Meewind en duurzaamheid

Ofwel: ons officiële “EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – Statement”

We pionieren op het gebied van hernieuwbare en duurzame energie. Door te investeren in lokale duurzame energieprojecten en – bedrijven die stuk voor stuk concreet bijdragen aan de energietransitie bij u in de buurt, aan een gezonde samenleving en een dito rendement.

Op deze pagina leest u o.a. hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en onverhoopt ongunstige duurzaamheidseffecten van investeringen. En klikt u eenvoudig door naar de duurzaamheids-statements per fonds.

Terug naar beleggen

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – Statement

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vereist dat financiëlemarktdeelnemers vanaf 1 januari 2023 informatie verstrekken aan beleggers met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s, de overweging van ongunstige duurzaamheidseffecten en de eventuele bevordering van ecologische of sociale kenmerken en duurzame investeringen.

Deze verklaring beschrijft hoe Meewind bovengenoemde factoren integreert in haar beleggingsprocessen en bedrijfsvoering.

Meewind en duurzaamheid

Seawind Capital Partners B.V. (hierna: Meewind) is een pionier op het gebied van hernieuwbare en
duurzame energie. Met haar investeringen en fondsen heeft zij als doel de energietransitie te versnellen
en zo een positieve bijdrage te leveren aan haar omgeving, de gemeenschap en het milieu.
Onze visie en strategie op duurzaamheid wordt nader toegelicht in het Meewind Duurzaamheidsbeleid.

Duurzaamheidsrisico’s [SFDR Artikel 3]

Het duurzaamheidsrisico is het risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of
governance gebied (ook wel ESG-risico’s genoemd), indien ze zich voordoet, een mogelijk wezenlijk
negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Meewind hanteert een vijftal type
duurzaamheidsrisico’s: fysieke klimaatrisico’s, transitierisico’s, milieurisico’s, sociale risico’s en
governance risico’s.

Meewind neemt duurzaamheidsrisico’s, net als andersoortige risico’s, mee in het gehele proces en
besluitvorming van beleggingen. In dit proces, zoals is vastgelegd in de Meewind Risk Management
Policy, wordt bij elke nieuwe belegging een analyse uitgevoerd van (potentiële) duurzaamheidsrisico’s.
Wanneer relevante risico’s worden geïdentificeerd wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke
beheersmaatregelen zijn. De uitkomsten van deze analyse worden opgenomen in het
beleggingsbesluit. Daarnaast monitort en bewaakt Meewind de duurzaamheidsrisico’s gedurende de
looptijd van de financiering met een systeem van risicobeheersmaatregelen en periodieke
beoordelingen van risico’s binnen de beleggingsportefeuilles.

Overweging van de Principal Adverse Impacts (PAI’s) [SFDR Artikel 4]

Meewind houdt geen rekening met de belangrijkste negatieve impact (PAI) op entiteitsniveau voor
Meewind als beheerder (SFDR artikel 4). Meewind kan er voor kiezen op fondsniveau om de PAI wel
te overwegen in overeenstemming met artikel 7 van de SFDR.

Meewind kan als vermogensbeheerder niet voldoen aan de stringente eisen van de SFDR rondom de
volledigheid en beschikbaarheid op elke van de PAI-indicatoren aangezien beleggingen zelf niet
verplicht zijn deze data te publiceren. Dit standpunt zal periodiek worden herzien in overeenstemming
met marktpraktijken, beschikbaarheid van informatie en ontwikkelingen in de regelgeving. Wanneer alle
beleggingen de gevraagde informatie publiceren zal Meewind dit standpunt aanpassen.

Beloningsbeleid [SFDR Artikel 5]

Het beloningsbeleid van Meewind moedigt niet aan tot het nemen van extra risico’s waaronder
duurzaamheidsrisico’s. Er is geen variabele beloning aanwezig die dergelijke risico’s zou kunnen
stimuleren. Elke beloning binnen Meewind staat in dienst van de missie welke gericht is op duurzaam
beleggen en duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het gehele beleggingsproces en worden
periodiek opnieuw beoordeeld. Meer toelichting is beschikbaar in het volledige Meewind
beloningsbeleid.