Partners over Meewind

Partners over Meewind

Meewind werkt samen met organisaties die zich – net als wij – inzetten voor een duurzaam Nederland. Lees wat onze partners over Meewind zeggen.

Marianne Marjan Minnesma, Urgenda

“In 2050 is Nederland een duurzame samenleving. Dat is wat wij nastreven met Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren willen we Nederland sneller duurzaam maken. In onze visie hebben we in 2050 een nieuwe, schone economie.

Daarin maken we alleen nog gebruik van zonne- en windenergie, aardwarmte en bepaalde soorten biobrandstof. Meewind draagt met haar duurzame beleggingsfondsen bij aan deze doelstelling. Het zijn juist organisaties als Meewind die ervoor kunnen zorgen dat we grote slagen kunnen maken, op weg naar samen sneller duurzaam. Op weg naar een schonere en mooiere toekomst.”

Lees meer op urgenda.nl

Marianne Olof van der Gaag, Natuur en Milieu

“Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Een belangrijk speerpunt daarbij is de productie van schone energie, waaronder windenergie. Daarom hebben we Zeekracht opgericht. De ambitie van deze coöperatie is om heel Nederland van schone zeestroom te voorzien.

Meewind is een van de partners in Zeekracht. En dat is meer dan logisch. We hebben immers hetzelfde doel, namelijk meer windenergie van onze Noordzee. Meewind draagt daaraan bij via Zeewind Nieuwe Parken. Dit fonds is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Belwind, een goed draaiend windpark in de Noordzee. In 2011 heeft Natuur & Milieu een bezoek gebracht aan Belwind. We waren direct overtuigd van de kwaliteit en het belang van dit windpark. Daarom hebben we besloten om met Zeekracht te investeren in Zeewind Nieuwe Parken. Ook de Zeekracht-leden hebben we de mogelijkheid geboden om te participeren.

We hopen dat in de toekomst meer grote beleggers gaan investeren in windenergie op zee. Denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen. Bij een fonds als Zeewind Nieuwe Parken kunnen deze organisaties profiteren van een stabiel rendement voor een langere periode.”

Lees meer op natuurenmilieu.nl

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test