FAQ Categorie

Energie Transitiefonds

Het rendement van Energie Transitiefonds is naar verwachting 6 tot 7% per jaar. Hierin zijn de lopende fondskosten van 1,7% verwerkt. De emissiekosten van 3% bij instap zijn hier niet in meegenomen. Deze zijn immers afhankelijk van de duur en omvang van de individuele participatie. Het verkopen van participaties uit het Energie Transitiefonds is kosteloos.

Energie Transitiefonds is per 7 december 2018 geopend met een looptijd van 20 jaar. Deze looptijd kan, met twee derde meerderheid van de stemmen, maximaal 3 keer met 5 jaar verlengd worden.

De closed-end structuur zorgt voor extra stabiliteit van het fonds. De structuur wijkt op een aantal punten af van de fondsen die Meewind eerder heeft geopend:

  • Een absoluut maximum van 250.000 participaties kan uitgegeven worden.
  • Participaties zijn niet onderling overdraagbaar: er kunnen uitsluitend participaties van het fonds gekocht worden en bij uitstap kunnen participaties alleen aan het fonds zelf verkocht worden.
  • Het fonds is aangegaan voor een maximum van 35 jaar: 20 jaar bij introductie en maximaal 3 keer met 5 jaar te verlengen.
  • Verkoop van participaties – aan het fonds – is uitsluitend mogelijk indien de liquiditeit van het fonds dit toelaat. De beheerder wil dat participanten zo veel en vaak mogelijk uit het fonds kunnen stappen maar kan niet garanderen dat dit elk kwartaal mogelijk zal zijn.

Indien de liquiditeit van Energie Transitiefonds het toelaat wil het fonds 4x per jaar de ter verkoop aangeboden participaties terugkopen.

Indien de liquiditeit van het fonds dit op enig verkoopmoment niet toelaat kunnen de ter verkoop aangeboden participaties dan niet ingekocht worden. In dat geval heeft het fonds geen verplichting tot inkoop en kan het voorkomen dat participanten hun belegging in Energie Transitiefonds niet op korte of langere termijn kunnen beëindigen. In het uiterste geval blijven participanten aan het fonds verbonden totdat het fonds geliquideerd wordt.

Het liquiditeitsbeleid, waardoor het aantal momenten waarop het fonds participaties kan inkopen gemaximeerd wordt, staat omschreven in hoofdstuk 13 van het prospectus.

Verkoopopdrachten worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Daarnaast is de overdraagbaarheid van participaties in Energie Transitiefonds beperkt: participaties kunnen niet overgedragen worden aan derden tenzij als schenking in de rechte lijn (aan kinderen of kleinkinderen) of als onderdeel van een erfenis.

Participatie in Energie Transitiefonds maakt onderdeel uit van het persoonlijk vermogen in Box 3. Jaarlijks in de maand februari wordt dit gerapporteerd aan de Belastingdienst en worden instructief voor de belastingopgaaf verstrekt.

Energie Transitiefonds investeert in groene projecten en bedrijven met heldere doelstellingen. Realistisch én duurzaam. Elke belegging van het fonds heeft impact op het gebied van duurzame energieproductie, -opslag en/of -besparing.

Ja, dat kan onder de voorwaarde dat Groenfonds Regionaal Duurzaam participaties uitgeeft. Het komt regelmatig voor dat het Groenfonds Regionaal Duurzaam de uitgifte van participaties onderbreekt vanwege te grote belangstelling. Indien dat het geval is kunt u geen participaties overschrijven naar Groenfonds Regionaal Duurzaam. Indien het fonds wel participaties uitgeeft kunt u in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Groenfonds Regionaal Duurzaam.

Ja, dat kan. U kunt in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Energie Transitiefonds.

Ja, dat kan. U kunt in het online overzicht op Mijn Meewind opdracht geven voor het overschrijven van participaties naar Energie Transitiefonds.

Ja, dit is mogelijk. Een opdracht voor overschrijven kunt u indienen via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) onder: ”Fondsen” vindt u de knop: ”Participatie overschrijven”

Op onze website kunt u de historische rendementen terugvinden van al onze fondsen.

Waarmee kunnen we u helpen?

Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar [email protected] of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem

088 633 94 63
ma – vr 09:00 – 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.