Groen beleggen

Door te beleggen bij Meewind draagt u direct bij aan een schonere wereld. Als participant in Groenfonds Regionaal Duurzaam, het groenfonds van Meewind, kunt u tevens profiteren van een belastingvoordeel tot 2,46% .

Fiscaal groenfonds Groenfonds Regionaal Duurzaam

De Nederlandse overheid onderschrijft het belang van groene beleggingen. Daarom heeft de overheid een aantal fondsen, waaronder Groenfonds Regionaal Duurzaam, officieel erkend als groenfonds. Als voorwaarde wordt gesteld dat het fonds ten minste 70% van het belegde vermogen heeft geïnvesteerd in projecten met een groenverklaring.

Heffingskorting van 0,7%

Als participant ontvangt u tevens een heffingskorting (0,7% in 2021) over de waarde van de vrijgestelde belegging. Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting.

Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de website van de Belastingdienst. Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u de stukken in bezit te hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

 

 

Meer informatie over Groenfonds Regionaal Duurzaam

Belastingkorting tot 2,46%

Participeert u als particulier in Groenfonds Regionaal Duurzaam? Dan ontvangt u – onder bepaalde voorwaarden – een belastingvoordeel van maximaal 2,46% over uw belegd vermogen.

Korting op vermogensbelasting van maximaal 1,76%

U kunt allereerst profiteren van een vrijstelling op de vermogensrendementsheffing.

Over een belast vermogen tot € 49.999 wordt 0,59% vermogensrendementsheffing gerekend (2021). Bij hogere vermogens kan de vermogensrendementsheffing oplopen tot 1,76% (2021).

De algemene vrijstelling op vermogensrendementsheffing geldt in 2021 over een vermogen tot € 50.000 (€ 100.000 bij fiscaal partnerschap).

Door in een groenfonds te beleggen kunt u deze vrijstelling met maximaal € 60.429 (2021) per belastingplichtige verhogen tot ca. € 110.429 (ca. € 220.858 bij fiscaal partnerschap).

Overzicht vermogensrendementsheffing 2021

Vermogen in Box 3 (gegevens 2021)Forfaitair RendementNetto inkomstenbelasting over vermogen
tot € 50.0001,898%0,558%
€ 50.000 - € 950.0004,501%1,395%
vanaf € 950.0005,690%1,764%

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test