Overname inventarisatie

De reactietermijn voor de overname van participaties in fonds Zeewind Bestaande Parken per 31 januari 2017 is verstreken.

Heeft u een bedrag doorgegeven? Dan ontvangt u donderdag 12 januari 2017 bericht van ons met de definitieve toewijzing van beschikbare participaties.

Heeft u nog geen bedrag doorgegeven? Dan wordt u ditmaal niet meegenomen in de verdeling van beschikbare participaties.

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten, Fonds Regionaal duurzaam 1 en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico''s verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2018
Website Security Test