Energie Transitiefonds

8,20%* *historisch rendement

  • Dit fonds investeert in koplopers in de energietransitie
  • Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Intrinsieke waarde (31-08-2023): € 1.405,4933 | (+0,4440%)

Met het Energie Transitiefonds investeren we nu in twee bedrijven die slimme en duurzame energieoplossingen creëren: Leap24, het innovatieve bedrijf dat een netwerk van snellaadstations voor bestel- en vrachtverkeer bouwt. En Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van duurzame energieleverancier Greenchoice en ontwikkelaar van grootschalige zonprojecten KiesZon.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, daar leest u hier meer over.

Goed om te weten:

Greenchoice met ruim 600.000 klanten is de grootste 100% groene energieleverancier. KiesZon heeft ruim 265 duurzame energiecentrales gebouwd.

Leap24 legt in hoog tempo een basisnetwerk van goed bereikbare snellaadstations in Nederland en Noordwest Europa aan voor de transportsector. U kent hen wellicht van de groen/gele laadstations.

Uw keuze

U kunt eenmalig beleggen, maar ook starten met een maandelijkse storting. U kunt desgewenst ook uw kinderen of kleinkinderen belastingvrij een gezond rendement plus een gezonde toekomst schenken!

Voor nu en straks

Eerder stoppen met werken, uw hypotheek aflossen, een spaarpotje voor de kinderen of een aanvulling op uw pensioen? Door (maandelijks) te participeren in het Energie Transitiefonds geeft u uw geld meer waarde. U versnelt ondertussen de energietransitie en laat u de wereld meedelen in de winst.

Risico’s

Belegt u in het Energie Transitiefonds, dan belegt u in twee bedrijven die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. Dat betekent een sterke focus, maar ook dat negatieve resultaten van het ene bedrijf negatief kunnen uitwerken op het fonds als geheel.

Dit zijn de belangrijkste risico’s van toepassing op deze belegging: het liquiditeitsrisico, duurzaamheidsrisico en krediterisico. Lees hier meer over onderaan deze pagina en in uitgebreide vorm in de prospectus.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

100% up to date

Hoe staat ons Energie Transitiefonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate.

100% duurzaam

Het Energie Transitie Fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Daarmee wordt het officieel geclassificeerd als een “artikel 9 fonds”. Dat betekent dat het minimumaandeel van ecologische, duurzame beleggingen binnen het fonds 100% moet zijn. Hoe we dat waarborgen leest u in het duurzaamheid-statement.

Wat kan beleggen in Energie Transitiefonds opleveren?

Inleg vanaf 250,-

* Over de inleg betaalt u 3% emissiekosten

Historisch rendement

Verwachte eindwaarde
Totale inleg

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

Resultaat Energie Transitiefonds

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de intrinsieke waarde en het historisch rendement. Goed te benadrukken: in het verleden behaalde resultaten, geven geen garantie voor de toekomst.

Meer lezen over:

Beleggen bij Meewind in het Energie Transitiefonds is makkelijk.

Maak via mijn.meewind.nl een account aan…

In deze veilige, online omgeving ziet u op elk gewenst moment de status van uw belegging. U kunt hier eenvoudig bijstorten, verkopen of starten met maandbeleggen.

… en beleg

Via mijn.meewind.nl stort u uw bijdrage met iDEAL of een bankoverschrijving in het Energie Transitiefonds. Staat uw geld op de rekening van het fonds? Dan wordt het bedrag per de eerste van de volgende maand omgezet in beleggingen, tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Doet u bijvoorbeeld op 10 april een storting? Dan worden de participaties per 1 mei op uw naam gezet. Vanaf dat moment gaat uw belegging renderen.

Beleggen per maand

U kunt al vanaf € 25,- per maand per maand beleggen. Bepaal zelf het vaste bedrag dat u maandelijks, automatisch belegt. Het gevoel van vaste lasten, maar dan wel lasten, die een gezond vermogen opleveren.

Rendement

We beleggen in twee bedrijven met slimme en duurzame energieoplossingen. Met de (mogelijke) winst die deze bedrijven maken groeit het fonds. En daarmee uw belegd vermogen.

Verkopen

Het Energie Transitiefonds heeft een looptijd van 20 jaar, die we nog kunnen verlengen. Mocht u eerder over uw geld willen beschikken, dan kunt u vier keer per jaar uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde.

