Ontwikkelingen windparken: wind, onderhoud en nieuwe buren

21 oktober 2019

Meewind heeft een belang in drie offshore windparken op het Belgische deel van de Noordzee: Belwind, Northwind en Nobelwind. De productie van deze parken is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid wind. En op dat vlak zien we de laatste jaren wat verschuivingen. Wat betekent dit voor de prestaties van onze windparken op zee? En welke factoren zijn nog meer van invloed?

Het zal u niet zijn ontgaan: de zomers zijn de laatste jaren warmer dan we in Nederland gewend zijn. Daarnaast zijn de buien heftiger. Kortom, het weer lijkt meer extremen te kennen. Ook wat betreft de wind zien we een verschuiving. Zo is de windkracht in de zomermaanden afgenomen, terwijl het de laatste jaren in de wintermaanden meer waait dan verwacht. Dit patroon geldt ook voor het Belgische stuk van de Noordzee, waar onze drie windparken zich bevinden.

Inhaalslag
Ook in 2019 was de zomer heet, met minder wind dan voorspeld door de statistische windmodellen. Dit betekent dat de productie van onze windparken – gemeten vanaf begin dit jaar – achterblijft bij de verwachtingen op basis van het verleden.

De afgelopen twee jaar zagen we een vergelijkbare situatie rond oktober. In het laatste kwartaal trok de wind echter boven verwachting aan. Dankzij deze inhaalslag hebben we 2017 en 2018 alsnog goed – en rond budget – kunnen afsluiten. Of dit zich in 2019 herhaalt is afhankelijk van de windsnelheid in de laatste maanden van het jaar.

Nieuwe Nederlandse buren
Een andere ontwikkeling is de bouw van nieuwe windparken rondom Belwind, Northwind en Nobelwind. Aan de noordoost kant verrijst volgend jaar windpark Borssele 1+2. Bij een aangrenzend windpark kan er sprake zijn van windschaduw (zog), waardoor turbines minder wind vangen.

Het toekomstige effect van de naburige parken is al meegenomen in de rekenmodellen en prognoses van onze windparken. Hierdoor zal de impact op het rendement minimaal zijn. Daarnaast hebben onze windparken, aangezien de heersende windrichting zuidwest is, naar verwachting veel minder hinder van de windschaduw dan andersom.

Waar in de modellen nog geen rekening mee is gehouden, is de eventuele bouw van enkele windparken aan de westkant van onze concessies. Deze Belgische parken zullen minder windschaduw opleveren, aangezien ze verder weg geplaatst worden. Ze liggen wel meer ‘voor’ onze parken, uitgaand naar de heersende windrichting. Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer deze parken gebouwd gaan worden.

U leest hier meer over in het memorandum van het Belgisch Offshore Platform.

Groot onderhoud
Belwind is inmiddels tien jaar operationeel. Dat betekent: tijd voor groot onderhoud. De komende maanden worden stap voor stap de wieken van alle 55 turbines opgeknapt. Het grootste aandachtspunt hierbij zijn de ‘leading edges’; het deel van de wiek dat door de lucht snijdt. Dit deel krijgt het meest te verduren en heeft tegelijkertijd de grootste invloed op de aerodynamica van de rotors. Bij de onderhoudswerkzaamheden worden de wieken elk afzonderlijk van de turbines gehesen. Vervolgens worden ze gereviseerd in een grote tent, aan boord van het schip. Zo zijn ze weer klaar voor de komende jaren.