Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering in:
Energieprojecten in de regio
 • 2,39%*
  *historisch rendement
  verwacht rendement
 • Door overheid erkend groenfonds
 • Belastingvoordeel

Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert in lokale energieprojecten in Nederland. Nieuwe, duurzame én rendabele projecten die het fonds niet alleen financiert, maar ook daadwerkelijk helpt realiseren.

Direct bijdragen

Als participant in dit fonds van Meewind heeft u direct invloed op de duurzaamheid van Nederland. Uw belegging draagt rechtstreeks bij aan de productie van groene energie. Samen zorgen we voor de energie van morgen.

Geothermie en Groen gas

Het fonds belegt in nieuwe projecten, waarbij op uiteenlopende wijzen duurzame energie wordt opgewekt. Groenfonds Regionaal Duurzaam focust daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Fiscaal voordeel

Particuliere beleggers in Groenfonds Regionaal Duurzaam maken aanspraak op een belastingvoordeel voor groene beleggingen. U leest meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina groen beleggen.

Ik wil bijstorten Ik wil participeren
Facts & figures
 • Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert met meer dan 5900 participanten in ruim 35 duurzame energieprojecten.
 • Een overzicht van de beleggingen en deelnemingen vindt u in de nadere toelichting rendement en risico.
 • Beleggen in het fonds is mogelijk vanaf Є 1.000 (plus 3% emissiekosten).
 • Particuliere beleggers kunnen – naast het verwachte rendement – profiteren van een belastingvoordeel .
 • Nieuwe participaties worden maandelijks uitgegeven, op de eerste werkdag van de maand.
 • Regionaal Duurzaam, door de Nederlandse overheid erkend als groenfonds, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Beleggen in Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind is écht duurzaam – en ook nog eens eenvoudig geregeld. Via Mijn Meewind maakt u een eigen account aan, waar u op elk gewenst moment de status van uw belegging kunt bekijken. Ook kunt u hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

Aankopen
Heeft u een account aangemaakt op Mijn Meewind? Dan kunt u een storting doen via een iDEAL-betaling of bankoverschrijving. Bij elke storting betaalt u 3% emissiekosten (aankoopkosten). Staat uw storting op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand (met uitzondering van 31 december) omgezet in participaties, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 november een storting? Dan worden de participaties per 1 december op uw naam gezet, doet u een storting op 10 december, dan worden de participaties per 31 december uitgegeven. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Maandbeleggen
Naast het doen van een eenmalige storting kunt u bij Meewind ook maandbeleggen. Via Mijn Meewind kunt u dit eenvoudig activeren en op elk gewenst moment weer uitzetten. Maandbeleggen kan al vanaf € 25,- per maand. Op deze manier groeit uw duurzame belegging bijna ongemerkt.

Dividend
Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert in groene energieprojecten, zoals geothermie, zon en wind. De investeringen worden gedaan na een uitgebreid onderzoek (due diligence). Het doel is dat de winst die gedurende het jaar ten goede komt aan het fonds in de maand mei als dividend wordt uitgekeerd aan de participanten. U kunt het dividend dan als cash laten uitkeren of (meestal) herbeleggen in het fonds; de keuze is aan u.

Verkopen
Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft een looptijd van onbepaalde tijd. Vier keer per jaar heeft u de mogelijkheid om uw participaties – of een deel hiervan – terug te verkopen aan het fonds: op 31 december, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Dit biedt u de mogelijkheid om uw belegging tussentijds te gelde te maken. Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houdt het fonds een bedrag aan liquide middelen aan. Mocht dit bedrag op een bepaald moment niet toereikend zijn, dan worden deze opdrachten verdeeld over meerdere verkoopmomenten.

Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert in concrete energieprojecten, waarbij groene energie lokaal wordt opgewekt, dicht bij de eindgebruiker. Ieder project is nieuw, groen én rendabel.

Zelfstandig gefinancierd

De duurzame projecten worden zelfstandig gefinancierd (non-recourse project finance). Dit betekent dat de productie-eenheid zelf – bijvoorbeeld de groengasinstallatie of windturbine – het onderpand is voor de financiering. Bij een faillissement van een project kunnen eventuele schuldeisers hierdoor geen aanspraak maken op meer dan de daadwerkelijke investering van het fonds in het betreffende project. De garantie voor dividend, rente en aflossing komt voort uit de zekerheid van zowel het leveren van energie als de afname hiervan.

