Energie Transitiefonds

Investering in:
100% Duurzame energieleverancier
  • 6-7%
    verwacht rendement
  • Essentiële rol in energietransitie
  • Heldere en realistische doelstellingen

Duurzaamheid is de toekomst. Daarom investeert Energie Transitiefonds in een duurzaam energiebedrijf, met een groot bereik en een breed draagvlak. Zo kunnen nog meer mensen worden voorzien van groene stroom. Duurzaam en dichtbij opgewekt. Gewoon hier, in Nederland.

Oog voor rendement
Energie Transitiefonds investeert o.a. in Greenchoice. Dit is de grootste écht groene energieleverancier van Nederland, met ruim 550.000 klanten. Samen maken we door heel Nederland meer duurzame energieprojecten mogelijk. Met hart voor de groene zaak – en oog voor rendement.

Krachtige groene partij
Meewind en Greenchoice werken al sinds 2007 samen. Dit doen we vanuit dezelfde missie: een volledig duurzame energievoorziening in Nederland. Om dit doel te bereiken zijn krachtige groene spelers nodig. Een groene energieleverancier én -producent als Greenchoice, die dankzij Energie Transitiefonds nog meer impact kan maken in Nederland.

Ik wil bijstorten Ik wil participeren
Facts & figures
  • Energie Transitiefonds investeert in een groen energiebedrijf met heldere duurzame doelstellingen.
  • U belegt al in Energie Transitiefonds vanaf € 250,- (plus 3% emissiekosten).
  • Nieuwe participaties worden maandelijks uitgegeven, op de eerste werkdag van de maand.
  • Energie Transitiefonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

 

Energie Transitiefonds investeert in groene projecten en bedrijven met heldere doelstellingen. Realistisch én duurzaam. Elke belegging van het fonds heeft impact op het gebied van duurzame energieproductie, -opslag en/of -besparing.

Duidelijke rendementsverwachting
Het fonds financiert projecten en ondernemingen die zich bezighouden met de productie, distributie, exploitatie en/of opslag van duurzame energie. Elke investering moet – bij objectieve waardering – voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds. Het verwachte rendement bedraagt 6 tot 7%, na aftrek van kosten.

Belang in Greenchoice
De eerste investering van Energie Transitiefonds bestaat uit een indirect belang in partner Greenchoice. Dit groene energiebedrijf houdt zich bezig met de levering én productie van duurzame energie. Samen met haar partners investeert Greenchoice actief in de bouw van windmolens en andere hernieuwbare energie projecten.

Greenchoice heeft ruim een half miljoen klanten, die bewust kiezen voor duurzaam. Door een belang te nemen wil Meewind bijdragen aan het positioneren van Greenchoice als de grote, duurzame energieleverancier in Nederland.

In de loop van 2019 breidt Energie Transitiefonds het belang in Greenchoice uit. Ook gaat het fonds investeren in uiteenlopende projecten, waarbij Greenchoice zelf energie opwekt voor haar klanten. Duurzaam en dichtbij.

Verantwoord gefinancierd
Na Greenchoice zal Energie Transitiefonds meer ondernemingen ondersteunen. Het fonds investeert uitsluitend in projecten en bedrijven met duidelijke duurzame doelstellingen. Andere vereisten zijn een sluitende businesscase en een gezonde verhouding tussen bankfinanciering, eigen vermogen en risicodragend kapitaal.

Ook moet er sprake zijn van betrouwbare mede-aandeelhouders, die gezamenlijk minimaal 51% van het eigen vermogen inbrengen. Dit verkleint het risico van de belegging voor het fonds, en daarmee voor de participanten.

Het rendement van Energie Transitiefonds is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte rendement van dit duurzame fonds is 6 tot 7%, na aftrek van kosten.

Dividendbeleid
Beschikbaar dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan participanten.

Wanneer herbeleggen van dividend mogelijk is, zal het fonds dit als voorkeursoptie voorstellen. Het staat iedere participant echter vrij hiervan af te wijken. Bij elke dividenduitkering is het ook mogelijk te kiezen voor contante uitkering.

Uitkeringen en koersontwikkeling
Het rendement van Energie Transitiefonds betreft een samengesteld rendement van uitkeringen en koersontwikkeling. Een participant kan het rendement op twee manieren realiseren. Enerzijds door tussentijdse uitkeringen te ontvangen. Anderzijds door participaties tegen een hogere koers te verkopen dan waarvoor deze zijn aangekocht.

Maatschappelijk rendement
Een belegging in Energie Transitiefonds levert niet alleen een financieel rendement op. Ook is er sprake van een maatschappelijk rendement.

Alle projecten en ondernemingen die het fonds financiert leveren een directe bijdrage aan een groener Nederland. Het fonds is gestart met investeringen in Greenchoice. Deze groene energieleverancier draagt bij aan de verduurzaming van het energiegebruik van meer dan een half miljoen Nederlanders.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Doelstelling van Energie Transitiefonds is om te investeren in verschillende duurzame projecten en ondernemingen. Op deze wijze kan het risico worden gespreid. 

Aanloopfase
De eerste investeringen van Energie Transitiefonds zijn gedaan in Greenchoice. In de loop van 2019 wordt het belang in deze duurzame energieleverancier uitgebreid. Ook zullen de eerste investeringen worden gedaan in de projecten van Greenchoice voor eigen productie van duurzame energie. Het resultaat van het fonds is in eerste instantie direct gekoppeld aan de prestaties van de energieleverancier.

In de aanloopfase is de spreiding van het fondsvermogen beperkt. Een voordeel hiervan is een scherpe focus op de belegging. Een mogelijk nadeel is dat eventuele negatieve bedrijfsresultaten van Greenchoice een grote uitwerking hebben op het fonds als geheel.

Marktrisico
Energie Transitiefonds doet langetermijnbeleggingen. Hierbij leveren de investeringen over een langere periode rendement op.

Dit geldt voor zowel het belang in Greenchoice als de toekomstige financiering van projecten voor duurzame energieproductie. Het is mogelijk dat tussentijds de marktomstandigheden wijzigen, waardoor geprognotiseerde rendementen veranderen.

De verwachting voor de komende jaren is dat de vraag naar duurzame energie het aanbod zal overtreffen. Duurzame energieleveranciers als Greenchoice kunnen hiervan profiteren. Dit is echter niet met absolute zekerheid te voorspellen.

Op langere termijn kan er sprake zijn van (onvoorziene) wijzigingen in wet- of regelgeving. Hierdoor kunnen bedrijven, projecten of gebruikte technieken meer of minder opbrengsten genereren of ondersteuning ontvangen dan aanvankelijk begroot.

Lees meer over de risico’s in het prospectus.

Wat kan beleggen in 100% Duurzame energieleverancier opleveren?

Inleg vanaf 250,-
verwacht rendement
6-7%
Verwachte eindwaarde
:
Totale inleg
:

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht. Meer informatie over de aannames vindt u onder de grafiek.

Waarmee kunnen we u helpen?
Duurzaam beleggen doet u in één van onze fondsen:
Fonds Hollandse Kust

Investering: Hollandse Kust Zuid 3 en 4
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


4,5-8%
historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.000,0000
intrinsieke waarde
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.020,5296
(+0,0898%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.357,3791
(+0,3798%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering: offshore windpark Nobelwind
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Nee
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.670,3585
(+0,0545%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test