De balans na één jaar Energie Transitiefonds

18 november 2019

Eind 2018 opende Meewind een nieuw fonds. Nu, een klein jaar later, heeft Energie Transitiefonds 6.500 participanten. “Een mooi resultaat”, aldus beheerder Willem Smelik, die terugblikt én vooruitkijkt. “Tot dusverre lag de focus op het versterken van de positie in Energie Concurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice. Komend jaar gaan we ook investeren in andere duurzame bedrijven.”

Voor 2020 staan er interessante ontwikkelingen op stapel. Daarover later meer. Eerst blikt Smelik terug op het eerste jaar van Energie Transitiefonds. “Eind 2018 kregen we de kans om – via Energie Concurrent – te investeren in Greenchoice. Afgelopen juni hebben we ons belang kunnen uitbreiden. Daarmee hebben we ons eerste doel behaald.” Nog dit jaar zal Energie Transitiefonds voor de tweede keer zijn belang uitbreiden.

Cijfers Energie Transitiefonds

  • Aantal participanten: 6.500
  • Rendementsverwachting: 6-7%
  • Koersontwikkeling sinds start*: 7,7%

* Gemeten sinds eerste uitgifte op 1 januari 2019 t/m 31 oktober 2019

Succesvolle koploper
De huidige belegging past bij de gekozen koers van Energie Transitiefonds. “Met dit fonds investeren we in succesvolle duurzame bedrijven, die de energietransitie een versnelling kunnen geven. Wij ondersteunen de koplopers om verder te groeien en het verschil te maken.”

Greenchoice is zo’n koploper. “Dit is de grootste duurzame energieleverancier van Nederland, met ruim 550.000 klanten”, aldus Smelik. “Greenchoice zit in het donkergroene segment door zich ook te richten op de productie van duurzame energie.” Onder meer via dochterbedrijf KiesZon. Ook biedt Greenchoice klanten de kans om zelf groene energie op te wekken met door KiesZon geïnstalleerde zonnepanelen. “Zo vergroot Greenchoice de relatie met haar klanten. Net zoals wij dicht bij onze participanten willen staan.”

Beweeglijke markt energieleveranciers
De markt van energieleveranciers is volop in beweging. De verkoop van Eneco wordt nog dit jaar afgerond en eerder deze week werd bekend dat groene leverancier Vandebron (±200.000 klanten) is overgenomen door Essent. Eerder werd de Nederlandse Energiemaatschappij onderdeel van Nuts Groep en Delta Energie gekocht door Vattenfall (NUON).
Marktleider Essent geeft aan ‘het diepgroene karakter van Vandebron’ bepalend was voor de overname. Vandebron behoudt de zelfstandige positie maar profiteert wel van de schaalgrootte van Essent waar het tot op heden aan ontbrak.
Greenchoice heeft hetzelfde diepgroene imago dat Essent nu inlijft maar bevindt zich, in tegenstelling tot Vandebron, qua schaalgrootte ruim boven de magische grens van 200.000 klanten.

Ontwikkelingen in 2020
In het eerste fondsjaar lag de focus op uitbreiding van het indirecte belang in Greenchoice. “Komend jaar gaan we ook investeren in andere duurzame bedrijven. We hebben inmiddels verschillende investeringsopties. Onder meer op het gebied van groengas, warmte en geothermie”, stelt Smelik. “In 2020 zijn volop nieuwe ontwikkelingen te verwachten, met name in de tweede helft van het jaar.”

OrangeGas is een van de bedrijven die het fonds wil ondersteunen. Vanuit Groenfonds Regionaal Duurzaam werkt Meewind al jarenlang samen met deze leverancier van schone brandstof. “OrangeGas heeft een flinke groei doorgemaakt en breidt inmiddels uit in Noordwest Europa.”

Deze buitenlandse activiteiten vallen niet onder de Regeling groenprojecten. “Met Groenfonds Regionaal Duurzaam kunnen we uitsluitend investeren in projecten die onder deze regeling vallen”, licht Smelik toe. “Energie Transitiefonds biedt ons de kans om ook in te spelen op andere aantrekkelijke investeringskansen.”

Eigenschappen Energie Transitiefonds

  • Het fonds belegt in duurzame energiebedrijven
  • Inleg vanaf € 250
  • 3% emissiekosten
  • Optie tot verkoop: 4 keer per jaar
  • Maandbeleggen vanaf € 25

Eigen kracht
Met trots kijkt Smelik naar de ontwikkeling die Meewind sinds de oprichting in 2007 heeft doorgemaakt. “Tien jaar geleden hebben we als eerste beleggingsfonds in Nederland een belegging in offshore wind bereikbaar gemaakt voor particulieren. Met onze Zeewind-fondsen hebben we sindsdien meerdere windparken op zee gerealiseerd. In 2012 zijn we gestart met Groenfonds Regionaal Duurzaam. Dit fiscale groenfonds heeft inmiddels een belegd vermogen van € 70 miljoen.”

Smelik vervolgt: “We kijken continu: wat gebeurt er op de duurzame markt? Waar liggen de kansen? En waar kunnen wij het verschil maken om de energietransitie te versnellen? Energie Transitiefonds heeft het afgelopen jaar bewezen dat een extra fonds, dat niet afhankelijk is van subsidies, een waardevolle toevoeging is aan ons fondsaanbod. Wij doen het echt op eigen kracht, samen met onze participanten.”

Doe mee met Energie Transitiefonds Ga naar maandbeleggen