Informatie

Meewind heeft ruim 6.500 participanten waaronder particulieren, bedrijven en lagere overheden. Mede dankzij de participanten is in 2010 het offshore windpark Belwind 1 opgeleverd en in 2014 het aangrenzende park Northwind. Door te participeren kunt u mede-eigenaar worden van een windpark op zee.

Meewind heeft een 20% belang in de ontwikkelingsrechten van het park Nobelwind en heeft in oktober 2015, samen met de mede-aandeelhouders de financiering voor de ontwikkeling en bouw afgerond. Nobelwind zal bestaan uit 50 windmolens van elk 3,3 MW, waarmee de totale capaciteit 165 MW bedraagt. Het park wordt vanaf maart 2016, direct naast Belwind 1, 45 kilometer voor de kust van Zeebrugge gebouwd en zal niet te zien zijn vanaf land. Eenmaal opgeleverd produceert het park circa 650 GWh duurzame energie, goed voor circa 185.000 huishoudens.

Voordelen Nobelwind

·  Uitbreiding van het succesvolle Belwind 1-project
·  Financial close heeft reeds plaatsgevonden
·  Ervaring van het projectteam
·  Vaste subsidie voor 20 jaar
·  Exportkabel reeds gerealiseerd
·  Rendementsverwachting van 7 tot 10%

Mede-aandeelhouders

Samen met de aandeelhouders Sumitomo Corporation en Parkwind – bestaande uit Colruyt Group, Korys en Vlaams investeringsfonds PMV – heeft Meewind in oktober 2015 de financial close van Nobelwind getekend.

Financiering

De totale kosten van Nobelwind zullen circa € 620 mln bedragen waarvan door externe partijen € 468 mln wordt geleverd. Het resterende bedrag van € 152 mln wordt geleverd door de aandeelhoudende partijen: Meewind, Parkwind en Sumitomo.

De totale investering bij Financial Close is met € 655 mln hoger dan de verwachte kosten. Het verschil van € 35 mln is geleverd door de aandeelhoudende partijen en is bestemd voor het afdekken van eventuele meerkosten tijdens de bouwfase.

Rendement

Door te beleggen levert u een bijdrage aan de overgang naar duurzame energie. Het verwachte rendement ligt tussen de 7 en 10%.

 

de locatie van de concessie

De locatie van de concessie

Nobelwind (Belwind fase 2)

Nobelwind (Belwind fase 2) is verdeeld over twee zones.

Project Nobelwind

Het concept

Nobelwind is een windpark in de Noordzee dat naar verwachting in 2017 wordt opgeleverd. Meewind investeert in de ontwikkeling en bouw van dit offshore windpark.

Door te participeren kunnen particulieren, bedrijven en lagere overheden profiteren van een verwacht rendement van 7 tot 10%.

Vermogen

Nobelwind zal bestaan uit 50 windmolens van elk 3,3 MW. De totale capaciteit bedraagt 165 MW. Hiervan kunnen 185.000 gezinnen worden voorzien van schone energie.

Locatie

Het offshore park ligt 45 kilometer voor de kust van Zeebrugge en is niet te zien vanaf land. Nobelwind maakt deel uit van de Bligh Bank-concessie, die in 2007 door de Belgische overheid is verleend. De eerste fase van deze concessie, Belwind 1, is sinds 2010 operationeel. De tweede fase, Nobelwind, wordt in twee zones ontwikkeld; ten oosten en westen van Belwind 1.

Betrokken partijen

Meewind, Colruyt Group, Participatie Maatschappij Vlaanderen en Sumitomo. Met dit ervaren en financieel sterke consortium is reeds het windpark Belwind 1 succesvol gerealiseerd.

