Financial close Nobelwind – Vierde kwartaal 2015

22 juni 2015

In het vierde kwartaal van 2015 bereiken wij met Meewind een nieuwe mijlpaal. Dan vindt namelijk de financial close plaats van ons derde windpark, Nobelwind. Wat betekent dit voor Zeewind Nieuwe Parken en de intrinsieke waarde van dit fonds?

Krachtig project, krachtige partners
Allereerst kunnen wij melden dat de contractonderhandelingen voorspoedig verlopen. Vanuit de banken is er een grote welwillendheid om Nobelwind te financieren; er is zelfs een veelvoud van het benodigde bedrag toegezegd. Het project zal dan ook met zekerheid doorgang vinden. Door tijdig in te stappen kunt u als Meewind-participant mede-eigenaar worden van dit windpark op zee.

Richting financial close krijgen wij, doordat steeds meer contracten nader vorm krijgen, een goed beeld van de investerings- en financieringskosten. Deze kosten zullen naar verwachting lager uitvallen dan voorzien.

Voor een windpark zijn een aantal zaken van belang die met elkaar de opbrengsten bepalen. De belangrijkste factoren hiervoor zijn natuurlijk de hoeveelheid wind tijdens de exploitatie, de prijs waartegen elektriciteit geleverd kan worden en het Belgische ondersteuningsmechanisme. De elektriciteitsprijs maar ook de gevraagde rente op externe financiering worden met de financial close bepaald. Het verwachte netto rendement van Nobelwind zal voor participanten van Zeewind Nieuwe Parken tussen 7 en 10% liggen.

Minder eigen vermogen nodig
Het feit dat de kosten lager zullen uitvallen, heeft enerzijds een positief effect op het verwachte rendement. Anderzijds betekent het dat er minder eigen vermogen nodig is om Nobelwind te realiseren.

Het geprognosticeerde budget voor het project bedroeg 700 miljoen euro. Hiervan wordt 70 procent door externe partijen (banken) gefinancierd, terwijl de aandeelhouders 30 procent aan eigen vermogen leveren (circa 200 miljoen euro). Voor Meewind, dat 20 procent van de aandelen bezit, zou dit neerkomen op een inleg van 40 miljoen euro.

Inmiddels is de verwachting dat de totale investering aanzienlijk lager dan verwacht zal uitvallen. Dit betekent dat Meewind niet 40 maar circa 34 miljoen euro aan eigen vermogen kan investeren. Zodra Zeewind Nieuwe Parken dit bedrag heeft bereikt, zullen er geen nieuwe participaties worden uitgegeven.

Intrinsieke waarde
Tot het moment van financial close blijft de intrinsieke waarde van het fonds Zeewind Nieuwe Parken redelijk stabiel. Dit is een bewuste keuze, om geen speculatieve waarde aan het project te geven. Pas zodra financial close is bereikt en alle contracten zijn getekend, kennen we de financieringscondities van de banken, verzekeringsvoorwaarden, constructiekosten etcetera. Op dat moment kan een exacte waardering van het fonds plaatsvinden en zal ook de intrinsieke waarde concreet bepaald worden.

U vindt maandelijks een actualisatie van het fonds Zeewind Nieuwe Parken op onze website, op de pagina Rendement en Risico. In de nadere toelichting kunt u meer lezen over de financiële ontwikkelingen van het fonds en de voortgang van het project Nobelwind.

Participeren in Nobelwind: zolang de voorraad strekt
Meewind biedt u, als participant in het subfonds Zeewind Nieuwe Parken, de kans om mee te doen in dit krachtige project. U heeft nu nog de mogelijkheid om uw participatie uit te breiden. Dit kan tot het moment van financial close, of tot het moment dat Meewind het benodigde investeringsbedrag heeft bereikt. Kortom, zorg dat u tijdig uw participatie uitbreidt, om optimaal te kunnen profiteren van deze unieke en duurzame beleggingskans. Van de maximaal 34 miljoen euro eigen vermogen die wij bij financial close in het vierde kwartaal van 2015 kunnen investeren hebben wij nu zo’n 22 miljoen euro beschikbaar. Om onze volledige 20% eigendom te financieren kunnen wij nog participaties ter waarde van ongeveer 12 miljoen euro uitgeven.