Overname inventarisatie

De reactietermijn voor de overname van participaties in fonds Zeewind Bestaande Parken per 31 januari 2017 is verstreken.

Heeft u een bedrag doorgegeven? Dan ontvangt u donderdag 12 januari 2017 bericht van ons met de definitieve toewijzing van beschikbare participaties.

Heeft u nog geen bedrag doorgegeven? Dan wordt u ditmaal niet meegenomen in de verdeling van beschikbare participaties.

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test