Energie Transitiefonds

Investering in:
Groene energiebedrijven en -projecten
  • 5,95%*
    *historisch rendement
    verwacht rendement
  • Essentiële rol in energietransitie
  • Heldere en realistische doelstellingen

Eerder stoppen met werken, uw hypotheek aflossen, een spaarpotje voor de kinderen, een aanvulling op uw pensioen of de negatieve rente vermijden? Wat uw financiële doelstelling ook is, (maandelijks) participeren in het Energie Transitiefonds is een eenvoudige manier om stap voor stap vermogen op te bouwen én een duurzame bijdrage te leveren aan een groener Nederland.

Beleggen met impact

Particuliere beleggers leveren in dit fonds een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van Nederland. Het Energie Transitiefonds streeft, naast het behalen van een financieel rendement voor de beleggers, naar een positieve impact. Als maatstaf voor deze impact kijken we naar de vermeden uitstoot van CO2 door de projecten en bedrijven waarin geïnvesteerd wordt.

Koplopers in de energietransitie 

Momenteel investeert het Energie Transitiefonds in twee bedrijven die slimme en duurzame energieoplossingen creëren: Leap24, een bedrijf dat gridlocatieseen netwerk van snellaadstations bouwt voor bestel- en vrachtverkeer en Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van Greenchoice.

Extra voordelen

Naast een eenmalige belegging kunt u ook starten met maandbeleggen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld ook jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij aan uw kinderen schenken.

Wilt u meer informatie over duurzaam beleggen bij Meewind? Lees hier hoe het werkt of neem direct contact op met een van onze medewerkers; zij vertellen u met plezier waarom investeren in duurzame energie het mooiste rendement voor u en de wereld kan opleveren.

Beleggen kent uiteraard risico’s, dus lees zorgvuldig de fondsdocumentatie door voordat u start met beleggen.

Ik wil bijstorten Ik wil participeren
Facts & figures

Het Energie Transitiefonds belegt in twee bedrijven die slimme en duurzame energieoplossingen creëren: Leap24 en Energie Concurrent, dat voor 70 procent aandeelhouder is van groene-energieleverancier Greenchoice. Enkele opvallende kenmerken en cijfers:

  • Greenchoice is met ruim 600.000 klanten de grootste 100% groene energielverancier en wordt ook wel het meest duurzame energiemerk van Nederland genoemd.
  • Greenchoice levert uitsluitend bosgecompenseerd gas. Dit houdt in dat ze het aardgasverbruik van hun klanten compenseren door het aanplanten en beschermen van bomen. Dit doen ze door buitenlandse én Nederlandse bosprojecten te steunen.
  • LEAP24 is in 2021 opgericht met als doel om de overstap naar schone mobiliteit zo gemakkelijk en soepel mogelijk te maken. Als voorloper in de wereld van laadstations voor groter wegvervoer werkt LEAP24 aan een basisnetwerk dat in de toekomst Nederland en uiteindelijk Noord-west Europa voorziet van goed bereikbare laadstations op bedrijventerreinen.

Wilt u op een eenvoudige manier stap voor stap uw vermogen opbouwen én een duurzame bijdrage leveren aan een groener Nederland? Dat kan heel gemakkelijk door vandaag nog te participeren in het Energie Transitiefonds.

Stap 1: maak een Meewind-account aan
Participeren in het Energie Transitiefonds is heel eenvoudig en al vanaf € 250,- mogelijk. Het eerste wat u doet, is via Mijn Meewind een account aanmaken. In deze speciale, online omgeving kunt op elk gewenst moment de status van uw belegging bekijken. Ook kunt u hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

Stap 2: participeer
Heeft u een account aangemaakt op Mijn Meewind? Dan kunt via iDEAL of een bankoverschrijving participeren in het Energie Transitiefonds. (Houd er rekening mee dat u bij iedere storting 3 procent emissiekosten (aankoopkosten) betaalt.) Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in participaties, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 april een storting? Dan worden de participaties per 1 mei op uw naam gezet. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Maandbeleggen
Vervolgens kunt u ervoor kiezen om vanaf € 25,- per maand te starten met maandbeleggen. U bepaalt zelf het vaste bedrag dat maandelijks en automatisch wordt omgezet in participaties. U hoeft er geen twee keer meer over na te denken, het gebeurt gewoon, maar anders dan bij de andere vaste lasten groeit uw belegging maandelijks vrijwel ongemerkt door.

Dividend
Momenteel investeert het ETF in twee sterke bedrijven die slimme en duurzame energieoplossingen creëren. Deze investeringen zijn gedaan na een uitgebreid onderzoek (due diligence). De mogelijke winst die deze bedrijven maken komt ten goede aan het fonds. Dit vertaald zich in de koersontwikkeling van het fonds, waarmee uw belegd vermogen groeit. Indien u gemaakte winst wilt laten uitkeren dan kunt u er voor kiezen om dit cash te laten uitkeren dor middel van een verkoop van participaties, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Verkopen
Het ETF heeft een looptijd van 20 jaar, die nog verlengd kan worden. Vier keer per jaar heeft u de mogelijkheid om uw participaties – of een deel hiervan – terug te verkopen aan het fonds: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Dit biedt u een mogelijkheid om uw belegging tussentijds te gelde te maken. Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houdt het fonds een bedrag aan liquide middelen aan. Het fonds is als closed-end fonds niet verplicht om participaties in te kopen. Indien het fonds onvoldoende liquide middelen beschikbaar heeft, kunt u uw participaties niet liquide maken.

