Fonds Zeewind Nieuwe Parken

12,77%* *historisch rendement

Risicoindicator Fonds Zeewind Nieuwe Parken
 • Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
 • Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Intrinsieke waarde (30-06-2024): € 1.957,1805 | (+4,8959%)

Met Fonds Zeewind Nieuwe Parken investeren we in offshore windparken op de Noordzee. Ons laatste project is Nobelwind. Dankzij onze beleggers produceren de 50 windmolens van dit park sinds mei 2017 op grote schaal groene stroom, met een gezamenlijke capaciteit van 165 MW. Missie geslaagd; fonds gesloten.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, daar leest u hier meer over.

 

Buitenkans: investeren in Zeewind

Onze windparken draaien op volle kracht: de komende 15 jaar gezond rendement.

Onze fondsen zijn vol; toch komt er soms een participatie vrij. Doet u dan mee?

 

Meld u aan voor de Zeewind-Reservelijst →

 

Rendement voor uzelf en de wereld

Beleggen in Fonds Zeewind Nieuwe Parken is een duurzame investering. U profiteert van een gezond rendement en laat de wereld meedelen in de winst.

We houden u op de hoogte

U kunt nu niet meer beleggen in Fonds Zeewind Nieuwe Parken. Nieuwe offshore windpark-investeringen brengen we onder in een nieuw fonds. Zodra er zich investeringskansen voordoen, zullen wij u daarover zeker informeren. Schrijf u hieronder vooral even in voor onze nieuwsbrief!

Risico’s

Belegt u in Zeewind Nieuwe Parken, dan belegt u in volledig operationele offshore parken die naar verwachting nog 15 jaar lang groene stroom opwekken voor honderdduizenden huishoudens.

Dit zijn de belangrijkste risico’s die op deze belegging van toepassing zijn: marktrisico, windrisico en renterisico. Lees hierover meer onderaan deze pagina en in uitgebreide vorm in de prospectus.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen.

100% up to date

Overweegt u in te stappen in het Energie Transitiefonds, leest u zich dan goed in. De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Het Prospectus
  Hierin leest u in meest uitgebreide vorm alle relevante informatie over het fonds. Wat is de financiële situatie, wat zijn de risico’s en de kenmerken van het fonds etc.

 • Het Essentiële Informatiedocument
  Hierin staat bondig op een rij waarvoor het fonds is opgericht, wat de risico’s zijn, de kosten en het rendement. Zo kunt u het eenvoudig vergelijken met andere beleggingsproducten.

 • Onze kwartaalupdates
  Ieder kwartaal zetten we alle ontwikkelingen van het fonds en de projecten op een rij in een kwartaalupdate. Aangevuld met nieuws uit de duurzame energiemarkt en bij Meewind zelf.

 • Jaarlijkse participantenvergadering
  Ieder jaar praten we onze deelnemers bij op alle ontwikkelingen en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. De laatste keer was in januari 2024. U kunt de presentatie terugkijken via de link hierboven.

100% duurzaam

Het Fonds Zeewind Nieuwe Parken heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Daarmee wordt het officieel geclassificeerd als een “artikel 9 fonds”. Dat betekent dat het minimumaandeel van ecologische, duurzame beleggingen binnen het fonds 100% moet zijn. Hoe we dat waarborgen leest u in het duurzaamheid-statement.

Meer lezen over:

U kunt nu niet meer beleggen in Fonds Zeewind Nieuwe Parken. Nieuwe offshore windpark-investeringen brengen we onder in een nieuw fonds. Zodra er zich investeringskansen voordoen, zullen wij u daarover zeker informeren. Schrijf u hieronder vooral even in voor onze nieuwsbrief!

Belegt u al in ons Fonds Zeewind Nieuwe Parken? Dan vindt u alle informatie die u nodig heeft in uw account op mijn.meewind.nl.

