Uitkering uit herbeleggingsreserve Zeewind Nieuwe Parken maart 2018

14 maart 2018

Door vrijval van eerder afgegeven bankgaranties waar als gevolg van de voorspoedige bouwfase van Nobelwind geen aanspraak op is gemaakt heeft de beheerder tot een uitkering uit de fiscale herbeleggingsreserve van het fonds besloten.

Het besluit van 14 maart 2018 leest u hier.

Elke participant in fonds Zeewind Nieuwe Parken ontvangt de uitkering over het aantal participaties dat hij of zij op 1 maart 2018 in bezit heeft.

De beheerder heeft de uitkering uit de fiscale herbeleggingsreserve bepaald op € 380,- (driehonderdtachtig euro) per uitgegeven participatie in subfonds Zeewind Nieuwe Parken op 1 maart 2018.

Wij hadden de uitkering graag laten samenvallen met de mogelijkheid tot (her)belegging in een volgend offshore windpark. Omdat wij deze mogelijkheid op dit moment niet kunnen aanbieden is besloten tot contante uitkering.

De contante uitkering vindt op 22 maart 2018 plaats. Wij willen u vriendelijk verzoeken uw bij ons bekende tegenrekening te controleren en eventuele wijzigingen tijdig te melden.

Op de uitkering uit de fiscale herbeleggingsreserve is geen dividendbelasting van toepassing.

N.B. Fonds Zeewind Bestaande Parken zal volgens de gebruikelijke structuur – omstreeks mei en augustus – dividend uitkeren.