Verkoop van participaties

Als participant in een fonds van Meewind kunt u op elk gewenst moment opdracht geven tot de verkoop van uw participaties, of een gedeelte hiervan.

Verkoopformulier

De opdracht tot verkoop geeft u aan de bewaarder van de Meewind-fondsen door middel van het verkoopformulier op mijn.meewind.nl.

Planning

Participanten kunnen vier keer per jaar uitstappen. Dit gebeurt op de laatste werkdag van het kwartaal indien de opdracht tot verkoop uiterlijk twee werkdagen voor deze datum is ontvangen.
De jaarlijkse verkoopdata zijn 1 januari (31 december voor Groenfonds Regionaal Duurzaam), 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Uitkering

De bewaarder keert de verkoopopbrengst uiterlijk tien werkdagen na de verkoopdatum uit. Het bedrag wordt overgemaakt op de tegenrekening van de participant, die is gekoppeld aan de beleggingsrekening.

Kosten

Aan de verkoop van participaties zijn € 25,- administratiekosten verbonden. Dit bedrag geldt per transactie, ongeacht het aantal verkochte participaties.
Onder bepaalde voorwaarden kan de beheerder de inname van participaties in een fonds tijdelijk opschorten. Deze voorwaarden, die zijn vastgelegd in het prospectus van het betreffende fonds, dienen ter bescherming van de participanten.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test