Verkopen

Het Fonds Zeewind Nieuwe Parken heeft een looptijd tot en met 2037. Mocht u eerder over uw geld willen beschikken, dan kunt u vier keer per jaar uw belegging – of een deel ervan – terugverkopen aan het fonds: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde.

Met Zeewind Nieuwe Parken investeren we in nieuwe offshore windparken op de Noordzee. In oktober 2015 hebben wij en onze mede-aandeelhouders financial close bereikt voor het project Nobelwind. We hebben een 19,9% aandeel in Nobelwind.

Het rendement van Zeewind Nieuwe Parken is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de windparken waarin we investeren. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, gemiddeld 5,3% tot 5,8% per jaar.

Dividend

We stellen jaarlijks het dividend vast en keren dat binnen acht maanden na einde boekjaar uit.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Zeewind Nieuwe Parken levert – naast een financieel rendement – ook een evident maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt direct bij aan de productie van duurzame energie. Windpark Nobelwind heeft na oplevering een jaarlijkse productie van 679 GWh. Hiermee voorzien we 186.000 huishoudens van groene stroom. De jaarlijkse CO2-besparing ten opzichte van fossiele energie bedraagt 197.000 ton.

Zeewind Nieuwe Parken heeft geïnvesteerd in de bouw van project Nobelwind. Het team van Nobelwind bouwde eerder in 13 maanden tijd het park ernaast, Belwind 1. De inschatting van zowel rendement als risico’s is realistisch, gezien de ervaring van het team. Een volledig overzicht van de risico’s leest u in de prospectus. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

Marktrisico

De bouw en de exploitatieperiode van het windpark zijn lange termijn projecten. Marktomstandigheden kunnen natuurlijk wijzigen. En kunnen van invloed zijn om het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan dalende energieprijzen, wijzigingen op wet- en regelgeving. Omdat offshore wind een relatief nieuwe industrie is, is er weinig ervaring op de lange termijn prestaties van de windturbines op de barre condities op zee.

Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.

Windrisico

Om windenergie op te wekken moet het waaien. Maar tijdens de bouw van een offshore windpark kan (onverwachte) te harde wind het werk tijdelijk stilleggen. Dit heeft direct effect op de waardeontwikkeling van de belegging.

In werkelijkheid heeft het tijdens de bouw van Nobelwind juist minder hard gewaaid dan voorspeld. Met meer werkbare dagen en een zeer voorspoedige voortgang van de bouw als gevolg.

Renterisico

Het windpark is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Daarover moet rente worden afgedragen. Het risico bestaat dat die rente stijgt. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.

Wat kost beleggen bij Meewind?

Bij beleggen komen kosten kijken. Bij Meewind zijn dat de volgende:

Beleggingskosten bij Meewind
Vaste kostenEffect op rendement bij een belegging van €10.000,-
Fondskosten1,7% per jaar€164,90 (per jaar)
Prestatievergoedingen
Emissiekosteneenmalig 3% over uw inleg€300,- (eenmalig)
Verkoop-/overschrijvingskosten€ 25,- administratiekosten.
Ongeacht het aantal participaties.
€0,- voor het Energie Transitiefonds.
Totaal per jaar€464,90 (totaal per jaar)

 

Hoe staat ons Zeewindfonds ervoor? U leest alle relevante informatie en ontwikkelingen in deze kwartaalupdate.

Investeringen van dit fonds:

project
Project
Offshore windpark Nobelwind

Andere fondsen

Energie Transitiefonds
6,20%
rendement*
Dit fonds investeert in bedrijven die voorlopen met duurzame energieoplossingen
Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Risicoindicator Energie Transitiefonds
Groenfonds Regionaal Duurzaam
3,73%
rendement*
Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten met een groenverklaring
Beleg met mogelijk belastingvoordeel
Risicoindicator Groenfonds Regionaal Duurzaam
Fonds Zeewind Bestaande Parken
0,81%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst.
Risicoindicator Fonds Zeewind Bestaande Parken

* Het historisch rendement: het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden.