Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en recente persberichten van Meewind. Lees meer over onze fondsen, onze duurzame energieprojecten en onze visie op groen beleggen. Gebruik onderstaand filter om te zoeken op onderwerp.

Berichten gefilterd op:
Column, 27 februari 2017 Waar was de wind deze winter?
Deze winter waaide het aanmerkelijk minder dan voorspeld. Ongunstig voor de opbrengst van fonds Zeewind Bestaande Parken, maar juist gunstig voor de offshore bouw van Nobelwind, het park van Zeewind Nieuwe Parken. Wat is de oorzaak van dit recente tekort aan wind? En waarom kan juist investeren in duurzame energie de oplossing zijn? In deze blog deelt weerman en klimatoloog Reinier van den Berg zijn visie.
Lees meer
Nieuwsbrief, 15 februari 2017 Update projecten Regionaal Duurzaam 1
Met trots kunnen we u melden dat fonds Regionaal Duurzaam blijft groeien. In de laatste maanden van 2016 nam het fondsvermogen aanzienlijk toe dankzij de...
Lees meer
Nieuwsbericht, 30 december 2016 Dit was het jaar van de doorbraak van wind op zee
Windenergie wordt almaar goedkoper. Minister Kamp glundert: ‘Energie uit fossiel wordt beconcurreerd door duurzaam. Daar ben ik blij om.’ Hij stond in een toren van...
Lees meer
Nieuwsbrief, 23 december 2016 Meewind terugblik 2016
Mede dankzij uw participatie kijken wij terug op een druk en geslaagd jaar. In 2016 zijn de offshore bouwwerkzaamheden van windpark Nobelwind gestart. Door het vertrouwen in dit project is het investeringsplafond van fonds Zeewind Nieuwe Parken in het voorjaar van het afgelopen jaar bereikt. Ook zagen we het afgelopen jaar een toenemende vraag naar participaties in Regionaal Duurzaam 1. Met dit fonds hebben we weer verschillende duurzame energieprojecten in Nederland succesvol kunnen financieren.
Lees meer
Column, 23 december 2016 Terugblik 2016: belangrijke stappen in energietransitie
In 2016 zijn grote stappen gezet die van belang zijn voor de Nederlandse transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo zagen we het afgelopen jaar een spectaculaire kostendaling bij windparken op zee. Wat betreft energie op land kwam de focus meer te liggen op grootschalige projecten en alternatieve technieken. Hoe speelt Meewind in op deze ontwikkelingen?
Lees meer
Nieuwsbrief, 02 december 2016 Ontvang tot 2,32% belastingvoordeel met een belegging in groenfonds Regionaal Duurzaam 1
Regionaal Duurzaam 1 is een door de overheid erkend groenfonds. Dit betekent dat u, als participant, recht heeft op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een heffingskorting voor uw groene belegging.
Lees meer
Nieuwsbericht, 13 oktober 2016 Inlegvel voor prospectus Meewind subfonds Zeewind Nieuwe Parken gepubliceerd
De afgelopen jaren heeft binnen de offshore windsector een verschuiving plaatsgevonden naar openbare aanbestedingsprocedures en balansfinanciering door energie-multinationals. Vanwege voornoemde ontwikkelingen is het voor de continuïteit van fonds Zeewind Nieuwe Parken van belang om de focus te verruimen.
Lees meer
Nieuwsbrief, 21 september 2016 Voortgang bouw Nobelwind en ontwikkelingen Europese offshore windmarkt
De afgelopen periode waren er enkele interessante ontwikkelingen op het gebied van offshore wind. In deze nieuwsbrief lichten we deze graag nader toe. Allereerst leest u meer over de voortgang van de bouw van ons eigen park Nobelwind. Vervolgens gaan we in op opvallende (prijs)ontwikkelingen binnen de Europese offshore markt en de rol van Meewind.
Lees meer
Nieuwsbrief, 09 september 2016 Regionaal Duurzaam 1 – periodieke update projecten
In onze vorige nieuwsbrief over fonds Regionaal Duurzaam 1 hebben wij u geïnformeerd over meerdere projecten, waaronder Groen Gas Almere en Aardwarmte Vogelaer. Beide projecten hebben sindsdien vooruitgang geboekt, waar we u graag meer over vertellen.
Lees meer
Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test