FAQ Categorie

Algemeen

Als participant in één van onze Meewind-fondsen kunt u vier keer per jaar u uw belegging – of een deel ervan – terug verkopen aan het fonds: op 1 januari (31 december voor Groenfonds Regionaal Duurzaam), 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Zo kunt u dus tussentijds uw belegging te gelde maken.

Een opdracht tot verkoop dient u in via uw Meewind-account.

Log hier in op mijn.meewind.nl ->

 

 

 

Ja, dat klopt! Met het nummer 023 – 209 16 18 bellen wij onze participanten en mensen met wie wij al eens contact hebben gehad en die overwegen om bij ons te beleggen. 023 – 209 16 19 is dus een Meewind-nummer.

Heeft u een gemiste oproep van dit nummer? Dan kunt u gerust terugbellen op een tijdstip dat u schikt.

Heeft u vragen voor de klantenservice? Bijvoorbeeld inhoudelijke vragen over uw beleggingen, uw dossier of over mijn.meewind.nl? Dan belt u 088 633 94 63.

 

Heeft u een opdracht voor contant uitkeren ingediend? Dan staat de uitkering ongeveer 10 werkdagen na het gekozen moment van contante uitkering op uw tegenrekening.

Een storting in Groenfonds Regionaal Duurzaam en/of Energie Transitiefonds kunt u doen via uw Meewind-account. Heeft u nog geen Meewind-account? Dan kunt u er gemakkelijk hier een openen.

 

Wilt u uw participaties in Groenfonds Regionaal Duurzaam en/of Energie Transitiefonds uitbreiden? Dan kunt u bijstorten via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) of  bijstorten.nl. Na ontvangst van uw storting worden er op de eerste werkdag van de volgende maand participaties uitgegeven in desbetreffende fonds.

Natuurlijk staan uw beleggingen dan veilig. Als Meewind onverhoopt failliet gaat, vallen uw beleggingen buiten de boedel. Ongeacht de omvang. De fondsen waarin u belegt zijn aparte entiteiten en staan los van Meewind als beheerder ervan. Het maakt niet uit of u een particuliere of zakelijke belegger bent.

Je vindt het RSIN van een bedrijf in het uittreksel (betaald) of via de KVK app Handelsregister (30 gratis inzagen per jaar). Soms vermelden bedrijven of organisaties hun RSIN ook op hun eigen website.

Let op: eenmanszaken hebben geen RSIN, dus op uittreksels van eenmanszaken staat geen RSIN.

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

Lees verder op: waar vind ik het RSIN nummer van mijn bedrijf?

TIN staat voor Tax Identification Number ook wel FIN genoemd (Fiscaal Identificatie Nummer). Dit is een persoonsgebonden nummer dat wordt verstrekt door de overheid van het land waarin je woont of belastingplichtig bent. In Nederland is het fiscaal identificatienummer (FIN) het burgerservicenummer (BSN).

U kunt uw fiscaal identificatienummer terugvinden op uw laatste belastingaangifte. Vaak wordt het identificatienummer ook op identiteitsdocumenten vermeld. De onderstaande website van de OESO helpt u om dit nummer terug te vinden op uw identiteitsdocument:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl

Als financiële instelling is Meewind, op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, verplicht informatie over uw vermogen, ontvangen/betaalde rente of lopende leningen aan de Belastingdienst door te geven en daarbij uw BSN te vermelden.

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Na het overlijden komt er bovendien veel af op de nabestaanden. Meewind helpt u graag. Op de pagina meewind.nl/nabestaanden vindt u meer informatie over de afwikkeling omtrent de participatie bij Meewind.

Het minimumbedrag om bij Meewind te participeren is €250,- (incl.3% emissiekosten). Dit minimumbedrag geldt voor Energie Transitiefonds. In Groenfonds Regionaal Duurzaam kunt u participeren vanaf €1.000,- (incl. 3% emissiekosten). 

De fondsen van Meewind houden een reserve aan om participaties terug te kopen van uittredende participanten.

Bent u alleen uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u met uw gebruikersnaam en uw e-mailadres op deze pagina een nieuw wachtwoord aanvragen.

Bent u ook uw gebruikersnaam vergeten? Gebruik dan dit formulier om uw gebruikersnaam op te vragen.

De opgevraagde inloggegevens worden u per e-mail toegestuurd. Het is mogelijk dat deze berichten in uw map ongewenste e-mail terechtkomen.

De  jaaroverzichten van beleggingen in de fondsen van Meewind zijn te downloaden op mijn.meewind.nl onder het tabblad ‘Documenten’.

Het jaaroverzicht van beleggingen in de fondsen van Meewind wordt elk jaar halverwege februari (uiterlijk vóór 1 maart) gepubliceerd op mijn.meewind.nl.

Ja, dat kan. U leest hier meer over op de pagina meewind.nl/kleinkinderen.

Ja, dat kan. U leest hier meer over op de pagina meewind.nl/kinderen.

Ja, dat kan. Voor het overschrijven van participaties naar een bedrijf kunt u het overschrijvingsformulier van het betreffende fonds gebruiken.

Participaties in Energie Transitiefonds kunnen na uitgifte niet overgedragen worden aan een ander. Tenzij sprake is van wettelijke overerving.

Ja, dat kan. Voor het overschrijven van participaties naar een ander persoon kunt u het overschrijvingsformulier van het betreffende fonds gebruiken.

Participaties in Energie Transitiefonds zijn alleen bij een wettelijke overerving overdraagbaar of bij schenking aan bloedverwanten in rechte linie van een Participant.

 

 

 

Het wijzigen van uw tegenrekening bij Meewind kan via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) onder : ”Mijn account” vindt u de knop: ”Bankrekening wijzigen”.

Een wijziging van uw e-mailadres kunt u doorgeven via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) onder: ”Mijn account” vindt u de knop: ” Emailadres wijzigen”.

 

Een adreswijziging kunt u doorgeven via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) onder: ”Mijn account” vindt u de knop: ” Adres wijzigen”

Bent u al participant bij Meewind en gaat het om een bijstorting? Dan worden op de eerste werkdag van de volgende maand, na ontvangt van uw storting, participaties in het desbetreffende fonds uitgegeven. Heeft u zich onlangs aangemeld als participant bij Meewind? Dan wordt u w storting -in dien uw Meewind-account compleet is- op de eerste werkdag van de volgende maand participaties in het desbetreffende fonds uitgegeven.

Heeft de administrateur van de Meewind-fondsen uw storting ontvangen en is uw Meewind-account compleet? Dan worden op de eerste dag van de volgende maand participaties in het desbetreffende fonds uitgegeven. De verwerking hiervan in uw Meewind-account kan tot 10 werkdagen na de dag van uitgifte in beslag nemen. Heeft u het idee dat er iets is misgegaan bij de verwerking van uw storting? Neem dan contact met ons op via: info@meewind.nl of per telefoon: +31 (0) 88 633 94 63.

Waarmee kunnen we u helpen?

Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar info@meewind.nl of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem

088 633 94 63
ma – vr 09:00 – 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.