Eigen vermogen en leningen

Het fonds investeert in het risicodragend kapitaal, in de vorm van een lening of eigen vermogen, van groenprojecten in Nederland. Participanten in het fonds ontvangen een combinatie van dividend uit deelnemingen en rente uit verstrekte leningen.

Verantwoorde investering

Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (3 á 4% na kosten). Dit betekent dat het fonds alleen belegt in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van betrouwbare equity partners, die minimaal 51% van het eigen vermogen van het project verschaffen.

Het rendement van Groenfonds Regionaal Duurzaam is afhankelijk van het resultaat op de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 3 tot 4%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Groenfonds Regionaal Duurzaam levert – naast een financieel rendement – tevens een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan een duurzamer en schoner Nederland. In de regio geproduceerde duurzame energie zorgt bovendien voor meer lokale werkgelegenheid. Het fonds ondersteunt Nederlandse duurzame bedrijven bij hun groei en groene ambities.

Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert in uiteenlopende projecten van verschillende ondernemingen. Hierdoor is er bij dit fonds van Meewind sprake van een gespreid risico. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico´s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Leveranciersrisico

Het fonds maakt gebruik van verschillende leveranciers. Het is mogelijk dat de leveranciers gemaakte afspraken niet nakomen.

Marktrisico

De beleggingen van het fonds hebben een variabele looptijd. In deze periode kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden binnen de duurzame energiemarkt, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan de energieprijs, technologische ontwikkelingen, grondstofprijzen of tarieven voor bouwers. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de duurzame energiemarkt beïnvloeden.

Renterisico

Groenfonds Regionaal Duurzaam maakt met haar projecten afspraken voor een minimale periode van tien jaar. Het risico bestaat dat de huidige renteafspraken op termijn niet meer marktconform zijn.

Het risico van Groenfonds Regionaal Duurzaam is, middels de diverse contracten en verzekeringen die voor de projecten zijn afgesloten, een optimaal beheerst risico. Lees meer over de risico´s in het prospectus.

Groenfonds Regionaal Duurzaam is door de overheid erkend als officieel groenfonds. Dit levert particuliere beleggers – onder bepaalde voorwaarden – een belastingkorting op tot maximaal 2,41%.

Korting op vermogensbelasting van maximaal 1,71%

Participanten profiteren van een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing (maximaal 1,71% in 2022) over hun vermogen dat in box 3 belast wordt en in het fonds is belegd.

Deze vrijstelling geldt in 2022 bij een persoonlijk vermogen boven de 50.650 euro (101.300 euro bij fiscaal partnerschap). Het vermogen waarover een belastingvoordeel voor groene beleggingen wordt gegeven is in 2022 gemaximeerd op 61.215 euro, of 122.430 euro bij een fiscaal partnerschap.

Heffingskorting van 0,7%

Participanten ontvangen tevens een heffingskorting (0,7% in 2022) over de waarde van de vrijgestelde belegging.

Peildatum 1 januari

De Belastingdienst hanteert 1 januari als peildatum. Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u derhalve de stukken in bezit te hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Het fonds houdt hier rekening mee door – bij uitzondering – op 31 december van elk jaar participaties uit te geven, in plaats van op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.

Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de site van de Belastingdienst. Of lees meer over groen beleggen bij Meewind.

Wat kan beleggen in Groenfonds Regionaal Duurzaam opleveren?

Inleg vanaf 1030,-
* Over de inleg betaalt u 3% emissiekosten
historisch rendement

Verwachte eindwaarde
:
Totale inleg
:
Bij de rendementsverwachting van Groenfonds Regionaal Duurzaam wordt geen rekening gehouden met het fiscale voordeel waar de participant aanspraak op kan maken.

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

Waarmee kunnen we u helpen?
Onze overige fondsen:
Energie Transitiefonds

Investering: Groene energiebedrijven en -projecten
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Maandelijks


Risicoindicator Energie Transitiefonds
5,95%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.221,1300
 (+0,47%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


8,77%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.280,9200
 (-0,05%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


10,71%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.724,6200
 (-0,02%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022