Wij kijken terug op een prachtig jaar

17 december 2015

Het loopt tegen het einde van het jaar. Een uitstekend moment om terug te kijken op de afgelopen 12 maanden. Zowel onze Zeewind fondsen als ons fonds Regionaal Duurzaam 1 worden in deze terugblik op 2015 belicht.
Graag delen we met u de resultaten die onze fondsen, mede dankzij uw participatie, hebben kunnen behalen.

Belegd vermogen aanzienlijk gestegen
In 2015 is het bij Meewind belegde vermogen, verdeeld over alle drie de fondsen, gestegen van 68,9 miljoen (1 januari 2015) naar 104,6 miljoen euro (1 december 2015).
Naast de grote stijging in het bij Meewind belegde vermogen hebben wij ook een groot aantal nieuwe participanten in onze fondsen mogen verwelkomen. De relatief grote stijging is te wijten aan de intensieve campagne die voornamelijk gericht is geweest op de werving voor Zeewind Nieuwe Parken en de financiering van offshore windpark Nobelwind.
In het afgelopen jaar hebben wij meer dan 750 nieuwe participanten mogen verwelkomen waarmee het totale aantal participanten op 7050 is gekomen.

Mijlpalen 2015 per fonds uitgelicht

Regionaal Duurzaam 1

Regionaal Duurzaam

Het rendement van Regionaal Duurzaam 1 is achtergebleven bij de verwachting van 4 tot 6 procent. Het stimuleren van lokale duurzame energieproductie is met zeker zes nieuwe projecten binnen het fonds een stabiele basis voor de toekomst.
De in 2015 gefinancierde projecten zijn:

✓  Aardwarmte Vierpolders, bespaart 17.000.000 m3 aardgas per jaar

✓  Windturbine Tilburg, produceert 6.459MWh per jaar

✓  Biogascentrale Almere, produceert 3.700.000 m3 groen gas per jaar

✓  Sunport Delfzijl, produceert 26.230 MWh per jaar

✓  Wocozon Overijssel, Vermogen: 1,09 miljoen Wattpiek

✓  Aardwarmte CLG Venlo, bespaart 8.500.000 m3 aardgas per jaar

Het fonds heeft een bewogen jaar gekend. Er zijn enkele faillissementen aan de orde geweest die elk een andere uitwerking op het fonds hebben gehad.

Het postcoderoos project ‘Zonnegrond’ is in de zomer van dit jaar failliet gegaan. De onderneming is ondanks grote inspanningen niet te redden geweest en de investering die Regionaal Duurzaam in het project heeft gedaan is van de balans gehaald.

De onderneming BioGast die, onder meer dankzij financiering door Regionaal Duurzaam, in de afgelopen jaren een aantal biogascentrales heeft gerealiseerd is in het najaar van 2015 failliet gegaan. Dankzij onderhandelingen door Meewind zijn een groot aantal van de projecten van BioGast overgenomen door andere partijen waaronder OrangeGas – de grootste Nederlandse aanbieder van groengas tankstations. De financieringen die Regionaal Duurzaam heeft gedaan hebben door deze overname hun waarde behouden en daarnaast heeft het fonds in OrangeGas een stabiele partner gevonden voor de toekomst.

Verwacht rendement over 2015: 2%

 

Zeewind Bestaande Parken

Zeewind Bestaande Parken

✓ Het exploitatieresultaat van Belwind en daarmee het beleggingsresultaat van Zeewind Bestaande Parken zijn volgens verwachting.

✓ De grote vraag naar ter verkoop aangeboden participaties in fonds Zeewind Bestaande Parken leidde er toe dat alle aangeboden participaties ruimschoots overtekend zijn door bestaande participanten.

✓ De financiering van Belwind wordt, met als uitgangspunt de financiering van Nobelwind, opnieuw vastgelegd. Wij verwachten dat de herfinanciering een positief effect heeft op zowel het risico als het rendement.

✓ De exploitatievergunning van Belwind 1 is met 6 jaar verlengd. Indien de turbines na de vooraf ingecalculeerde periode van 20 jaar nog in goede staat verkeren kunnen zij tot 6 jaar langer blijven staan.

Verwacht rendement over 2015: 12%

 

Zeewind Nieuwe Parken

Zeewind Nieuwe Parken

✓ Er is voldoende vermogen aangetrokken om met de financial close van Nobelwind ons belang van 19,9% te behouden.

✓ De Financial Close van Nobelwind volgens planning in oktober 2015 gehaald.

Verwacht rendement over 2015: 18%

Participeren en/ of bijstorten in de fondsen van Meewind

Zeewind Nieuwe Parken
Participeren in fonds Zeewind Nieuwe Parken is nog beperkt mogelijk. Het belang dat wij in Nobelwind hebben is bij financial close gedeeltelijk door een derde, bij Nobelwind betrokken partij, gefinancierd. Deze financiering kunnen wij overnemen door de uitgifte van participaties in fonds Zeewind Nieuwe Parken.
Wanneer wij deze financiering volledig hebben afgelost zal het fonds de uitgifte van participaties, tot nader order, staken.

Regionaal Duurzaam 1
Participeren in Regionaal Duurzaam is zonder beperkingen mogelijk. De uitgifte van participaties betekent een direct stimulans aan de lokale duurzame energieproductie in Nederland. Met meer belegd vermogen kunnen meer projecten gesteund worden.
Participanten, die op 1 januari 2016, participaties hebben in fonds Regionaal Duurzaam ontvangen in 2016 een belastingvoordeel van maximaal 1,9% over hun vermogen dat in Regionaal Duurzaam belegd is.
Meer informatie over dit belastingvoordeel leest u op onze website.

Jaarverslagen voor alle fondsen gepubliceerd
Met de participantenvergaderingen gepland in maart voor Regionaal Duurzaam 1 en in april voor de Zeewind fondsen wijzen wij u er graag op dat de jaarverslagen 2014 en halfjaarverslagen 2015 gepubliceerd zijn op onze website.

Op naar 2016
Tenslotte willen wij u als participant in één of meerdere van onze fondsen hartelijk danken voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar.
Wij zijn uitermate trots op de resultaten die wij samen met u hebben mogen behalen en de bijdrage die wij samen hebben kunnen leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening.
Het komende jaar zal voor fonds Zeewind Nieuwe Parken in het teken staan van de bouw van het volgende offshore windpark Nobelwind.
Met Regionaal Duurzaam 1 hebben we de ambitie om de in 2015 gefinancierde projecten voltooid te zien worden en een groot aantal nieuwe projecten in de portefeuille op te mogen nemen.
Voor fonds Zeewind Bestaande Parken is de verwachting dat de exploitatie van de reeds voltooide windparken Belwind 1 en Northwind een gezond rendement op onze investering levert.

De in deze nieuwsbrief gecommuniceerde rendementen over 2015 zijn op basis van de ontwikkeling van intrinsieke waarde en uitgekeerde dividenden. Deze rendementen zijn bij benadering en nog niet vastgesteld door onze accountant.

Beeld: Financial Close Nobelwind