Zonnepanelen op 10.000 corporatiewoningen in Noord-Holland

Zonnepanelen op 10.000 corporatiewoningen in Noord-Holland

28 mei 2013
Willem Smelik en Robert Waltman schudden elkaar de hand.
Willem Smelik (Meewind) en Robert Waltman (Woningstichting) schudden elkaar de hand.

Jaap Bond (Provincie Noord Holland) en Robert Waltman Woningstichting) maken het nieuws bekend
Jaap Bond (gedeputeerde Provincie Noord Holland) en Robert Waltman (Woningstichting) maken het nieuws bekend

Goed voor milieu, voor portemonnee huurders en voor werkgelegenheid

De corporaties van Kracht door Verbinding, provincie Noord-Holland, Fonds Regionaal Duurzaam, ZON Energie, Energy Board, LEF, Ecorus en Sun Projects maken zich hard om op 10.000 huurwoningen in Noord-Holland zonnepanelen te realiseren. Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland en Robbert Waltmann, directeur Woningstichting den Helder, maakten dit duidelijk tijdens een netwerkbijeenkomst van Kracht door Verbinding.

Het initiatief Kracht door Verbinding van vijf Noord-Hollandse woningcorporaties bewijst zijn meerwaarde. Het werd in het leven geroepen voor concrete regionale samenwerkingsprojecten. Dankzij een alliantie die in het kader van Kracht door Verbinding werd gesloten, ontstaat nu de mogelijkheid tot de grootste verduurzamingsslag met zonnepanelen op bestaande bouw in Nederland. Dat is goed voor het milieu, voor de portemonnee van huurders en voor de werkgelegenheid.

Hoe werkt het
LEF is de afkorting voor Lokale Energie Federatie, in het leven geroepen om projecten te faciliteren die zorgen dat de woonlast van burgers omlaag gaat.
LEF richt een ESCO op en regelt hiervoor de financiering. ESCO staat voor de Energy Service Company die de zonnestroom gaat leveren. Het grootste deel van de financiering van de ESCO komt van het bedrijf Ecorus. Aanvullende financiering wordt verzorgd door de provincie Noord-Holland, het Fonds Regionaal Duurzaam en ZON Energie. LEF zorgt in samenwerking met lokale partners zoals Energie Service Noord-Holland voor het plaatsen van de panelen en voor de backoffice: service, monitoring, administratie en dergelijke.
De woningcorporaties van Kracht door Verbinding bieden geschikte daken aan. Geschikt zijn daken die een goede zonligging hebben en waar op middellange termijn geen onderhoud aan nodig is.

Planning
Alle partijen zien meerwaarde in de resultaten die deze uitgebreide en bijzondere samenwerking op kan leveren. Om dat te onderstrepen onthulde gedeputeerde Jaap Bond, tevens voorzitter van de Energyboard vandaag een bord met de kreet: Zonnepanelen op 10.000 corporatiewoningen in Noord-Holland! “Het initiatief past goed binnen het provinciale duurzame energiebeleid, waarbinnen zowel Zon als Duurzaam Bouwen speerpunt zijn” aldus Bond. De provincie zal het project daarom ter beoordeling voorleggen aan de fondsbeheerder van het fonds Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland i.o..