Duurzame financiering door Meewind

Meewind investeert in bedrijven en projecten die een aantoonbare bijdrage
leveren aan de energietranstieie in Nederland.

 

Komt uw project in aanmerking?

  • Boogde financiering € 500.000 – € 10.000.000.
  • Looptijd financiering: 5 tot 10 jaar.
  • Er is sprake van cofinanciering: naast Meewind investeert ook de ondernemer en/of een andere investeerder.
  • Komt uw project in aanmerking voor een Groenverklaring in het kader van de Regeling groenprojecten? Dan kan uw project mogelijk worden gefinancierd vanuit ons Groenfonds Regionaal Duurzaam.

We beoordelen de aanvraag onder meer op basis van onderliggende businesscase, trackrecord, kredietwaardigheid, betrokken vennoten en verschillende gesprekken.

Voorbeelden van investeringen van Meewind vindt u hier.

We gaan graag met u in gesprek!
Wilt u de mogelijkheden van financiering door Meewind bespreken? Neem dan gerust contact op.
U kunt bellen met 088 – MEEWIND (088 – 633 94 63), keuzemenu optie 3.

Ook kunt u een e-mail sturen naar financiering@meewind.nl.

Het is prettig als u in uw mail alvast een korte beschrijving geeft van uw project of onderneming, de totale projectomvang, de financieringsbehoefte en de juridische structuur.

Fondsmanager
Wist u dat?
  • Meewind is met haar fondsen de grootste Nederlandse verstrekker van financiering die zich uitsluitend richt op de energietransitie.
  • Meewind heeft een vergunning voor het beheer van beleggingsfondsen en staat onder toezicht van de AFM.
  • Meewind investeert in het gehele spectrum van de energietransitie: duurzame energieopwekking, besparing, distributie en opslag. Hierdoor is het risico van participanten gespreid

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022