Om te kunnen voldoen aan de verkoopopdrachten houden we een bedrag aan liquide middelen aan. Overigens: als closed-end fonds zijn we niet verplicht om participaties in te kopen. Heeft het fonds onvoldoende liquide middelen, dan kunt u op dat moment uw participaties niet liquide maken.

Met het Energie Transitiefonds investeren we in groene projecten/bedrijven met heldere doelstellingen en een realistische rendementsverwachting.

Het fonds financiert projecten en ondernemingen die voldoen aan de ESG-normen. Daarnaast hebben zij een sluitende businesscase, een gezonde verhouding tussen bankfinanciering, eigen vermogen en risicodragend kapitaal en betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen. Het doel? Optimale risicobeperking.

Nu twee innovatieve bedrijven

Via het Energie Transitiefonds beleggen we in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice en in Leap24, bouwer van snellaadstations voor groot wegvervoer. Uiteraard breiden we het fonds graag uit met nieuwe, veelbelovende groene energiebedrijven en projecten.

Rendement

Het rendement van het Energie Transitiefonds is uiteraard afhankelijk van de resultaten van de bedrijven waarin we investeren. Gaat het goed met de investeringen dan volgt een positieve koersontwikkeling, gaat het minder goed dan volgt een negatieve koersontwikkeling.

Maatschappelijk rendement

Belegt u in het Energie Transitiefonds dan gaat u niet alleen voor financieel rendement. De maatschappelijke opbrengst is minstens zo evident. U levert met de projecten en ondernemingen die onze fondsen financieren een direct bijdrage aan een duurzamer Nederland .

Risico’s

Met het Energie Transitiefonds investeren we in duurzame projecten en ondernemingen. Zo spreiden we het risico.

Op dit moment gaat het om twee bedrijven. Dat betekent een sterke focus, maar ook dat negatieve resultaten van het ene bedrijf negatief kan uitwerken op het fonds als geheel.

U leest een volledig overzicht van de risico’s in de prospectus. Hieronder lichten we de belangrijkste hiervan toe.

Liquiditeitsrisico

Met het Energie Transitiefonds kopen we desgewenst 4 keer per jaar beleggingen terug. We zijn het als fonds met een closed-end structuur overigens niet verplicht. Mogelijkerwijs kunt u, als het fonds onvoldoende liquide middelen heeft, uw belegging in het Energie Transitiefonds niet beëindigen.

Daarnaast kunt u in het Energie Transitiefonds beperkt uw participaties overdragen, tenzij het schenkingen zijn in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis. Het is mogelijk dat u aan het fonds verbonden blijft totdat het opgeheven wordt.

Duurzaamheidsrisico

Het risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ook wel ESG-risico’s genoemd), indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Kredietrisico

Het risico dat een kredietnemer of deelneming niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, dan wel de verwachtingen niet waarmaakt, waardoor het Fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Binnen het kredietrisico wordt door de beheerder ook het tegenpartijrisico geclassificeerd evenals verschillende operationele risico’s die door de kredietnemer en deelnemingen kunnen worden gelopen zoals bouw- en ontwikkelrisico, prijsrisico, technologierisico en het weersrisico.

Hoe staat ons Energie Transitiefonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate!

Investeringen van dit fonds:

project
Project
Leap24
Bij een Leap24-station parkeer je op een ruime laadplaats en prik je je taxi, auto, bus of bakwagen in een laadpaal. “Als chauffeur hoef je niet op een akelige kale plek langs een drukke weg te wachten,” licht Schlichting toe.
project
Project
Greenchoice
Het Energie Transitiefonds investeert in Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van duurzame energieleverancier Greenchoice. Greenchoice maakt duurzaamheid vanzelfsprekend. Voor iedereen, onafhankelijk van portemonnee of locatie, aldus hun missie. Het is met ruim 600.000 klanten de grootste groene energieleverancier van Nederland. Ze versnellen inmiddels 20 jaar de energietransitie in ons land.
project
Project
KiesZon
Het Energie Transitiefonds investeert in Energie Concurrent, houder van 70 procent van de aandelen van duurzame energieleverancier Greenchoice. In 2016 werd Greenchoice eigenaar van KiesZon, die sinds 2009 de solar revolutie in Nederland vormgeeft.

Andere fondsen

Groenfonds Regionaal Duurzaam
2,78%
rendement*
Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten
Beleg met belastingvoordeel: stap in vóór 31 december
Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
Fonds Zeewind Bestaande Parken
3,05%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Bestaande Parken
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
11,28%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator Fonds Zeewind Nieuwe Parken

* Het historisch rendement: het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden.