Van Meewind tot Nobelwind: hoe zit het precies?

1 april 2015

Het is u naar alle waarschijnlijkheid bekend dat wij met onze partners toewerken naar de financial close van Nobelwind.
Naar aanleiding van vragen die wij de afgelopen periode hebben ontvangen sturen wij u dit bericht, waarin wij onderstaande vraag nader toelichten.

Wat zijn toch die ‘winden’? (Meewind, Zeewind, Belwind, Northwind, Nobelwind en Parkwind)
Uit de respons van participanten blijkt dat niet voor iedereen helder is hoe de verschillende ‘winden’ waarover wij communiceren zich tot elkaar verhouden. Daarom zetten wij hierbij de eigenschappen van de diverse ‘winden’ op een rij.

Meewind
Meewind is het paraplufonds waaronder meerdere fondsen vallen. Meewind heeft als doel om het grote publiek te betrekken bij de productie van duurzame energie. Om dit te bereiken geeft Meewind met haar fondsen particulieren, bedrijven en overheden de mogelijkheid een financiële impuls te geven aan projecten die op duurzame wijze energie opwekken.

Zeewind
Zeewind is de verzamelnaam voor de fondsen van Meewind die investeren in windparken op de Noordzee. Dit zijn de fondsen Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande Parken. Op basis van de modellen die gebruikt worden bij de projectfinanciering van offshore windparken ligt het verwachte rendement op ingelegde gelden voor de Zeewind-fondsen, na aftrek van fondskosten, tussen de 7 en 10%.

Belwind
Belwind is het eerste offshore windpark dat door Zeewind met haar participanten gebouwd is. Het windpark ligt zo’n 46 kilometer voor de kust van Zeebrugge (België) en levert sinds december 2010 duurzame elektriciteit aan zo’n 170.000 huishoudens. Fonds Zeewind Bestaande Parken heeft een aandeel van 19,9% in Belwind.

Northwind
Northwind is het tweede windpark dat mede dankzij de participanten van Zeewind is gebouwd. Het park ligt aangrenzend aan de Belwind concessie op 40 kilometer afstand van de kust van Zeebrugge. Fonds Zeewind Bestaande Parken verstrekt een achtergestelde lening (5,8 miljoen euro) aan Northwind.

Nobelwind
Nobelwind is de tweede fase van de Belwind-concessie. De eerste fase heet kortweg Belwind. De tweede fase wordt aan weerszijden van het reeds bestaande park gebouwd. De ontwikkeling van Nobelwind, die is gebaseerd op de successen van Belwind en Northwind, bevindt zich in de afrondende fase. Na het bereiken van financial close in oktober 2015 kan de bouw van 50 windmolens van elk 3,3 MW begin 2016 starten. Fonds Zeewind Nieuwe Parken bezit 19,9% van de ontwikkelrechten en toegezegde vergunningen en subsidies. Door een investering tijdens financial close – 19,9% van het benodigde eigen vermogen voor de bouw van Nobelwind – zullen Meewind en haar participanten ook 19,9% eigendom van het gerealiseerde windpark in handen kunnen krijgen.

Parkwind

Parkwind – eigendom van Korys, Participatie Maatschappij Vlaanderen en de Colruyt Group – is de maatschappij die de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windparken op zee coördineert. Onder beheer van Parkwind is zowel Belwind als Northwind volgens planning en binnen budget gerealiseerd. Bovendien presteren beide windparken sinds de oplevering volgens prognose. Bij het realiseren van voornoemde parken heeft Parkwind de nodige kennis en ervaring opgebouwd. Met deze expertise als basis zal Nobelwind ontwikkeld en gebouwd worden, volgens dezelfde formule als Belwind en Northwind. Parkwind is tevens, naast Meewind en Sumitomo, voor 40% eigenaar van Belwind en de ontwikkeling van Nobelwind.

Presentatie over de ontwikkeling van Nobelwind
Hoe ontwikkel en financier je een offshore windpark van 700 miljoen euro? En hoe geef je mogelijke risico’s een plaats? Die twee vragen stonden centraal tijdens een presentatie over windpark Nobelwind, die 7 mei jl. plaatsvond in het Eindhovense Van Abbemuseum. Bekijk een verslag van de presentatie.