Fonds Zeewind Bestaande Parken

1,03%* *historisch rendement

Risicoindicator Fonds Zeewind Bestaande Parken
 • Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
 • Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Intrinsieke waarde (31-01-2024): € 958,9274 | (+0,4261%)

Groene energie, duurzaam opgewekt op de Noordzee. Dat levert Zeewind Bestaande Parken. We investeren hiermee in de offshore windparken Belwind 1 en Northwind. De 127 windturbines van beide parken leveren al duurzame stroom aan 410.000 huishoudens sinds 2010. Én duurzame energie én duurzaam rendement voor deelnemers en de wereld.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, daar leest u hier meer over.

Zeewind Bestaande Parken

Offshore wind maakt de laatste jaren een sterke groei door. Sterker nog: voor landen rond de Noordzee is windenergie inmiddels een van de voornaamste vormen van duurzame energie. We waren er als een van de eersten bij.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden, lees de prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Onderaan deze pagina leest u de belangrijkste risico’s.

Risico’s

Belegt u in Zeewind Bestaande Parken, dan belegt u in volledig operationele offshore parken die naar verwachting nog 15 jaar lang groene stroom opwekken voor honderdduizenden huishoudens. De belangrijkste risico’s die op deze belegging van toepassing zijn, zijn het marktrisico, het windrisico en het renterisico. Lees hierover meer onderaan deze pagina, en in uitgebreide vorm in de prospectus. Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

Koersontwikkeling per 1 januari 2024

De waardering van het fonds is per 1 januari 2024 naar beneden bijgesteld. Primair als gevolg van aangepaste productieverwachting voor de Haliade-turbine, dit is nog een uitvloeisel uit de nieuwe windstudie van 2022.

100% up to date

Overweegt u in te stappen in het Energie Transitiefonds, leest u zich dan goed in. De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Het Prospectus
  Hierin leest u in meest uitgebreide vorm alle relevante informatie over het fonds. Wat is de financiële situatie, wat zijn de risico’s en de kenmerken van het fonds etc.

 • Het Essentiële Informatiedocument
  Hierin staat bondig op een rij waarvoor het fonds is opgericht, wat de risico’s zijn, de kosten en het rendement. Zo kunt u het eenvoudig vergelijken met andere beleggingsproducten.

 • Onze kwartaalupdates
  Ieder kwartaal zetten we alle ontwikkelingen van het fonds en de projecten op een rij in een kwartaalupdate. Aangevuld met nieuws uit de duurzame energiemarkt en bij Meewind zelf.

 • Jaarlijkse participantenvergadering
  Ieder jaar praten we onze deelnemers bij op alle ontwikkelingen en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. De laatste keer was in januari 2024. U kunt de presentatie terugkijken via de link hierboven.

100% duurzaam

Het Fonds Zeewind Bestaande Parken heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Daarmee wordt het officieel geclassificeerd als een “artikel 9 fonds”. Dat betekent dat het fonds 100% aan ecologische, duurzame beleggingen bevat. Hoe we dat waarborgen leest u in het duurzaamheid-statement.

Meer lezen over:

Beleggen in het Fonds Zeewind Bestaande Parken van Meewind is makkelijk.

Maak via mijn.meewind.nl een account aan…

In deze veilige, online omgeving ziet u op elk gewenst moment de status van uw belegging. U kunt hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

… en beleg

Via mijn.meewind.nl stort u uw bijdrage met iDEAL of een bankoverschrijving in het Fonds Zeewind Bestaande Parken. Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in beleggingen, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 27 maart een storting? Dan worden de participaties per 1 april op uw naam gezet. Vanaf dat moment is uw belegging actief.

Mocht er geen participatie voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat te veel deelnemers zich melden t.o.v. het beperkt aantal participaties, dan wordt uw bedrag teruggestort. U staat dan automatisch ingeschreven op de Zeewind-reserveringslijst. Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer er weer participaties vrijkomen.

Beleggen vanaf €1.000,-

U kunt meedoen vanaf €1.000,- (+3% emissiekosten).

