Voortgang Nobelwind – Persbericht 23 maart 2016

24 maart 2016

Met dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Nobelwind, het project waarin Meewind met fonds Zeewind Nieuwe Parken een aandeel heeft van 19,9%. Er zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht zodat de bouw van het offshore windpark van 165 MW op korte termijn kan beginnen.

Situatie Belwind, Nobelwind en Borssele concessie

De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Woensdag 23 maart zijn de eerste funderingscomponenten aangekomen in de haven van Oostende, waar de REBO-terminal fungeert als installatiehaven.
Vanaf eind maart arriveren stapsgewijs meer funderingscomponenten, die bij de REBO-terminal worden samengesteld.
De kranen en andere apparatuur die hiervoor nodig zijn worden in de komende dagen geïnstalleerd.
Begin mei start hoofdaannemer Jan De Nul met de installatie van de offshore funderingen voor de vijftig Vestas-windturbines.
De installatie van de fundering duurt, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot begin september.

Meer informatie vindt u in het persbericht van onze partner Parkwind, die bij dit project fungeert als coördinator van de constructiewerkzaamheden.

Lees hier het persbericht van 23 maart