Meewind is geregistreerd als een beleggingsfonds bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel de beheerder als de bewaarder van Meewind staan onder toezicht van zowel de Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank.

Vergunning sinds 2007

De beheerder van Meewind, Seawind Capital Partners B.V., heeft op 18 oktober 2007 een AFM-vergunning verkregen als beheerder van een beleggingsinstelling.

Deze vergunning is per 22 juli 2014 omgezet in een nieuwe vergunning door de AFM. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de AIFMD, een Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen als Meewind.

Continu toezicht

De beheerder staat onder toezicht van de AFM en DNB, krachtens de toepasselijke bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Meewind dient te allen tijde te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan deelnemers, publiek en toezichthouders.

Bewaarder

Ook de bewaarder van Meewind, Darwin Depositary Services B.V., staat onder toezicht van de AFM.

Bekijk de AFM-vergunning van de beheerder van Meewind. Meer weten over de taken van de beheerder en bewaarder? Lees verder op de pagina over de organisatie van Meewind.

Prospectus

Voor elk fonds van Meewind zijn de voorwaarden en afspraken vastgelegd in een gedetailleerd en bindend prospectus.

Voorwaarden voor participatie

In dit wettelijk vereiste document zijn per fonds onder meer doelstellingen, organisatiestructuur, beleggingsbeleid, risicoprofiel, verhandelbaarheid van participaties en kostenstructuur vastgelegd.

In het prospectus is tevens een Overeenkomst van Beheer en Bewaring opgenomen. Hierin staan de voorwaarden omschreven die gelden voor participatie in het betreffende fonds.

Prospectus

Het prospectus bevat alle informatie die vereist is vanuit de geldende wet- en regelgeving, zoals opgesteld door de overheid.

Overweegt u te participeren in een fonds van Meewind? Lees dan – naast het prospectus – tevens de essentiële beleggersinformatie en de nadere toelichting rendement en risico. Deze documenten vindt u op de pagina Downloads.