Geen ‘scheve windmolens’ voor participanten Meewind

16 april 2015

De ruim zesduizend Nederlandse participanten van Meewind hoeven zich geen zorgen te maken over onverwachte kosten als gevolg van problemen met cementlijm. Deze constructiefout is bij geen van de windparken waarin Meewind investeert van toepassing.

Helaas is de berichtgeving over scheefstaande windmolens in het offshore windpark Amalia (waarin Meewind overigens geen belang heeft) op een aantal punten feitelijk onjuist.

Onderstaand zetten wij graag een aantal misverstanden recht:

  1. De constructiefout betreft een foute verlijming van een tussenstuk op de heipaal.
  2. Tijdens de bouw van Belwind (2009) was deze foutieve constructie bekend en is deze fout voorkomen.
  3. Bij windpark Northwind (2013-2014) is een andere techniek gebruikt waardoor de constructiefout zich niet kan voordoen.
  4. De windturbines, van het Amalia-park, in kwestie draaien al 6 jaar probleemloos ondanks deze constructiefout. Herstel hiervan is echter pas sinds afgelopen jaar aan de orde.
  5. De woordvoerder van de exploitant van Amalia is helaas slecht geïnformeerd door zijn ingenieurs. De reactie die is gegeven is op een aantal punten technisch onjuist:
  6. De turbines van windpark Amalia staan niet scheef, er heeft zich enkel een verzakking voorgedaan van enkele mm tot enkele cm. Dit heeft geen negatief effect op de productie van de windturbines.
  7. De funderingen van de windmolens zijn, in 2008, recht geheid. De techniek om recht te heien is geen nieuwe techniek die nu (2015) beter beheerst wordt dan in 2008. Al eeuwen lang is heien een techniek die zowel in Nederland als België vrijwel probleemloos gebruikt wordt.
  8. De cementlijm heeft niet als doel om een scheve installatie te compenseren. Het is slecht een middel om heipaal (monopile) en tussenstuk te verbinden. Een veelgebruikte techniek in de bouw.

De uitspraken waarin wordt gesteld dat “het probleem speelt bij alle windmolens die tot vijf jaar geleden gebouwd zijn” en “honderden windmolens scheef staan” zijn, op basis van bovenstaande feiten, zwaar overtrokken.