Groen beleggen

Minder vermogensrendementsheffing, méér hernieuwbare energie.

Belegt u groen, dan belegt u via een Groenfonds in projecten met een groenverklaring van de overheid. Een duurzame investering met mogelijk belastingvoordeel tot 2,67% (in 2023).

Doet u al mee met ons Groenfonds Regionaal Duurzaam? Mooi! Lees dan even mee wat u in 2023 mogelijk aan vrijstelling en groenvoordeel geniet.

Overweegt u in te stappen? Voor uzelf, uw (klein)kinderen en/of de wereld? Een duurzame keuze. Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam is open! Bekijk hieronder hoe uw mogelijke belastingvoordeel in elkaar steekt.

Let op: de inhoud van deze tekst dient niet te worden beschouwd als fiscaal advies. Elke potentiële participant dient overleg te plegen met en te vertrouwen op zijn eigen persoonlijke belastingadviseur, die de fiscale gevolgen van een belegging in het Groenfonds Regionaal Duurzaam kan beoordelen en op basis van die beoordeling een advies over de geschiktheid van de belegging voor u als potentiële participant kan geven.

Groen beleggen met belastingvoordeel

Groen beleggen is niet hetzelfde als duurzaam beleggen. Belegt u groen, dan investeert u via een zogeheten Groenfonds in projecten met een officiële groenverklaring van de overheid. Dat betekent aangetoonde concrete, lokale impact op verduurzaming, een positieve bijdrage aan het milieu én belastingvoordeel. U betaalt namelijk alleen belasting over de waarde van uw groene belegging dat boven een vrijgesteld bedrag uitkomt. En u heeft recht op extra heffingskorting.

Rekenvoorbeeld Groenvoordeel

Op basis van de voorstellen in het Belastingplan 2023 gelden de volgende bedragen en percentages:

  • heffingsvrije vermogen: € 57.000,- (voor fiscale partners: € 114.000,-)
  • vrijstelling voor groene beleggingen: € 65.072,- (voor fiscale partners: € 130.144,-)
  • forfaitair rendement voor ‘Overige bezittingen’: 6,17%.
  • heffingskorting voor groene beleggingen: 0,7%.
  • maximale belastingvoordeel: tot 2,67%

Uw groenvoordeel kan zo worden berekend:

Toelichting op rekenvoorbeeld en prognose

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld de systematiek in box 3 te wijzigen. Rendement-schijven worden vervangen; rendement wordt bepaald per ‘vermogensklasse’ (spaartegoeden, overige bezittingen en schulden).

In de berekening van 2023 hanteren we daarom het ‘groenvoordeel’ al was het een bezitting in de categorie ‘overige bezittingen’. (Dit is uiteraard gunstiger dan een vergelijking met spaartegoeden.)

Verder geldt de vrijstelling voor groene beleggingen als aanvulling op het zogenoemde heffingsvrije vermogen. In de berekening is ervan uitgegaan dat de belegger – naast de groene beleggingen – ander box 3-vermogen heeft dat ten minste gelijk is aan het heffingsvrije vermogen.

Groen beleggen extra interessant?

Duurzame keuzes zijn bewezen effectiever, gezonder en rendabeler. En ja, het fiscale voordeel kan een groene belegging extra interessant maken. Evengoed kent ook groen beleggen risico’s. Daalt de koers van het fonds, dan daalt uw rendement en uw belastingvoordeel mee. Net als bij ieder ander fonds, kunt u bij een groenfonds uw inleg verliezen. Lees u daarom goed in middels het Essentiële-informatiedocument en de Prospectus.

Onze fondsen

U belegt in fondsen die investeren in lokale duurzame energieprojecten en -bedrijven. Ze dragen stuk voor stuk concreet bij aan de energietransitie bij u in de buurt, aan een gezonde samenleving en een dito rendement. Van laadpalen voor de transportsector tot geothermie en nieuwe windparken. Elk fonds heeft zijn eigen kenmerken en rendement- en risicoprofiel. Klik op een fonds voor meer informatie.

Energie Transitiefonds
7,58%
rendement*
Dit fonds investeert in koplopers in de energietransitie
Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Risicoindicator
Groenfonds Regionaal Duurzaam
2,23%
rendement*
Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten
Beleggen met belastingvoordeel
Risicoindicator
Fonds Zeewind Bestaande Parken
3,55%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Momenteel geen participaties beschikbaar
Risicoindicator
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
11,51%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Momenteel geen uitgifte van participaties
Risicoindicator

* Het historisch rendement is het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden. Voor het Energie Transitiefonds wordt gerekend sinds de eerste koers op 1-1-2019.