Colruyt Group

De Colruyt Group is een beursgenoteerde multinational met ruim 25.000 medewerkers en een jaaromzet van 8,3 miljard euro. De groep is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met bijna 400 eigen en meer dan 500 aangesloten winkels. De Colruyt Group, opgericht in 1950, is tevens actief in de groothandel, export, techniek en automatisering. Daarnaast richt de Colruyt Group zich op de productie van groene energie. Op land gebeurt dit onder meer via zeven windturbines, zonnepanelen en biogasinstallaties. Op het gebied van offshore windenergie is Parkwind N.V., dat bestaat uit de Colruyt Group en PMV, internationaal toonaangevend.

 

Participatie Maatschappij Vlaanderen

PMV is een zelfstandige investeringsmaatschappij, die een portefeuille beheert van 900 miljoen euro aan activa. PMV focust op een duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare toegevoegde waarde voor zowel de economie als de maatschappij. In dit kader is er bijzondere interesse voor hernieuwbare energie. Als onderdeel van Parkwind N.V. is PMV – samen met de Colruyt Group – mede-eigenaar van Belwind 1, Northwind en de ontwikkelrechten van Nobelwind.

Sumitomo Group

De Sumitomo Group, vierhonderd jaar geleden begonnen als Japans familiebedrijf, is een van de grootste industriële conglomeraties ter wereld. De bedrijven die onder de Sumitomo Group vallen zijn actief in verschillende businessactiviteiten; van mijnbouw tot elektronica en van handel tot chemische industrie. Daarnaast beschikt Sumitomo over een bankafdeling die de op één na grootste bank van Japan is. Wereldwijd staat de bank van Sumitomo qua formaat op de 19e plaats. De Japanse conglomeratie is tevens een grote speler op het gebied van windenergie. Zo is Sumitomo mede-eigenaar van de offshore windparken Belwind 1 en Northwind en van de ontwikkelrechten van Nobelwind. Daarnaast beschikt de groep over ruime ervaring in onshore wind, met projecten in Japan, China, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Meewind

Meewind is sinds 2008 als beleggingsfonds geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het fonds biedt particulieren, bedrijven, gemeentes en provincies de mogelijkheid te beleggen in duurzame energieproductie. Meewind heeft samen met ruim 6.000 participanten inmiddels 60 miljoen euro aan eigen vermogen bijeengebracht. Hiermee heeft Meewind bijgedragen aan de realisatie van twee offshore windparken in de Noordzee: Belwind 1 (opgeleverd in 2010) en Northwind (2014). Met het fonds Zeewind Nieuwe Parken richt Meewind zich momenteel op de ontwikkeling en bouw van een derde offshore park, te weten Nobelwind. Participanten kunnen bij Meewind tevens beleggen in het fonds Regionaal Duurzaam 1. Dit fonds maakt kleinschalige energieprojecten mogelijk, waarbij de energie lokaal wordt opgewekt direct bij de afnemers. Het doel van Meewind is om samen met haar participanten de transitie naar duurzame energievoorziening te versnellen.

Help mee Zeewind Nieuwe Parken groter worden

Participeer via de vriendenactie
en stuur uw kennis een Waka Waka!

Actuele productie
Belwind en Northwind

Actuele windsnelheid: 29 km/h.
Hiermee worden nu: 227.349 huishoudens van stroom voorzien.

Rendement van
Zeewind Nieuwe Parken

De intrinsieke waarde van 1 participatie Zeewind Nieuwe Parken bedraagt per 31 januari 2016: € 1.579,3915

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal duurzaam 1 opgenomen in het register van de AFM.
Er zijn risico''s verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

Lees hier de essentiële beleggersinformatie van Zeewind Nieuwe Parken
Lees hier de essentiële beleggersinformatie van Zeewind Bestaande Parken
Lees hier de essentiële beleggersinformatie van Regionaal Duurzaam 1


Aanvragen informatiepakket Zeewind Nieuwe Parken

Hier kunt u een online informatiepakket aanvragen voor Zeewind Nieuwe Parken. U ontvangt dan een e-mail met informatie over dit subfonds van Meewind.


×

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Privacy Policy. Uw gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld voor andere doeleinden