Energie Transitiefonds investeert in groene projecten en bedrijven met heldere doelstellingen. Elke belegging van het fonds heeft impact op het gebied van duurzame energieproductie, -opslag en/of -besparing.

Duidelijke rendementsverwachting
Het fonds financiert projecten en ondernemingen die zich bezighouden met de productie, distributie, exploitatie en/of opslag van duurzame energie. Elke investering moet – bij objectieve waardering – voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds.

Belang in Energieconcurrent en Leap24
De investeringen van Energie Transitiefonds bestaan op dit moment uit een belang in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice en in Leap24, bouwer van snellaadstations voor groot wegvervoer. Hiernaast wil het fonds in de toekomst investeren in meer groene energiebedrijven en projecten.

Verantwoord gefinancierd
Energie Transitiefonds wil in meerdere ondernemingen en projecten investeren. Het fonds investeert uitsluitend in projecten en bedrijven met duidelijke duurzame doelstellingen. Andere vereisten zijn een sluitende businesscase en een gezonde verhouding tussen bankfinanciering, eigen vermogen en risicodragend kapitaal.

Ook moet er sprake zijn van betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen. Dit verkleint het risico van de belegging voor het fonds, en daarmee voor de participanten.

Het rendement van Energie Transitiefonds is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. In de grafiek onderaan deze pagina vindt u de huidige intrinsieke waarde van een participatie. Het koersverloop en een overzicht van het historisch rendement.

Rendement en dividendbeleid
Het rendement van Energie Transitiefonds komt tot stand door de ontwikkeling van de investeringen die gedaan worden door het fonds. Onderliggende investeringen van het fonds bepalen de koersontwikkeling, gaat het goed met de investeringen dan volgt een positieve koersontwikkeling, gaat het minder goed dan volgt een negatieve koersontwikkeling.

Wanneer participanten het gemaakte rendement contant willen maken, dan kunnen ze 4 keer per jaar een deel van hun participaties verkopen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Maatschappelijk rendement
Een belegging in Energie Transitiefonds levert niet alleen een financieel rendement op. Ook is er sprake van een maatschappelijk rendement.

Alle projecten en ondernemingen die het fonds financiert leveren een directe bijdrage aan een groener Nederland.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Doelstelling van Energie Transitiefonds is om te investeren in verschillende duurzame projecten en ondernemingen. Op deze wijze wordt het risico van het fonds gespreid over meerdere beleggingen.

Aanloopfase
Energie Transitiefonds richt zich op ondernemingen in diverse duurzame marktsegmenten. Daarnaast zal het fonds investeren in duurzame energieprojecten, waarbij uiteenlopende technieken worden toegepast.

In de huidige aanloopfase is de spreiding van het fondsvermogen beperkt. Een voordeel hiervan is een scherpe focus op de individuele beleggingen. Een nadeel is dat eventuele negatieve beleggingsresultaten in één project of onderneming een grote uitwerking kunnen hebben op het fonds als geheel.

Liquiditeitsrisico
Gezien de closed-end structuur, waardoor het fonds niet verplicht is participaties in te kopen, en het illiquide karakter van de beleggingen kan het voorkomen dat participanten hun belegging in Energie Transitiefonds niet op korte of langere termijn kunnen beëindigen.

Daarnaast is de overdraagbaarheid van participaties in Energie Transitiefonds beperkt: participaties kunnen niet overgedragen worden aan derden tenzij als schenking in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis.

In het uiterste geval blijven participanten aan het fonds verbonden totdat het fonds geliquideerd wordt.

Marktrisico
Energie Transitiefonds doet langetermijnbeleggingen in uiteenlopende projecten en ondernemingen. Het is mogelijk dat tussentijds de marktomstandigheden wijzigen.

De verwachting voor de komende jaren is dat de vraag naar duurzaam geproduceerde energie het aanbod zal overtreffen. Ook maatregelen voor de verduurzaming en besparing van energieverbruik zullen een grote rol blijven spelen. Dit is echter niet met absolute zekerheid te voorspellen.

Met de opkomst van nieuwe technieken kunnen bestaande technieken minder relevant of zelfs overbodig worden.

Ook kan er sprake zijn van (onvoorziene) wijzigingen in wet- of regelgeving. Hierdoor kunnen projecten, ondernemingen of gebruikte technieken meer of minder opbrengsten genereren of ondersteuning ontvangen dan aanvankelijk begroot.

Lees meer over de risico’s in het prospectus.

Wat kan beleggen in Energie Transitiefonds opleveren?

Inleg vanaf 250,-
* Over de inleg betaalt u 3% emissiekosten
historisch rendement

Verwachte eindwaarde
:
Totale inleg
:

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

Waarmee kunnen we u helpen?
Onze overige fondsen:
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Maandelijks


Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
2,39%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 991,3781
 (+0,31%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


8,77%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.280,9200
 (-0,05%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


10,71%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.724,6200
 (-0,02%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022