Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering in:
Energieprojecten in de regio
  • Door overheid erkend groenfonds
  • Belastingvoordeel tot 2,38%

Regionaal Duurzaam investeert in lokale energieprojecten in Nederland. Nieuwe, duurzame én rendabele projecten die het fonds niet alleen financiert, maar ook daadwerkelijk helpt realiseren.

Fonds Regionaal Duurzaam heeft de uitgifte van participaties per 7 december 2018 tijdelijk stopgezet. U leest hier meer over dit besluit.

Direct bijdragen

Als participant in dit fonds van Meewind heeft u direct invloed op de duurzaamheid van Nederland. Uw belegging draagt rechtstreeks bij aan de productie van groene energie. Samen zorgen we voor de energie van morgen.

Geothermie en Groen gas

Het fonds belegt in nieuwe projecten, waarbij op uiteenlopende wijzen duurzame energie wordt opgewekt. Regionaal Duurzaam focust daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Ik wil op de hoogte blijven
Facts & figures
  • Fonds Regionaal Duurzaam investeert met meer dan 2000 participanten in ruim 30 duurzame energieprojecten.
  • Een compleet overzicht van de beleggingen vindt u in de nadere toelichting rendement en risico.
  • Beleggen in het fonds is mogelijk vanaf Є 1.000 (plus 3% emissiekosten).
  • Particuliere beleggers kunnen – naast het verwachte rendement – profiteren van een belastingvoordeel tot 2,38%.
  • Nieuwe participaties worden maandelijks uitgegeven, op de eerste werkdag van de maand.
  • Regionaal Duurzaam, door de Nederlandse overheid erkend als groenfonds, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Regionaal Duurzaam investeert in concrete energieprojecten, waarbij groene energie lokaal wordt opgewekt, dicht bij de eindgebruiker. Ieder project is nieuw, groen én rendabel.

Zelfstandig gefinancierd

De duurzame projecten worden zelfstandig gefinancierd (non-recourse project finance). Dit betekent dat de productie-eenheid zelf – bijvoorbeeld de groengasinstallatie of windturbine – het onderpand is voor de financiering. Bij een faillissement van een project kunnen eventuele schuldeisers hierdoor geen aanspraak maken op meer dan de daadwerkelijke investering van het fonds in het betreffende project. De garantie voor dividend, rente en aflossing komt voort uit de zekerheid van zowel het leveren van energie als de afname hiervan.

 

Eigen vermogen en leningen

Het fonds investeert in het risicodragend kapitaal, in de vorm van een lening of eigen vermogen, van groenprojecten in Nederland. Participanten in het fonds ontvangen een combinatie van dividend uit deelnemingen en rente uit verstrekte leningen.

Verantwoorde investering

Regionaal Duurzaam investeert uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (4 á 5%). Dit betekent dat het fonds alleen belegt in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van betrouwbare equity partners, die minimaal 51% van het eigen vermogen van het project verschaffen.

Een overzicht van de investeringen van Regionaal Duurzaam is te vinden op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Het rendement van Regionaal Duurzaam is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 4 tot 5%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Regionaal Duurzaam levert – naast een financieel rendement – tevens een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan een duurzamer en schoner Nederland. In de regio geproduceerde duurzame energie zorgt bovendien voor meer lokale werkgelegenheid. Het fonds ondersteunt Nederlandse duurzame bedrijven bij hun groei en groene ambities.

Regionaal Duurzaam investeert in uiteenlopende projecten van verschillende ondernemingen. Hierdoor is er bij dit fonds van Meewind sprake van een gespreid risico. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico´s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Leveranciersrisico

Het fonds maakt gebruik van verschillende leveranciers. Het is mogelijk dat de leveranciers gemaakte afspraken niet nakomen.

 

Marktrisico

De beleggingen van het fonds hebben een variabele looptijd. In deze periode kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden binnen de duurzame energiemarkt, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan de energieprijs, technologische ontwikkelingen, grondstofprijzen of tarieven voor bouwers. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de duurzame energiemarkt beïnvloeden.

Renterisico

Regionaal Duurzaam maakt met haar projecten afspraken voor een minimale periode van tien jaar. Het risico bestaat dat de huidige renteafspraken op termijn niet meer marktconform zijn.

Het risico van Regionaal Duurzaam is, middels de diverse contracten en verzekeringen die voor de projecten zijn afgesloten, een optimaal beheerst risico. Lees meer over de risico´s in het prospectus.

Het fonds Regionaal Duurzaam is door de overheid erkend als officieel groenfonds. Dit levert particuliere beleggers – onder bepaalde voorwaarden – een belastingkorting op tot maximaal 2,38%.

Korting op vermogensbelasting van maximaal 1,68%

Participanten profiteren van een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing (maximaal 1,68% in 2019) over hun vermogen dat in box 3 belast wordt en in het fonds is belegd.

Deze vrijstelling geldt in 2019 bij een persoonlijk vermogen boven de 30.360 euro (60.720 euro bij fiscaal partnerschap). Het vermogen waarover een belastingvoordeel voor groene beleggingen wordt gegeven is in 2019 gemaximeerd op 58.539 euro, of 117.078 euro bij een fiscaal partnerschap.

Heffingskorting van 0,7%

Participanten ontvangen tevens een heffingskorting (0,7% in 2019) over de waarde van de vrijgestelde belegging.

Peildatum 1 januari

De Belastingdienst hanteert 1 januari als peildatum. Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u derhalve de stukken in bezit te hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Het fonds houdt hier rekening mee door – bij uitzondering – op 31 december van elk jaar participaties uit te geven, in plaats van op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.

Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de site van de Belastingdienst. Of lees meer over groen beleggen bij Meewind.

Dit fonds stimuleert de volgende projecten:

Energiecentrale Wieringermeer, Agriport A7

De glastuinbouwsector is van oudsher een grote energieverbruiker. Door middel van lokale ...

Lees meer

Groengas Hoogezand, Hoogezand Groningen

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam financiering verstrekt voor de overname en ...

Lees meer

Zon & Media, Race Planet Delft

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam financiering verstrekt voor de plaatsing van ...

Lees meer

Wocozon Overijssel, Overijssel

Wocozon Overijssel is opgericht met het doel grondgebonden huurwoningen in de provincie ...

Lees meer

GeoPower Holding, Maasland

De glastuinbouwsector is van oudsher een grote energieverbruiker. Door middel van lokale ...

Lees meer

Warmtebedrijf Bergschenhoek, Lansingerland

De glastuinbouwsector is van oudsher een grote energieverbruiker. Door middel van lokale ...

Lees meer

Aardwarmte Vogelaer, Honselersdijk Gemeente Westland

De glastuinbouwsector is van oudsher een grote energieverbruiker. Door middel van lokale ...

Lees meer

Aardwarmte Californie Lipzig Gielen

De glastuinbouwsector is van oudsher een grote energieverbruiker. Door middel van lokale ...

Lees meer

Groen Gas Almere, Almere

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Deze ...

Lees meer

Biogas, Beverwijk

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Deze ...

Lees meer

IFF, Tilburg

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een windmolen op het terrein ...

Lees meer

Hofpark, Schagen

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Oranjehof, Alkmaar

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Aardwarmte, Vierpolders

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een geothermieproject. ...

Lees meer

Broeckgouw, Volendam

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Louis Davids Carré, Zandvoort

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Prinses Margrietstraat, Utrecht

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Overkamp, Dordrecht

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Kreekrand, Wognum

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Gerbrandylaan, Middelburg

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

De Sculpturen, Breda

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Westpoort, Amsterdam

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Deze ...

Lees meer

Veenweg, Mijdrecht

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Deze ...

Lees meer

Durghorstplantsoen, Krommenie

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Ebbe en Vloed, Oude-Tonge

Meewind heeft met fonds Regionaal Duurzaam geïnvesteerd in een collectieve ...

Lees meer

Waarmee kunnen we u helpen?
Duurzaam beleggen doet u in één van onze fondsen:
Energie Transitiefonds

Investering: Groene energiebedrijven en -projecten
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Maandelijks


6-7%
historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.087,5285
(+0,4230%)
intrinsieke waarde
Fonds Hollandse Kust

Investering: Hollandse Kust Zuid 3 en 4
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


4,5-8%
historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.000,0000
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.379,3931
(+0,5670%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.695,6935
(+0,5746%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test