Presentatie Nobelwind

Presentatie Nobelwind: succesfactoren en risicomanagement

28 mei 2015

Hoe ontwikkel en financier je een offshore windpark van 700 miljoen euro? En hoe geef je mogelijke risico’s een plaats? Die twee vragen stonden centraal tijdens een presentatie over windpark Nobelwind, die 7 mei jl. plaatsvond in het Eindhovense Van Abbemuseum.

Nobelwind is het derde offshore windpark in de Noordzee dat Meewind met haar partners gaat realiseren. Tijdens de presentatie in Eindhoven gaven Frank Coenen en François Van Leeuw, respectievelijk project directeur en CFO van Nobelwind N.V., meer inzicht in het project.

Ideale omstandigheden
Nobelwind wordt op 46 kilometer uit de kust gebouwd, bij een diepte van tussen de 26 en 38 meter en een gemiddelde windsnelheid van 9,3 meter per seconde. Coenen: “Dat zijn ideale omstandigheden om windmolens te plaatsen.”

Een ander voordeel is dat de exportkabel, die gedeeld wordt met het aangrenzende park Northwind, reeds gelegd en operationeel is. “Daarmee hebben we een belangrijk bouwrisico weggenomen en een enorme besparing gerealiseerd.” Eveneens gunstig: de belangrijkste vergunningen zijn inmiddels al verkregen, aangezien Nobelwind onderdeel is van de Belwind-concessie.

Sterke aandeelhouders
De aandeelhouders van Nobelwind zijn Parkwind N.V. (41%), Sumitomo (39%) en Meewind (20%). “Dit zijn dezelfde aandeelhouders als bij Belwind. Het zijn sterke en vooral stabiele investeerders, die erin zitten voor de lange termijn”, constateert Coenen. “Uitgangspunt is dat ze knowhow willen bundelen voor de ontwikkeling, financiering, bouw én exploitatie van centrales.”

Ervaren team
Nobelwind beschikt over nog een belangrijke troef: een van de meest ervaren projectteams binnen Europa. Dit team is ook verantwoordelijk voor de succesvolle totstandkoming van Belwind en Northwind. “Sommige collega’s zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en bouw van negen windparken”, meldt Coenen. “We hebben veel ervaring, kennis en kwaliteit; niet alleen in het management maar ook in de ondersteunende teams.”

Bovendien is de technologie van de offshore windmarkt met sprongen vooruitgegaan. Coenen: “Tegen ongeveer dezelfde kosten en met dezelfde investeringsbedragen kunnen we nu een windpark neerzetten dat bijna 15% meer elektriciteit produceert dan Belwind dat in 2010 is opgeleverd.”

Risicomanagement
Wat bij veel (potentiële) participanten in Meewind een hot item is: de mogelijke risico’s. Logisch, stelt François Van Leeuw, CFO van Nobelwind N.V. “Nobelwind is een groot infrastructuurproject waar veel geld mee gemoeid is. We gaan ver in zee bouwen, onder omstandigheden die we zelf niet altijd onder controle hebben. Dan is het noodzakelijk om duidelijk af te bakenen hoe je dat op een veilige, gestructureerde en correcte manier kunt doen. Daarom zijn we sterk bezig met risicomanagement.”

Het woord ‘risico’ klinkt negatief. “Maar je kunt het ook positief invullen; risico’s zijn er vooral om je extra alert te maken en te zorgen dat je nog beter werkt. Door bewust om te gaan met risico’s en hier geen angst voor te hebben, kun je ze inperken en een plaats geven binnen de organisatie.”

Drie opties
Daarbij zijn volgens Van Leeuw drie opties, die samen zorgen voor een volledige dekking. “We kunnen het risico afdekken in langlopende contracten met onze contractanten. Een tweede mogelijkheid is dat we ons hiertegen verzekeren. De laatste tijd zien we dat grote verzekeraars bereid zijn meer risico’s op zich te nemen, tegen een lagere premie. Een derde optie is dat we een bijkomend contingency-budget reserveren bovenop het investeringsprogramma, voor het geval het risico zich voordoet. Zo voorzien we bijvoorbeeld in een extra buffer voor eventueel meerwerk.”

Op naar financial close
In het najaar van 2015 is de financial close gepland, waarna de bouw van Nobelwind in het voorjaar van 2016 kan starten. De aandeelhouders leveren 30% aan eigen vermogen, de overige 70% bestaat uit bancaire financiering.

“Bij Belwind en Northwind hebben we de financiering gerealiseerd, ondanks de financiële crisis in respectievelijk 2008/2009 en 2012. In drie jaar tijd hebben we voor beide parken meer dan een miljard euro aan krediet opgehaald”, aldus Coenen, die constateert dat er bij de banken grote bereidheid is om te investeren in Nobelwind. “Een goed project vindt altijd financiering.”

“Een project dat we samen met onze partners binnen de geplande tijd en binnen budget kunnen realiseren”, vult Van Leeuw aan. “Een project dat voor minstens 20 jaar groene energie oplevert voor 180.000 gezinnen.”

Bekijk hier het uitgebreide verslag van de presentatie over Nobelwind

Bekijk onderstaand de beeldregistratie van de presentatie in het Van Abbemuseum.

Beheerder Willem Smelik introduceert Meewind.

https://www.youtube.com/watch?v=6u-QdCxVBGA

Frank Coenen en François Van Leeuw lichten de ontwikkeling, financiering en het risicomanagement van Nobelwind toe.

https://www.youtube.com/watch?v=BcRzksVTI98

Vragen van Meewind-participanten en andere aanwezigen over het project Nobelwind.

https://www.youtube.com/watch?v=GtX50IJ78hs