Groen beleggen

Door te beleggen bij Meewind draagt u direct bij aan een schonere wereld. Als participant in Groenfonds Regionaal Duurzaam, het groenfonds van Meewind, kunt u tevens profiteren van een belastingvoordeel.

Fiscaal groenfonds Groenfonds Regionaal Duurzaam

De Nederlandse overheid onderschrijft het belang van groene beleggingen. Daarom heeft de overheid een aantal fondsen, waaronder Groenfonds Regionaal Duurzaam, officieel erkend als groenfonds. Als voorwaarde wordt gesteld dat het fonds ten minste 70% van het belegde vermogen heeft geïnvesteerd in projecten met een groenverklaring.

Heffingskorting van 0,7%

Als participant ontvangt u tevens een heffingskorting (0,7% in 2022) over de waarde van de vrijgestelde belegging. Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting.

Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de website van de Belastingdienst. Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u de stukken in bezit te hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

 

 

Meer informatie over Groenfonds Regionaal Duurzaam

Belastingkorting

Participeert u als particulier in Groenfonds Regionaal Duurzaam? Dan ontvangt u – onder bepaalde voorwaarden – een belastingvoordeel over uw belegd vermogen.

Korting op vermogensbelasting van maximaal 1,71%

U kunt allereerst profiteren van een vrijstelling op de vermogensrendementsheffing.

Over een vermogen tot € 50.650 (€ 101.300 bij fiscaal partnerschap) wordt geen vermogensrendementsheffing gerekend (2022). Bij hogere vermogens kan de vermogensrendementsheffing oplopen tot 1,71% (2022).

Door in een groenfonds te beleggen kunt u deze vrijstelling met maximaal € 61.215 (2022) per belastingplichtige verhogen tot ca. € 111.865 (ca. € 223.730 bij fiscaal partnerschap).

Overzicht vermogensrendementsheffing 2022 per belastingplichtige

Vermogen in Box 3 (gegevens 2022)Forfaitair RendementNetto inkomstenbelasting over vermogen
tot € 50.6511,818%0,564%
vanaf € 50.651 tot € 962.3514,367%1,35%
vanaf € 962.3515,530%1,714%

Let op: Hoe hoog de heffingskorting en de korting op de vermogensbelasting is voor het jaar 2023 heeft de overheid nog niet bekend gemaakt.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022