Schenken aan uw kleinkinderen

Wilt u investeren in de toekomst van uw kleinkinderen? Dan kunt u al vanaf € 250 een schenking doen in de vorm van Meewind-participaties. U kunt jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit maximum bedrag en de vrijstelling gelden voor de ontvanger. U kunt dus meerdere kinderen een bedrag schenken, zonder dat zij daar belasting over hoeven te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Stap 1:
Schrijf uw kleinkind in als participant

Geef in het inschrijfproces op meewind.nl de gegevens van uw kleinkind op.


Stap 2:
Gebruik het juiste rekeningnummer

Heeft uw kleinkind geen eigen bankrekening? Geef dan bij de inschrijving het nummer op van de rekening waarmee u de eerste storting doet. Dit is tevens de rekening waarop dividend wordt overgemaakt.

Heeft uw kleinkind wel een eigen bankrekening? Doe dan een controlestorting van € 1 met de betreffende rekening, om deze te koppelen aan de inschrijving. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens. Bij de referentie vult u het BSN (burgerservicenummer) van uw kleinkind in.

Fonds Regionaal Duurzaam 1
IBAN: NL82 ABNA 0573 732 841
T.N.V.: Stichting Juridisch Eigendom Fonds Regionaal Duurzaam
Referentie: 'Regionaal Duurzaam 1 - Controlestorting - BSN van uw (klein)kind'

Energie Transitiefonds
IBAN: NL82 ABNA 0831 1113 80
T.N.V.: Stichting Juridisch Eigendom Energie Transitiefonds
Referentie: 'Energie Transitiefonds - Controlestorting - BSN van uw (klein)kind'


Stap 3:
Download en onderteken de formulieren

Is uw kleinkind minderjarig? Dan ontvangt u twee formulieren: het inschrijfformulier en de verklaring omtrent minderjarige participant. Voltooi en onderteken beide formulieren.

Is uw kleinkind ouder dan 18 jaar? Dan is een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voldoende.


Stap 4:
Maak een bedrag over

Heeft u gekozen voor een betaling via iDeal? Dan heeft u al een bedrag overgemaakt tijdens het inschrijfproces.

 

Kiest u voor een overboeking per bank? Gebruik hiervoor de gegevens die tijdens de inschrijving worden gegenereerd. U ontvangt deze gegevens ook per e-mail.


Stap 5:
Kopieer legitimatiebewijzen

Maak een kopie van het legitimatiebewijs van uw kleinkind en voeg dit bij de ingevulde en ondertekende formulieren. Is uw kleinkind minderjarig? Voeg dan een kopie toe van het legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger.

 

In geval van een nieuw rijbewijs of ID: voeg tevens een kopie bij van de achterkant van het legitimatiebewijs.


Stap 6:
Verstuur alle documenten

Wilt u de documenten versturen per e-mail? Scan de formulieren en legitimatiebewijzen in en mail deze aan onze bewaarder via meewind@sgggroup.com.
Verstuurt u de documenten liever per post? Gebruik dan onderstaand adres. U hoeft de envelop niet te frankeren.

 

Bewaarder Meewind
p.a. SGG Custody B.V.
Antwoordnummer 11526
1000 RA Amsterdam

 

De participaties voor uw kleinkind?worden de eerste werkdag van de volgende maand aangekocht. Tien werkdagen later ontvangt u per e-mail een bevestiging van de participatie.

Heeft u vragen over de status van de participatie? Dan kunt u contact opnemen met onze bewaarder SGG Custody B.V. via +31 20 522 25 13 of meewind@sgggroup.com.

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2019
Website Security Test