Per 30 juni stelselwijziging Groenfonds | Bescheiden plus in de koers verwacht

26 juni 2023

Per 30 juni stelselwijziging Groenfonds

Bescheiden plus in de koers verwacht

Per 30 juni gaan we onderliggende beleggingen in bedrijven (aandelen) in ons Groenfonds Regionaal Duurzaam anders waarderen: niet langer tegen kostprijs maar tegen reële waarde.

Hierdoor wordt naast een eventuele waardedaling ook een waardestijging van onze aandelen beter gereflecteerd in de intrinsieke waarde van het fonds.

We verwachten daardoor een bescheiden plus in de koers per 30 juni.

Meer informatie en het aangepaste prospectus, vindt u via de link hieronder:

Lees hier alles over de stelselwijziging →