Groenfonds Regionaal Duurzaam

2,21%* *historisch rendement

  • Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten
  • U belegt met fiscaal voordeel
Intrinsieke waarde (28-02-2023): € 999,5036 | (+0,25%)

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in lokale energieprojecten in Nederland. Nieuwe, duurzame én rendabele projecten die we niet alleen financieren, maar ook daadwerkelijk helpen realiseren.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, daar leest u hier meer over.

Direct bijdragen

U heeft, als belegger in dit fonds direct invloed op de duurzaamheid van Nederland. U draagt rechtstreeks bij aan de productie van groene energie. Samen zorgen we voor de energie van morgen.

Bijvoorbeeld via zonne-energie en aardwarmte

Het fonds belegt in nieuwe projecten, die op uiteenlopende manieren duurzame energie opwekken. We focussen daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Met fiscaal voordeel

Als particuliere belegger kunt u in Groenfonds Regionaal Duurzaam aanspraak maken op belastingvoordeel voor groene beleggingen. Leer hier meer over de regeling en voorwaarden: groen beleggen.

100% up to date

Hoe staat ons Groenfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in onze kwartaalupdate.

100% duurzaam

Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Daarmee wordt het officieel geclassificeerd als een “artikel 9 fonds”. Dat betekent dat het minimumaandeel van ecologische, duurzame beleggingen binnen het fonds 100% moet zijn. Hoe we dat waarborgen leest u in het duurzaamheid-statement.

Wat kan beleggen in Groenfonds Regionaal Duurzaam opleveren?

Inleg vanaf 1030,-

* Over de inleg betaalt u 3% emissiekosten

Historisch rendement

Verwachte eindwaarde
Totale inleg

Bij de rendementsverwachting van Groenfonds Regionaal Duurzaam wordt geen rekening gehouden met het fiscale voordeel waar de participant aanspraak op kan maken.

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

Resultaat Groenfonds Regionaal Duurzaam

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de intrinsieke waarde en het historisch rendement. Bij de intrinsieke waarde ziet u periodiek een dipje in de grafiek. Dat zijn de momenten waarop dividend wordt uitgekeerd!

Meer lezen over:

Beleggen in het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind is makkelijk.

Maak via mijn.meewind.nl een account aan…

In deze veilige, online omgeving ziet u op elk gewenst moment de status van uw belegging. U kunt hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

… en beleg

Via mijn.meewind.nl stort u uw bijdrage met iDEAL of een bankoverschrijving in het Groenfonds Regionaal Duurzaam. Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in beleggingen, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 april een storting? Dan worden de participaties per 1 mei op uw naam gezet. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Beleggen per maand

U kunt al vanaf € 25,- per maand per maand beleggen. Bepaal zelf het vaste bedrag dat u maandelijks, automatisch belegt. Het gevoel van vaste lasten, maar dan wel lasten, die een gezond vermogen opleveren.

Dividend

We investeren in groene energieprojecten, met de focus op geothermie, zon en wind. Gedurende het jaar bouwt het fonds winst op. In de maand mei keren we deze uit. Veel van onze participanten kiezen dan voor herbeleggen. Maar uw dividend als cash uitkeren kan uiteraard ook. De keuze is aan u.

Verkopen

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft een onbepaalde looptijd. Vier keer per jaar kunt u uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 31 december, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Zo kunt u dus tussentijds uw belegging te gelde maken.

Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houden we een bedrag aan liquide middelen aan.

 

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in projecten die lokaal energie opwekken, dicht bij de eindgebruiker. Concrete, nieuwe en rendabele projecten, geselecteerd na uitgebreid onderzoek (due diligence). Een nieuwe windturbine bijvoorbeeld, of een nieuwe groengasinstallatie.

Verantwoorde investering

Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert alleen in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstellingen die het fonds zich stelt: 3% à 4% na kosten. De projecten hebben de totale financiering (equity & debt) gegarandeerd verantwoord gerealiseerd en hebben betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen.

