Project Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Nobelwind
Het park van 19,8 km2 heeft een vermogen van 165 MW. Dit wordt geleverd door 50 Vestas V112-turbines van elk 3,3 MW. Nobelwind maakt deel uit van de Bligh Bank-concessie, waarvoor de Belgische overheid de vergunning heeft verleend en de subsidie toegezegd. De vergunning voor exploitatie en de ondersteuning door middel van subsidie zijn vastgelegd voor de volledige exploitatieduur van twintig jaar. Het projectteam dat Belwind 1 heeft gerealiseerd, het aangrenzende windpark op de Bligh Bank, is tevens verantwoordelijk voor de bouw van Nobelwind. Voor het transport van de geproduceerde elektriciteit kan Nobelwind gebruikmaken van een reeds aangelegde 220 kV kabel, die wordt gedeeld met het nabijgelegen park Northwind.
Investering
De totale kosten van het project bedragen € 655 miljoen. Zeewind Nieuwe Parken heeft als aandeelhouder in Nobelwind een bedrag van € 37 miljoen gefinancierd.
Duurzaam rendement
Het windpark heeft een verwachte jaarlijkse productie van 651 GWh, waarvan 185.000 huishoudens kunnen worden voorzien van groene stroom. Dit levert een CO2-reductie op van 197.000 ton per jaar.
Duurzame energievorm
Windenergie op zee
Oplevering
In exploitatie, oplevering december 2017
Locatie
De Bligh Bank in de Noordzee, circa 45 kilometer voor de kust van Zeebrugge.
Betrokken partijen
Meewind fonds Zeewind Nieuwe Parken (19,91%), Parkwind (41,08%), Sumitomo (39,02%)
Wil je meer weten over Windenergie op zee?
Duurzame energievormen

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test