Groen beleggen

Beleggen met liefde voor de toekomst, gezond rendement én belastingvoordeel

Minder belasting, méér hernieuwbare energie. Met groen beleggen, belegt u via een Groenfonds in projecten met een groenverklaring van de overheid. Dat betekent minder belasting voor u én voor de wereld. Want met groen beleggen geniet u mogelijk belastingvoordeel tot 2,82% (peildatum 1 januari 2025) bovenop uw rendement.*

De belangstelling voor groen beleggen is groot; het aantal nieuwe projecten beperkt. Groenfondsen sluiten dus regelmatig. Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam is open! Lees alles over groen beleggen, uw belastingvoordeel en rendement.

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Daar leest u alles over in het essentiële informatiedocument en het prospectus.

Wat is groen beleggen?

Groen beleggen is niet hetzelfde als duurzaam beleggen. Belegt u groen, dan investeert u via een zogeheten Groenfonds in projecten met een officiële groenverklaring van de overheid. Dat betekent aangetoonde concrete, lokale duurzame impact, een positieve bijdrage aan het milieu én belastingvoordeel.

Groenfondsen regelmatig gesloten

De criteria die de overheid aan groene projecten stelt, zijn streng. De aanwas van nieuwe projecten is daarmee klein. Groenfondsen zien zich regelmatig genoodzaakt te sluiten voor nieuwe participanten.

Opslag en opwek van hernieuwbare energie

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind investeert in groenprojecten die op uiteenlopende manieren hernieuwbare energie opwekken of opslaan. We focussen daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Let op: de inhoud van deze tekst dient niet te worden beschouwd als fiscaal advies. Elke potentiële participant dient overleg te plegen met en te vertrouwen op zijn eigen persoonlijke belastingadviseur, die de fiscale gevolgen van een belegging in het Groenfonds Regionaal Duurzaam kan beoordelen en op basis van die beoordeling een advies over de geschiktheid van de belegging voor u als potentiële participant kan geven.

Groen beleggen mét belastingvoordeel

Belegt u in een Groenfonds, dan kunt u aanspraak maken op belastingvoordeel tot maximaal 2,82%. Hoeveel belastingvoordeel u onderaan de streep ontvangt, hangt af van uw individuele omstandigheden. Ook kan deze in de toekomst wijzigen wanneer er iets verandert in wet- en regelgeving. De belastingdienst hanteert peildatum 1 januari. Dat wil zeggen: u ontvangt belastingvoordeel wanneer u participaties in het fonds in bezit hebt op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Mits u aan de gestelde vereisten voldoet uiteraard.

Groen beleggen biedt beleggers zo dubbel winst: het belastingvoordeel kunt u optellen bij uw rendement.

Wilt u aanspraak maken op het belastingvoordeel, dan moeten uw beleggingen vóór 1 januari op uw naam staan. Wees dus op tijd. Traditiegetrouw ontstaat richting het einde van het jaar een run op groene beleggingen. Groenfondsen, ook ons Groenfonds Regionaal Duurzaam, zien zich regelmatig genoodzaakt te sluiten wanneer de belangstelling te groot is.

Rekenvoorbeeld Groenvoordeel

Het forfaitair rendementspercentage voor overige bezittingen in box 3 en de hoogte van de vrijstelling voor groene beleggingen met peildatum 1 januari 2025 zijn al bekend. De cijfers rond het box 3-tarief en het heffingsvrije vermogen zijn nog niet definitief. Op basis van de wettekst voor 2024 kan de volgende schatting gemaakt worden:

  • heffingsvrije vermogen: € 57.000,- zonder en € 114.000,- met fiscaal partner (schatting o.b.v. de wettekst 2024).
  • vrijstelling voor groene beleggingen: € 30.000,- zonder en € 60.000,- met fiscaal partner.
  • forfaitair rendement voor ‘Overige bezittingen’: 5,88%
  • heffingskorting voor groene beleggingen: 0,7%.
  • Maximaal belastingvoordeel: tot 2,82%.