Zelfstandig gefinancierd

De projecten waarin het fonds investeert, bieden de zekerheid dat energie geleverd én afgenomen wordt. Dat vormt de garantie voor dividend, rente en aflossing. De projecten zijn daarnaast zelfstandig gefinancierd. Dat wat gebouwd wordt, bijvoorbeeld die groengasinstallatie, is het onderpand voor de financiering. Mocht een project failliet gaan, kunnen eventuele schuldeisers hierdoor geen aanspraak maken op meer dan de investering van het fonds in het project.

Eigen vermogen en leningen

Met ons Groenfonds investeren we in het risicodragend kapitaal van groenprojecten in Nederland. In de vorm van een lening of eigen vermogen. Als participant ontvangt u dividend van het fonds. Dit is opgebouwd uit dividend uit deelnemingen en rente uit verstrekte leningen.

Het verwachte nettorendement van het Groenfonds Regionaal Duurzaam is na aftrek van kosten 3% tot 4%. Dit rendement is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de projecten waarin we investeren.

Dividend

Jaarlijks wordt het dividend vastgesteld. Binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar wordt het dividend uitgekeerd aan participanten.

Maatschappelijk rendement

Belegt u in het Groenfonds Regionaal Duurzaam dan gaat u niet alleen voor financieel rendement. De maatschappelijke opbrengst is minstens zo evident. U levert met de projecten en ondernemingen die onze fondsen financieren een direct bijdrage aan een duurzamere wereld.

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in duurzame projecten van verschillende ondernemingen. Zo spreiden we het risico.
U leest een volledig overzicht van de risico’s in de prospectus. Hieronder lichten we de belangrijkste hiervan toe.

Leveranciersrisico

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam werkt samen met verschillende leveranciers. Het kan voorkomen dat leveranciers gemaakte afspraken niet nakomen. Uiteraard doen we goed onderzoek naar de partijen met wie we samenwerken.

Marktrisico

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam doen we langetermijnbeleggingen in uiteenlopende projecten met een variabele looptijd. Marktomstandigheden kunnen natuurlijk wijzigen. En van invloed zijn op het fondsrendement.

Voorlopig zal de vraag naar duurzaam geproduceerde energie het aanbod overtreffen. Ook maatregelen voor de verduurzaming en besparing van energieverbruik zullen belangrijk blijven. Maar zekerheid daarover heeft niemand.

Projecten, ondernemingen of gebruikte technieken kunnen onverwacht meer of minder opbrengsten genereren of ondersteuning ontvangen dan aanvankelijk begroot. Ook zijn grondstofprijzen, tarieven voor bouwers en veranderende wet- en regelgeving van invloed.
Uiteraard zitten wij bovenop de ontwikkelingen.

Renterisico

We maken vanuit ons Groenfonds renteafspraken met deelnemende projecten voor een langere periode. Ook hier geldt: marktomstandigheden kunnen veranderen. Mogelijk zijn huidige renteafspraken op termijn niet meer marktconform.

Groenfonds Regionaal Duurzaam is een door de overheid officieel erkend groenfonds. Dit levert particuliere beleggers – onder bepaalde voorwaarden – een belastingkorting op.

Peildatum 1 januari

Voor het belastingvoordeel moet u de stukken in bezit hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Het fonds houdt hier rekening mee. Bij uitzondering geeft het elk jaar op 31 december participaties uit, in plaats van de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de site van de Belastingdienst. Of lees meer over groen beleggen bij Meewind.

Hoe staat ons Groenfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate.

Investeringen van dit fonds:

project
Projecten
Offshore windpark Nobelwind
project
Projecten
Offshore windpark Northwind
project
Projecten
Leap24

Andere fondsen

Energie Transitiefonds
6,61%
rendement*
Dit fonds investeert in koplopers in de energietransitie
Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Risicoindicator Energie Transitiefonds
Fonds Zeewind Bestaande Parken
6,73%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Voorraad participaties beperkt!
Risicoindicator Fonds Zeewind Bestaande Parken
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
8,44%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Momenteel geen uitgifte van participaties
Risicoindicator Fonds Zeewind Nieuwe Parken

* Het historisch rendement: het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden.