Organisatie

Organisatie

Meewind is een Nederlands beleggingsfonds, dat is opgericht in 2007. Meewind staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Fonds voor gemene rekening

Meewind is een fonds voor gemene rekening, met zowel een zelfstandige beheerder als bewaarder.

Beheerder

De fondsen van Meewind worden beheerd door Seawind Capital Partners B.V. De beheerder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid in het belang van de participanten, conform het prospectus en aanvullend prospectus van het betreffende fonds. De beheerder voert tevens het risicobeheer uit – zoals vastgelegd in het risicomanagementbeleid – en verzorgt de financiële verslaglegging.

Bestuurders

De beheerder van Meewind kent twee bestuurders. Het uitvoerende werk wordt deels uitbesteed aan specialisten.

Stichting

De juridisch eigenaar van de activa van de Meewind-fondsen is Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en). De vermogensbestanddelen worden door de stichting gehouden voor rekening en risico van de participanten. Hierdoor is een goede vermogensscheiding aangebracht tussen het vermogen van de participanten en de beheerder, overeenkomstig de wettelijke regeling voor fondsen voor gemene rekening.

Compliance officer

De externe compliance officer stelt periodiek vast of de beheerder en de fondsen van Meewind voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaarder

SGG Depositary B.V. is als bewaarder belast met de uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taken, zoals opgenomen in de Europese richtlijnen van de AIFMD. De bewaarder controleert de in- en uitgaande geldstromen en zorgt voor de verificatie en registratie van eigenaarschap van de beleggingen. De bewaarder houdt tevens toezicht op de berekening van de intrinsieke waarde, de uitgifte en inname van participaties en de uitkering van dividend. De bewaarder waarborgt dat er wordt belegd conform het beleggingsbeleid zoals bepaald in het prospectus.

Administrateur

SGG Financial Services B.V. verzorgt de financiële administratie van de fondsen, registreert de mutaties in de participantenadministratie, berekent maandelijks de intrinsieke waarde van de fondsen en stelt de jaarrekening en het halfjaarbericht van de fondsen op.

Lees hier meer over Meewind en de AFM.

Team Meewind

Maak kennis met het team achter Meewind. Hieronder vindt u een overzicht van de mensen die zich bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden binnen en rond het fonds.

Willem Smelik MRE
Willem Smelik MRE Functie:
Bestuurder
Telefoon:
+31 (0)88 633 94 63
Jaap Smelik
Jaap Smelik Functie:
Risk manager
Telefoon:
+31 (0)88 633 94 63
Johan Swager
Johan Swager Functie:
Fondsadviseur Regionaal Duurzaam
Jurjen Algra
Jurjen Algra Functie:
Commercieel Directeur
Marijn Pronk
Marijn Pronk Functie:
Marketing- en Communicatiemanager
Arjan van der Heiden
Marnix Smelik Functie:
Projectmanager

Administrateur

SGG Financial Services B.V.

SGG Financial Services B.V.
Diana Kroes
SGG Financial Services B.V.
Willem Smudde
SGG Financial Services B.V.
Ingrid Kroes

Bewaarder Meewind

SGG Depositary B.V.

SGG Financial Services B.V.
Christiaan van Houtven
SGG Financial Services B.V.
Marijn de Waal
SGG Financial Services B.V.
Hans Keizer
SGG Financial Services B.V.
Waridath Atwarie

Partners Meewind

Compliance Advies
Arjan van der Heiden
KPMG
Sander van Oostenbrugge
KPMG
Warner Bruins Slot
KPMG
Niels Jongste
KPMG
Arjan Jenny
KPMG
Annemarie van der Eem
KPMG
Melanie Nahar
KPMG
Bart Hoogervorst

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test