Onze visie

Meewind streeft naar een 100% duurzame energieproductie in Nederland voor een schone en duurzame toekomst.

Onze missie

Om de overgang naar een volledig duurzame energieproductie te versnellen, is eigen vermogen nodig. Vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van nieuwe projecten, waarbij op duurzame wijze energie wordt geproduceerd.

Meewind biedt iedereen de mogelijkheid om te investeren in duurzame en rendabele energieprojecten. Meewind draagt niet alleen bij aan de financiering van deze projecten, maar speelt – waar nodig – tevens een actieve rol in de ontwikkeling, bouw en exploitatie.

Onze aanpak

Willen we de overgang naar een 100% duurzame energieproductie versnellen? Dan zijn volgens Meewind vier zaken van belang. Voor de komende jaren ligt de nadruk vooral op ondernemerschap, nadat inmiddels al veel is bereikt op de eerste drie punten.

Meer duurzame energie, dat kunnen we alleen bereiken als we hier samen in geloven. Burgers, bedrijven, organisaties én overheid. Sinds de oprichting in 2007 zet Meewind zich in voor een vergroting van dit draagvlak. Onder andere door actief te lobbyen en de krachten te bundelen met diverse organisaties en lokale energieprojecten. Niet alleen in Nederland, maar binnen heel Europa is het draagvlak voor duurzaamheid de afgelopen jaren sterk gegroeid.
De Nederlandse overheid stuurt de laatste jaren doelgerichter op beleid ten aanzien van de ontwikkeling van duurzame energie. Zo streeft de overheid naar 14% duurzame energie in 2020. Het doel voor 2050 is een volledig duurzame energievoorziening. Om dit te bereiken zijn stimulerende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het fiscaal aantrekkelijk maken van beleggen in groenfondsen.

Eind 2015 is in Parijs bovendien een internationaal klimaatakkoord getekend, met afspraken waar landen zich aan dienen te conformeren. Dit akkoord vormt een basis voor toekomstig duurzaam beleid.
Steeds meer particulieren en bedrijven zien het belang in van duurzaam investeren. Dit heeft geleid tot een toename in het aantal groene beleggers. In 2014 was het aantal duurzame beleggingen gegroeid tot 12% van de totale markt voor beleggingsproducten.

In oktober 2019 bedroeg het totaal geïnvesteerde fondsvermogen van Meewind € 195 miljoen. Doordat meer participanten eigen vermogen inleggen, kunnen we meer duurzame projecten realiseren. En hoe meer energie we duurzaam kunnen opwekken, hoe minder afhankelijk we zijn van vervuilende en schaarser wordende fossiele brandstoffen.
Er is maatschappelijk draagvlak. Er is beleid. Er is eigen vermogen. En ook de techniek en kennis om groene energie te produceren is aanwezig. Dan is nu de fase aangebroken om op grote schaal duurzame projecten uit te rollen, met daadkracht en ondernemerschap. Daarbij kiezen we bewust voor energiemarkten, waarin we als beleggingsfonds het verschil kunnen maken.

De rol die we met Meewind innemen is maatwerk per project. Afhankelijk van wat er nodig is om het specifieke project levensvatbaar te maken.
Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022