Transitiefonds
Eind 2018 opende Meewind een nieuw fonds. Nu, een klein jaar later, heeft Energie Transitiefonds 6.500 participanten, een belegd vermogen van circa € 26 miljoen en een waardestijging van circa 7,7%. “Een mooi resultaat”, aldus beheerder Willem Smelik, die terugblikt én vooruitkijkt. “Tot dusverre lag de focus op het versterken van de positie in Energie Concurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice. Komend jaar gaan we ook investeren in andere duurzame bedrijven.”
Lees meer
Nieuwsbericht, 21 oktober 2019 Ontwikkelingen windparken: wind, onderhoud en nieuwe buren
Meewind heeft een belang in drie offshore windparken op het Belgische deel van de Noordzee: Belwind, Northwind en Nobelwind. De productie van deze parken is...
Lees meer
Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022