Dividend

Gedurende het jaar is het doel dat het fonds winst opbouwt. Als dit zo is dan keren we dat uit. In september ontvangt u over het algemeen het dividend over de eerste helft van dat betreffende jaar, zogeheten interimdividend. In mei volgt doorgaans een tweede uitkering. Veel van onze participanten kiezen dan voor herbeleggen, bijvoorbeeld in ons Energie Transitiefonds of Groenfonds Regionaal Duurzaam. Maar uw dividend als cash uitkeren kan uiteraard ook. De keuze is aan u.

Verkopen

Het Fonds Zeewind Bestaande Parken heeft een verwachte looptijd van nog 15 jaar, t/m 2037. Vier keer per jaar kunt u uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 31 december, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Zo kunt u dus tussentijds uw belegging te gelde maken.

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in twee offshore windparken op de Noordzee. Samen met onze partners hebben we de ontwikkeling en bouw van beide parken mogelijk gemaakt. Het project is rond!

Investering Belwind 1

Meewind heeft in 2009 een 11,78% aandeel gekocht in Belwind 1. Dit aandeel is in 2014 uitgebreid naar 19,9% en in 2017 naar 21,46%. De totale investering van Zeewind Bestaande Parken in Belwind 1 bedraagt Є 44 miljoen (1 mei 2017).

Investering Northwind

Zeewind Bestaande Parken heeft in 2014 een achtergestelde lening verstrekt aan Northwind van € 4,7 miljoen (1 mei 2017).

 

Het rendement van Zeewind Bestaande Parken is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, gemiddeld 5,3% tot 5,8% per jaar.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Zeewind Bestaande Parken levert – naast een financieel rendement – ook een evident maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan de productie van duurzame energie.

De windparken Belwind 1 en Northwind, goed voor een gezamenlijke jaarproductie van ruim 1400 GWh, voorzien 410.000 huishoudens van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 490.000 ton.

Met Zeewind Bestaande Parken investeren we in Belwind 1 en Northwind. De langetermijninkomsten van beide windparken zijn grotendeels contractueel vastgelegd. De voornaamste risico’s ondervangen we daarmee. In het prospectus leest u een volledig overzicht van de risico´s. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

Marktrisico

De bouw en de exploitatieperiode van het windpark zijn lange termijn projecten. Marktomstandigheden kunnen natuurlijk wijzigen. En kunnen van invloed zijn om het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan dalende energieprijzen, wijzigingen op wet- en regelgeving en stijgende exploitatiekosten. Omdat offshore wind een relatief nieuwe industrie is, is er weinig ervaring op de lange termijn prestaties van de windturbines op de barre condities op zee.
Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.

Windrisico

Het risico bestaat dat het minder (hard) waait dan verwacht op de locatie van het windpark. Wind laat zich niet sturen. Een lagere windopbrengst leidt tot lagere opbrengsten voor Zeewind Bestaande Parken. Om het fonds in te dekken is in elk project een DSRA (debt service reserve account) gevormd. Hieruit kunnen rente en aflossingsverplichtingen worden voldaan wanneer het langere tijd minder waait.

Renterisico

Het windpark is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Daarover moet rente worden afgedragen. Het risico bestaat dat die rente stijgt. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Wat kost beleggen bij Meewind?

Bij beleggen komen kosten kijken. Bij Meewind zijn dat de volgende:

Beleggingskosten bij Meewind
Vaste kostenEffect op rendement per jaar bij een belegging van €10.000,-
Fondskosten1,7% per jaar€164,90
Prestatievergoedingen
Emissiekosteneenmalig 3% over uw inleg€300,-
Verkoop-/overschrijvingskosten€ 25,- administratiekosten.
Ongeacht het aantal participaties.
€0,- voor het Energie Transitiefonds.
Totaal€464,90

 

Hoe staat ons Zeewindfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate.

Investeringen van dit fonds:

project
Project
Offshore windpark Northwind

Andere fondsen

Energie Transitiefonds
8,18%
rendement*
Dit fonds investeert in bedrijven die voorlopen met duurzame energieoplossingen
Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Risicoindicator Energie Transitiefonds
Groenfonds Regionaal Duurzaam
3,66%
rendement*
Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten met een groenverklaring
Beleg met mogelijk belastingvoordeel
Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
12,50%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Nieuwe Parken

* Het historisch rendement: het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden.