Fonds Zeewind Nieuwe Parken

Investering in:
offshore windpark Nobelwind
 • 10,71%*
  *historisch rendement
  verwacht rendement
 • Duurzaam beleggen
 • Benut de waarde van Noordzeewind
Fonds Zeewind Nieuwe Parken geeft geen nieuwe participaties uit. Toekomstige investeringen in offshore windparken zullen in een nieuw te openen fonds worden geplaatst.

Zeewind Nieuwe Parken investeert in nieuwe offshore windparken op de Noordzee. Het laatste project dat we hebben gerealiseerd is Nobelwind. Dankzij de investering van het Meewind-fonds en haar participanten draaien de windmolens van dit park sinds mei 2017 volop.

De waarde van de wind

Noordzeewind is gratis en volop aanwezig. Met Zeewind Nieuwe Parken benutten we deze wind optimaal door op duurzame wijze energie te produceren. De 50 windmolens van Nobelwind, met een gezamenlijke capaciteit van 165 MW, produceren op grote schaal groene stroom.

Duurzame investering

Beleggen in Zeewind Nieuwe Parken is een duurzame investering. Participanten profiteren van een stabiel rendement en weten tegelijk: mijn belegging draagt direct bij aan een schonere toekomst.

Facts & figures
 • Fonds Zeewind Nieuwe Parken is voor 19,91% eigenaar van offshore windpark Nobelwind.
 • Het fonds is actief, maar geeft momenteel geen nieuwe participaties uit.
 • Een compleet overzicht van de beleggingen vindt u in de nadere toelichting rendement en risico.
 • Fonds Zeewind Nieuwe Parken staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Met Zeewind Nieuwe Parken investeert u in nieuwe offshore windparken op de Noordzee. In oktober 2015 hebben wij en onze mede-aandeelhouders financial close bereikt voor het project Nobelwind.

Investering Nobelwind

Wij hebben een 19,9% aandeel in Nobelwind. De totale investering van Zeewind Nieuwe Parken in dit project bedraagt € 43 miljoen (1 januari 2016).

Verantwoorde investering

Met Zeewind Nieuwe Parken investeren we uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (7 á 10%). Daarnaast belegt het fonds alleen in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd.

Het rendement van Zeewind Nieuwe Parken is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 7 tot 10%.

Dividend

We stellen jaarlijks het dividend vast en keren dat binnen acht maanden na einde boekjaar uit.

Beleggen in Zeewind Nieuwe Parken levert – naast een financieel rendement – ook een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt direct bij aan de productie van duurzame energie. Windpark Nobelwind heeft na oplevering een jaarlijkse productie van 679 GWh. Hiermee voorzien we 186.000 huishoudens van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 197.000 ton.

Meer informatie over rendement en dividendbeleid is te vinden in het prospectus.

Zeewind Nieuwe Parken heeft geïnvesteerd in de bouw van project Nobelwind. Gezien de ervaring van het team van Nobelwind N.V., dat eerder al het aangrenzende park Belwind 1 in dertien maanden tijd heeft gebouwd, is de inschatting van zowel rendement als risico´s realistisch. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico´s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Bouwrisico

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden hadden de kosten tijdens de bouw kunnen oplopen. Om dit risico in te perken, zijn bij financial close contracten afgesloten met bouwers en leveranciers. Tevens zijn bouwrisico´s afgedekt in een CAR-verzekering (Construction All Risks).

Een van de grootste bouwrisico´s bij een offshore windpark is de aanleg van de exportkabel in de zeebodem, voor het transport van de geproduceerde elektriciteit. Van dit risico is geen sprake bij Nobelwind, aangezien het park gebruikmaakt van een reeds aangelegde kabel, die wordt gedeeld met het nabijgelegen park Northwind.

Marktrisico

Gedurende de bouw- en exploitatieperiode van het windpark kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan dalende energieprijzen. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de offshore windmarkt beïnvloeden. Offshore wind is een relatief nieuwe industrie. Hierdoor is er weinig ervaring hoe windturbines op lange termijn presteren in de barre condities op zee.

Windrisico

Tijdens de bouw van het offshore windpark kan het harder waaien dan verwacht. Door te zware omstandigheden kan het werk aan het park tijdelijk worden opgeschort. Dit heeft een direct effect op de waardeontwikkeling van de belegging.

In werkelijkheid heeft het tijdens de bouw van Nobelwind juist minder hard gewaaid dan voorspeld. Dit heeft geleid tot meer werkbare dagen en een zeer voorspoedige bouwfase.

Renterisico

Het windpark is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Het risico bestaat dat de rente stijgt die moet worden betaald op het aangetrokken vreemd vermogen. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Het risico van Zeewind Nieuwe Parken is, middels de diverse contracten en verzekeringen die bij de financial close van project Nobelwind zijn afgesloten, een optimaal beheerst risico. Lees meer over de risico´s in het prospectus.

Dit fonds stimuleert de volgende projecten:

Waarmee kunnen we u helpen?
Onze overige fondsen:
Energie Transitiefonds

Investering: Groene energiebedrijven en -projecten
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Maandelijks


Risicoindicator Energie Transitiefonds
5,95%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.221,1300
 (+0,47%)
intrinsieke waarde
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Investering: Energieprojecten in de regio
Emissiekosten: 3%
Fiscale status groenfonds: Groenfonds
Uitgifte participaties: Maandelijks


Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
2,39%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 991,3781
 (+0,31%)
intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Investering: Belwind 1 en Northwind
Emissiekosten: 3%
Uitgifte participaties: Geen uitgifte


8,77%*
*historisch rendement
verwacht rendement
€ 1.280,9200
 (-0,05%)
intrinsieke waarde

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022