Uw groenvoordeel kan uitgaande van deze voorlopige cijfers zo worden berekend:

Toelichting op rekenvoorbeeld en prognose

Sinds 2023 is de systematiek in box 3 gewijzigd waarmee een betere aansluiting bij het werkelijk rendement van het vermogen wordt beoogd. Rendement-schijven zijn vervangen; rendement wordt bepaald per ‘vermogensklasse’ (bank- en spaartegoeden, overige bezittingen en schulden).

Een belegging in het Groenfonds valt in de categorie ‘overige bezittingen’.

Verder geldt de vrijstelling voor groene beleggingen als aanvulling op het zogenoemde heffingsvrije vermogen. In de berekening is ervan uitgegaan dat de belegger – naast de groene beleggingen – ander box 3-vermogen heeft dat ten minste gelijk is aan het heffingsvrije vermogen.

Groen beleggen met rendement: 3% – 4%**

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind biedt haar beleggers naast de kans te investeren in een duurzamer Nederland, ook een gezond rendement. Het verwachte jaarrendement, na aftrek kosten, is 3% – 4%. Hier telt u het belastingvoordeel bij op.

Het rendement volgt uit de rente op leningen die ons Groenfonds verstrekt aan groene energieprojecten. Soms neemt ons Groenfonds een aandeel in een onderneming. Ook een eventuele waardestijging komt dan ten gunste van het fonds en haar participanten.

Gespreid risico

Duurzame keuzes zijn bewezen effectiever, gezonder en rendabeler. En ja, het belastingvoordeel kan een groene belegging extra interessant maken. Evengoed kent ook groen beleggen risico’s. Daalt de koers van het fonds, dan daalt uw rendement en uw belastingvoordeel mee. Net als bij ieder ander fonds, kunt u bij een groenfonds uw inleg verliezen. Lees u daarom goed in middels het Essentiële-informatiedocument en de Prospectus.

Door te investeren in uiteenlopende energiebronnen en type projecten, spreiden we het risico dat onze deelnemers lopen met hun groene belegging. Dat zorgt voor een aantrekkelijk totaalplaatje: gezond rendement, belastingvoordeel én een laag risico van 3 op schaal van 7.

** Het verwachte rendement is een schatting van het toekomstige rendement over de resterende looptijd, op basis van gegevens uit het verleden en kan positiever of negatiever uitvallen. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert, van belastingen i.c.m. met uw persoonlijke situatie en hoe lang u de belegging aanhoudt. Voor meer informatie bekijkt u het Essentiële-Informatiedocument. Hierin vindt u een overzicht van mogelijke scenario’s.

Onze fondsen

U belegt in fondsen die investeren in lokale duurzame energieprojecten en -bedrijven. Ze dragen stuk voor stuk concreet bij aan de energietransitie bij u in de buurt, aan een gezonde samenleving en een dito rendement. Van laadpalen voor de transportsector tot geothermie en nieuwe windparken. Elk fonds heeft zijn eigen kenmerken en rendement- en risicoprofiel. Klik op een fonds voor meer informatie.

Energie Transitiefonds
6,59%
rendement*
Dit fonds investeert in bedrijven die voorlopen met duurzame energieoplossingen
Dit fonds investeert momenteel in Greenchoice en Leap24
Risicoindicator
Groenfonds Regionaal Duurzaam
3,68%
rendement*
Dit fonds investeert in lokale duurzame energieprojecten met een groenverklaring
Beleg met mogelijk belastingvoordeel
Risicoindicator
Fonds Zeewind Bestaande Parken
0,42%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Belwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
11,64%
rendement*
Dit fonds investeert in offshore windpark Nobelwind
Geen participaties beschikbaar: meld u aan voor de Reservelijst
Risicoindicator

* Het historisch rendement is het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 60 maanden. Voor het Energie Transitiefonds wordt gerekend sinds de eerste koers op 1-1-2019.