Binnenwaaien bij… Radboud Vorage van Aardwarmte Koekoekspolder

10 april 2024

Binnenwaaien bij… Radboud Vorage van Aardwarmte Koekoekspolder

Meewind waait met steeds 5 dezelfde vragen binnen bij de ondernemers achter de projecten waarin we investeren. We hebben het over uitdagingen, toekomstplannen, grote dromen. En de rol van Meewind in het realiseren daarvan. Deze maand: Radboud Vorage, projectdirecteur van Aardwarmte Koekoekspolder.

“Geothermie vergroot zelfredzaamheid Nederland in energievoorziening”

Geen energietransitie zonder Aardwarmte Koekoekspolder. Waarom niet?
“De Koekoekspolder, net boven Kampen, is met 150 ha aan kassen vol groente en fruit het grootste tuinbouwgebied in de provincie Overijssel. Warmte is noodzakelijk voor de tuinderij en dat blijft ook in de toekomst zo. Gas verstoken was jarenlang de norm om te verwarmen. Dat we daar niet eindeloos mee door kunnen gaan is duidelijk. Daarom namen een drietal bedrijven dik tien jaar geleden het initiatief om een aardwarmtebron aan te leggen. Het begin van Aardwarmtecluster Koekoekspolder. Geothermie pompt heet water dat diep in de aarde zit omhoog via een productieput. In een gesloten circuit halen we de warmte uit het water, zetten die warmte over op het leidingnet waarmee we kassen in de buurt van de put verwarmen. Ik noem dat Warmte Local for Local! Het koude water gaat via een injectieput terug de diepe aarde in, die het weer opwarmt. Warmte dus die 24/7 beschikbaar is en blijft. Dat maakt geothermie, naast zon en wind, een onmisbare speler in de energietransitie.”

Koplopers vangen veel wind. Hoe blijven jullie vooruit gaan?
“Onze grootste uitdaging geldt ook voor alle andere duurzame vormen van warmte: je moet opboksen tegen het nog steeds relatief goedkope alternatief: aardgas. Gas werd zeker duurder de afgelopen jaren, maar je haalt nog steeds meer warmte uit een kilogram gas dan uit een kilogram geothermie-water. Gelukkig zien we dat veel tuinders toch nu al kiezen voor aardwarmte. Omdat ze hun CO2-uitstoot willen verlagen. Maar ook omdat ze weten dat het een kwestie van tijd is voordat duurzame energievormen goedkoper zijn dan fossiele. Veel tuinders kiezen voor een mix van duurzame energievormen, waarvan aardwarmte een van de goedkopere opties is. En relatief makkelijk toe te passen is.”

Hoe geeft Meewind Aardwarmte Koekoekspolder de wind mee?
“Dankzij Meewind hebben we in 2022 een 2e productieput kunnen boren. We merkten dat onze injectieput meer kon hebben. Ons systeem is nu beter in evenwicht. Zonder de hulp van Meewind hadden we dat niet zomaar gekund. Maar Meewind is meer dan alleen een financiële partner. Ze hebben veel kennis over financiering en exploitaties van duurzame energie in huis. Dankzij die expertise hebben ze ons niet alleen financieel geholpen, maar ook geholpen met het aanscherpen van onze business case.”

Een uitstoot-vrije wereld. Ja graag! Wat is de volgende zet van Aardwarmte Koekoekspolder?
“We werken hard om over 2 tot 3 jaar een nieuw doublet te hebben dat aan nog 3 nieuwe tuinbouwbedrijven warmte kan leveren. Met 10 tuinders in totaal voorzien we dan de helft van de glastuinbouw in de Koekoekspolder van warmte. Sommige reeds aangesloten bedrijven zijn nu al voor 90% procent van het gas af. Die hebben volgens de overheidsdoelstellingen voor 2050 nog 25 jaar voor de laatste 10%. Ze liggen ruim voor op schema.

Ogen dicht. 10 jaar vooruit. Wat is het wapenfeit van Aardwarmte Koekoekspolder?
“Ik trek het breder: in 2034 zorgt geothermie in het algemeen ervoor dat we het buitenland veel minder nodig hebben voor onze warmtevoorziening. Nederland was dankzij Slochteren maar voor 20-30% van haar energie afhankelijk van het buitenland. Nu gaat dat richting de 70%. Maar we zitten letterlijk met elkaar wel op een grote bron van duurzame warmte: diepe aardwarmte. Het moet alleen de grond uit. Er zijn nu ongeveer 30 geothermie locaties in ons land. Die leveren met elkaar bijna evenveel warmte als 200 miljoen kuub aardgas. Dat is echter te weinig. We moeten in 10 jaar naar de 100+ locaties. En naar een systeem waarbij we continu schakelen tussen verschillende duurzame bronnen: wind, zon en bodemwarmte. Daarom is het ook zo’n plus dat Meewind in meerdere vormen van duurzame energie investeert. We hebben ze allemaal nodig!”

Aardwarmte Koekoekspolder helpen meer tuinders van warmte te voorzien?
Beleg in het Groenfonds Regionaal Duurzaam en maak het tweede doublet mede mogelijk.
Vertel me meer →

Beeld: Andrea van Schaik Fotografie