Groen beleggen

Door te beleggen bij Meewind draagt u direct bij aan een schonere wereld. Als participant in Regionaal Duurzaam, het groenfonds van Meewind, kunt u tevens profiteren van een belastingvoordeel tot 2,38%.

Fiscaal groenfonds Regionaal Duurzaam

De Nederlandse overheid onderschrijft het belang van groene beleggingen. Daarom heeft de overheid een aantal fondsen, waaronder Regionaal Duurzaam, officieel erkend als groenfonds. Als voorwaarde wordt gesteld dat het fonds ten minste 70% van het belegde vermogen heeft geïnvesteerd in projecten met een groenverklaring.

Duurzame groeimarkt

De markt voor duurzaam sparen en beleggen kent al jarenlang een consistente groei. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

In 2003 brachten Nederlandse particulieren nog ‘slechts’ € 6,6 miljard onder in duurzame spaar- en beleggingsproducten. In 2015 alleen al is dat bedrag gestegen met 11,4% naar € 30,9 miljard. In 2015 bedroeg het marktaandeel van duurzaam beleggen 13% van de totale markt voor beleggingsproducten.

 

Ik wil participeren in Regionaal Duurzaam

Meer informatie over Regionaal Duurzaam

Belastingkorting tot 2,38%

Participeert u als particulier in Regionaal Duurzaam? Dan ontvangt u – onder bepaalde voorwaarden – een belastingvoordeel van maximaal 2,38% over uw belegd vermogen.

Korting op vermogensbelasting van maximaal 1,68%

U kunt allereerst profiteren van een vrijstelling op de vermogensrendementsheffing.

In 2017 is voor de vermogensrendementsheffing een schijventarief geïntroduceerd. Over een belast vermogen tot € 71.650 wordt 0,58% vermogensrendementsheffing gerekend (2019). Bij hogere vermogens kan de vermogensrendementsheffing oplopen tot 1,68% (2019).

Een overzicht van de vermogensrendementshefffing bij hogere vermogens vindt u op de website van de Belastingdienst

De algemene vrijstelling op vermogensrendementsheffing geldt in 2019 over een vermogen tot € 30.360 (€ 60.720 bij fiscaal partnerschap).

Door in een groenfonds te beleggen kunt u deze vrijstelling met maximaal € 58.539 per belastingplichtige verhogen tot € 88.899 (€ 177.798 bij fiscaal partnerschap).

Heffingskorting van 0,7%

Als participant ontvangt u tevens een heffingskorting (0,7% in 2019) over de waarde van de vrijgestelde belegging. Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting.

Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de site van de Belastingdienst. Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u de stukken in bezit te hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal duurzaam 1 opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico''s verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2018
Website Security Test