Toelichting ontwikkeling rendement, dividend en intrinsieke waarde

Op deze webpagina vindt u informatie over het rendement dat wij de komende jaren met onze fondsen verwachten te behalen.

Let op! De op deze pagina getoonde rendementsprognoses zijn verwachtingen en uitsluitend bedoeld om de ontwikkeling van intrinsieke waarde, uitkeringen en rendementen inzichtelijk te maken. De werkelijkheid kan en zal van onderstaande prognoses afwijken. Aan onderstaande prognoses kunnen geen rechten worden ontleend.

Het rendement, de ontwikkeling van intrinsieke waarde en de uitkering van dividend is voornamelijk afhankelijk van de projecten waarin met het betreffende fonds is geïnvesteerd.

Voor onze Zeewind fondsen wordt de waardeontwikkeling en dividenduitkering bepaald door de fase waarin het betreffende windpark zich bevindt. Grofweg zijn er drie afzonderlijke fases aan te wijzen die van invloed zijn op de waardeontwikkeling en dividenduitkering van onze Zeewind fondsen: de opstartfase, de exploitatiefase en de eindfase.

Opstartfase

Tijdens de opstartfase wordt het windpark ontwikkeld en gebouwd, er worden nog geen inkomsten uit de verkoop van energie gegenereerd. In deze fase stijgt de waarde van participaties maar wordt nog geen dividend uitgekeerd. De dividenduitkeringen van de Zeewind fondsen komen in het eerste jaar na oplevering van het windpark op gang.

Het rendement wordt gemaakt door waardestijging van participaties.

Exploitatiefase

Tijdens de exploitatiefase is het windpark operationeel en wordt energie verkocht. Daarnaast worden in deze fase de bankleningen die bij de financiering van het project zijn aangegaan afgelost. In deze fase blijft de waarde van participaties min of meer gelijk en wordt ten minste jaarlijks dividend uitgekeerd. De waarde van participaties kan gedurende de exploitatiefase licht stijgen of dalen in waarde maar de koers is over meerdere jaren beschouwd stabiel. Het jaarlijkse dividend zal in de buurt van de rendementsverwachting liggen.

Het rendement wordt gemaakt door uitkering van dividend bij gelijkblijvende waarde.

Eindfase

Tijdens de eindfase is het windpark operationeel en wordt energie verkocht. De bankleningen die bij de financiering van het project zijn aangegaan zijn, in tegenstelling tot in de exploitatiefase, afgelost. Het windpark heeft geen aflos- en renteverplichtingen meer naar externe partijen en de uitkering aan de aandeelhouders neemt tijdens deze laatste fase jaarlijks toe. In deze fase wordt de waarde van participaties geleidelijk afgebouwd zodat deze, wanneer het windpark afgebroken wordt, € 0,- is. Tegelijkertijd met het afbouwen van waarde worden hoge dividenden uitgekeerd.

Het rendement wordt gemaakt door hoge dividenduitkeringen die de waardedaling van participaties over het betreffende jaar compenseren.

 

Zeewind Bestaande Parken

Rendementsverwachting: 7 tot 10 procent

 

Windpark Belwind 1 is sinds 2010 in exploitatie. De exploitatiefase zoals bovenstaand beschreven is in 2011 begonnen en loopt tot en met 2028.

In de jaren vanaf 2028 tot en met 2039 bevindt het windpark zich in de eindfase. In bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de intrinsieke waarde vanaf 2028 tot en met 2039 afneemt en dat gelijktijdig hogere dividenden uitgekeerd worden.

Prospectus Zeewind Bestaande Parken

 

Zeewind Nieuwe Parken

Rendementsverwachting: 7 tot 10 procent

 

Windpark Nobelwind wordt eind 2017 opgeleverd. De exploitatiefase zoals bovenstaand beschreven begint in 2018 en loopt tot en met 2032.

In de jaren vanaf 2032 tot en met 2038 bevindt het windpark zich in de eindfase. In bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de intrinsieke waarde vanaf 2032 tot en met 2038 afneemt en dat gelijktijdig hogere dividenden uitgekeerd worden.

Prospectus Zeewind Nieuwe Parken

 

Groenfonds Regionaal Duurzaam

Rendementsverwachting: 3 tot 4 procent

 

Groenfonds Regionaal Duurzaam wijkt af van de Zeewind fondsen door de hoeveelheid aan projecten die met het fonds gefinancierd worden.

Omdat meerdere projecten zowel gelijktijdig als opvolgend gefinancierd worden door Groenfonds Regionaal Duurzaam vallen tientallen opstartfases, exploitatiefases en eindfases samen en ontwikkelen intrinsieke waarde, dividend en rendement zich jaar op jaar volgens hetzelfde schema:

Groenfonds Regionaal Duurzaam keert het rendement dat over een periode van 12 maanden gemaakt wordt uit in de maand mei. De intrinsieke waarde van een participatie komt op dat moment terug op ongeveer € 1.000,-. Kiest de participant voor herbelegging van dividend dan neemt het aantal participaties in de portefeuille toe en zal ook de dividenduitkering jaar op jaar toenemen.

Prospectus Groenfonds Regionaal Duurzaam

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test