Privacy Statement Meewind

Seawind Capital Partners B.V. Seawind Capital Partners B.V., gevestigd aan Kruisweg 22-24

2011 LC Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.meewind.nl
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem
088-633 94 63

Jurjen Algra is de Functionaris Gegevensbescherming van Seawind Capital Partners B.V.
Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Seawind Capital Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doel van de verwerkingWettelijke grondslag AVG
Het afhandelen van uw betalingUitvoering van een overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderUitvoering van een overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG of toestemming van de betrokkene (Artikel 6(1)(a) AVG).
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenUitvoering van een overeenkomst (Artikel 6(1)(b) AVG).
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenUitvoering van een overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG of toestemming van de betrokkene (Artikel 6(1)(a) AVG.)
U de mogelijkheid te bieden een account aan te makenUitvoering van een overeenkomst (Artikel 6(1)(b) AVG).
Seawind Capital Partners B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Naleving van een wettelijke verplichting (Artikel 6(1)(c) AVG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Seawind Capital Partners B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Seawind Capital Partners B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Seawind Capital Partners B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle bij Seawind Capital Partners B.V. bekende gegevens:

Gegevens:

 • Alle
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Reden: verplichting wet Wft, Wwft

Delen van persoonsgegevens met derden
Seawind Capital Partners B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Seawind Capital Partners B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Seawind Capital Partners B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Seawind Capital Partners B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam cookieFunctieGeldigheidsduur
snp_popup-welcomeOnthoudt of een gebruiker de inschrijving op de nieuwsbrief heeft ingevuld of weggeklikt.5 dagen

 

 

viewed_cookie_policyOnthoudt of een bezoeker toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.1 jaar

 

 

wp-settings-7

 

 

Wordt gebruikt om gegevens van websitebeheerders te bewaren.1 jaar
wp-settings-time-7

 

 

Wordt gebruikt om gegevens van websitebeheerders te bewaren.1 jaar
__atuvcService voor het delen van pagina’s op sociale media.2 jaar

 

 

__atsscCookie voor het onthouden van bepaalde gebruikersinformatie.2 jaar

 

 

Google analytics cookies

Naam cookieFunctieGeldigheidsduur
__utmaHoudt bij hoe vaak een bezoeker de website bezoekt.2 jaar
__utmzHoudt bij waar de bezoeker vandaan komt en/of welke zoekmachine is gebruikt.6 maanden
_gaWordt gebruikt voor Google Analytics. Houdt bij hoe gebruikers interacteren met de website.2 jaar
_gatWordt gebruikt voor Google Analytics. Houdt bij hoe gebruikers interacteren met de website.10 minuten

Instellingen aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan maar wilt u dat aanpassen? U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

 Internet Explorer

 

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Internet Explorer

Bekijk details

Firefox

 

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Firefox

Bekijk details

Chrome

 

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Chrome

Bekijk details

Safari

 

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Safari

Bekijk details

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seawind Capital Partners B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Seawind Capital Partners B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meewind App
Aanvullend op bovenstaande gegevens worden in de Meewind app van Seawind Capital Partners B.V. ook de volgende gegevens bewerkt.

 • Toestemming tot camera of fotoalbum van de telefoon
 • Type telefoon (deze gegevens zijn niet herleidbaar naar persoon of meewind account)
 • Model telefoon (deze gegevens zijn niet herleidbaar naar persoon of meewind account)

Voor de gegevens uit Meewind app gelden dezelfde genoemde voorwaarden in het privacy statement als alle andere gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Seawind Capital Partners B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij het gebruik van de Meewind app is de gebruiker zelf verantwoordelijk om deze te updaten naar de nieuwste versie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wijzigingen
Meewind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. In dat kader adviseert Meewind u dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen teneinde te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Herzien op 28-06-2024