Organisatie

Meewind is een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen sinds 2007. Beheerder Meewind is geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Fondsen voor gemene rekening

Meewind beheert fondsen voor gemene rekening, met elk zowel een zelfstandige beheerder als bewaarder.

Beheerder

De fondsen van Meewind worden beheerd door Seawind Capital Partners B.V. De beheerder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid in het belang van de participanten, conform het prospectus en aanvullend prospectus van het betreffende fonds. De beheerder voert tevens het risicobeheer uit – zoals vastgelegd in het risicomanagementbeleid – en verzorgt de financiële verslaglegging.

Bestuurders

Meewind kent twee bestuurders. Het uitvoerende werk wordt deels uitbesteed aan specialisten.

Stichtingen

De juridisch eigenaars van de activa van de Meewind-fondsen zijn:

  • Stichting Juridisch Eigendom Zeewind Fonds(en) voor het Meewind paraplufonds en de beide Zeewind fondsen.
  • Stichting Juridisch Eigendom Fonds Regionaal Duurzaam 1 voor Groenfonds Regionaal Duurzaam.
  • Stichting Juridisch Eigendom Energie Transitiefonds voor het Energie Transitiefonds.

De vermogensbestanddelen worden door de stichtingen gehouden voor rekening en risico van de participanten. Hierdoor is een goede vermogensscheiding aangebracht tussen het vermogen van de participanten en de beheerder, overeenkomstig de wettelijke regeling voor fondsen voor gemene rekening.

Compliance officer

De externe compliance officer stelt periodiek vast of de beheerder en de fondsen van Meewind voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaarder

Darwin Depositary Services B.V. is als bewaarder belast met de uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taken, zoals opgenomen in de Europese richtlijnen van de AIFMD. De bewaarder controleert de in- en uitgaande geldstromen en zorgt voor de verificatie en registratie van eigenaarschap van de beleggingen. De bewaarder houdt tevens toezicht op de berekening van de intrinsieke waarde, de uitgifte en inname van participaties en de uitkering van dividend. De bewaarder waarborgt dat er wordt belegd conform het beleggingsbeleid zoals bepaald in het prospectus.

Administrateur

IQ-EQ Financial Services B.V. verzorgt de financiële administratie van de fondsen, registreert de mutaties in de participantenadministratie, berekent maandelijks de intrinsieke waarde van de fondsen en stelt de jaarrekening en het halfjaarbericht van de fondsen op.

Lees meer over de relatie tussen Meewind en de Autoriteit Financiële Markten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is erop gericht om markt-conform te belonen en het klantbelang centraal te stellen.

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test