Groene waterstof heeft de toekomst

25 september 2020

De aandacht voor waterstof in Nederland groeit. En terecht. Waterstof is namelijk van essentieel belang om de volgende stap te zetten in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarom investeert Meewind in de ontwikkeling van groene waterstof, op weg naar grootschalige toepassing. Met onze investeringen kunnen we het verschil maken. Want bij Meewind kijken we graag vooruit. Ondersteunen we graag de pioniers en voorlopers. Alleen dan kunnen we écht versnellen.

 

Sinds de oprichting in 2007 heeft Meewind één missie: de duurzame energietransitie versnellen. Daarin willen we het verschil maken door te investeren in innovatieve duurzame technieken, die zo de stap kunnen maken naar volwassenheid en grootschalige toepassing. Vanaf 2009 hebben we samen met onze participanten geïnvesteerd in de bouw van meerdere offshore windparken, waarbij onze financiering destijds hard nodig was. De afgelopen jaren is de offshore windmarkt volwassen geworden en richten we ons op nieuwe energievormen die – met een financieel steuntje in de rug – een zelfde sprong kunnen maken. Groene waterstof heeft die potentie.

 

Veelzijdige energiedrager
Groene waterstof is een veelzijdige energiedrager, die van grote toegevoegde waarde is voor de energietransitie. Het is bovendien relatief eenvoudig te produceren; via elektrolyse wordt duurzaam opgewekte elektriciteit omgezet in groene waterstof. Deze kan dienen als schone brandstof ter vervanging van bijvoorbeeld aardgas voor verwarming, maar ook als vervanging van diesel en benzine voor de transportsector.
Daarnaast wordt waterstof gebruikt om duurzaam opgewekte energie op te slaan en te transporteren naar de gebruiker. Op die manier kan waterstof bijdragen aan de ontlasting van het elektriciteitsnet op plaatsen met (te) veel hernieuwbare energieopwekking. Zo is er altijd groene energie voorhanden. Oók als het niet waait en de zon niet schijnt. Dit vergroot de mogelijkheden van de opwekking en het gebruik van duurzame energie.

Bijkomend voordeel: het transportnetwerk van groene waterstof heeft tegelijkertijd een opslagfunctie. Anders dan bij (groene) stroom hoeft de opwekking en het gebruik dus niet op hetzelfde moment plaats te vinden. Hoe groter het netwerk straks is, hoe meer flexibiliteit er ontstaat.

 

Van industrie tot huishouden
Groene waterstof wordt op steeds meer plekken in Nederland toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de industriële sector. Hier kan waterstof dienen als brandstof bij processen waarvoor veel hitte nodig is, onder andere in de staal- en papierindustrie. Waterstof wordt ook in toenemende mate ingezet op het gebied van mobiliteit en transport. Steeds meer auto’s en zwaar transport maken gebruik van deze schone brandstof.

In de gebouwde omgeving biedt groene waterstof eveneens kansen. Dat bewijzen meerdere pilots van netbeheerders door het land, evenals een innovatief project op Goeree Overflakkee Hier worden de ketels van de huizen omgebouwd van aardgas naar waterstof om duurzame verwarming mogelijk te maken.

 

Innovatieve partners
Meewind werkt op het gebied van waterstof momenteel samen met twee partners: OrangeGas en HYGRO. Twee innovatieve bedrijven met kennis van de techniek en van de markt. Beide partijen delen bovendien dezelfde missie als Meewind, namelijk het leveren van een concrete bijdrage aan de energietransitie.

OrangeGas zorgt voor een verduurzaming van onze mobiliteit als aanbieder van schone brandstoffen, waaronder waterstof . Zo biedt OrangeGas op dit moment waterstof aan op een van haar tankstations in Den Haag. Het aantal waterstoftankstations van OrangeGas in Nederland wordt dit jaar uitgebreid naar zes. Waterstof van OrangeGas, dat met hernieuwbare energie is gemaakt, is volledig CO2-vrij. Zo kunnen steeds meer bedrijven en ook particulieren emissievrij rijden. Het rijden op waterstof is schoon en stil. Bovendien is de actieradius van een waterstofauto beter dan die van auto’s op andere schone brandstoffen.

Ook met partner HYGRO timmert Meewind aan de weg. Eind dit jaar start de bouw van een waterstofmolen in Wieringermeer. Hier zal duurzaam opgewekte windenergie direct worden omgezet in groene waterstof. Door deze directe koppeling van de windturbine aan de productie van waterstof wordt een groot aantal stappen in de normale keten overgeslagen. Dit leidt tot minder verliezen tussen wind en waterstof. Het doel is om via minstens vijf waterstoftankstations honderd vrachtwagens te laten rijden op groene waterstof uit deze windturbine.

 

Toegevoegde waarde
Meewind heeft er alle vertrouwen in dat groene waterstof de komende jaren een grote vlucht gaat nemen in Nederland. De overheid heeft aangekondigd flink te investeren in de ontwikkeling en ondersteuning van duurzame waterstof. Daarbij wordt zowel de productie als de toepassing gestimuleerd. Ook zijn er in ons land inmiddels 250 organisaties actief op het gebied van waterstof. Bij Meewind kijken we zelf actief naar kansrijke initiatieven en partijen om mee samen te werken. Daarnaast staan we open voor financieringsvragen die passen bij een van onze fondsen en bij onze rendementsdoelstellingen.

Al sinds de start van Meewind in 2007 kijken we continu vooruit. Onze aanpak: niet blijven hangen in wat je al weet, doet of kan. We kijken voortdurend naar de volgende stap in het proces en durven een passend risico te nemen. Met onze fondsen ondersteunen we de pioniers van vandaag, die kunnen uitgroeien tot de succesverhalen van morgen. Uiteraard zal niet elk project succesvol zijn. Daarom investeren we met beleid en in stappen, om dat uit te bouwen bij succesvolle projecten. Zo kunnen we iets wezenlijks toevoegen aan de energietransitie, met rendement voor onze participanten.