Informatiedocument Uitgifte Zeewind Bestaande Parken

Voor een weloverwogen beleggingsbeslissing

Voilá: het Informatiedocument Uitgifte Fonds Zeewind Bestaande Parken van Meewind. Hiermee willen we u informeren over de risico’s, recente ontwikkelingen, de toekomst en het rendement van beleggen in dit fonds. Zo kunt u de voordelen en risico’s goed tegen elkaar afwegen en een zorgvuldige beleggingsbeslissing nemen.

Klik op de afbeelding hieronder en bekijk het Informatiedocument op deze pagina (via laptop of desktop) of downloadt deze via de button hieronder (ook voor mobiel).

Download het Informatiedocument

Belangrijk: dit document is geen vervanging van de officiële fondsdocumentatie. Voordat u besluit te beleggen in dit fonds dient u het Prospectus en het Essentiële-Informatiedocument van fonds Zeewind Bestaande Parken te lezen. Daarin staan alle kenmerken en risico’s van beleggen in dit fonds uitgebreid beschreven.

U kunt nu mee-investeren in windenergie op zee

Het fonds Zeewind Bestaande Parken is nu open nadat het lange tijd gesloten was. Een unieke investeringsmogelijkheid: het zijn de enige offshore-windmolens waar u als particulier mede-eigenaar van kunt worden.

Doe mee vóór 1 juli

U kunt nu instappen. Uw participaties staan dan per 1 juli op uw naam.

Met een verwacht rendement van 5,2%*.
En zónder emissiekosten. Doet u mee?

* Let op: Beleggen kent risico’s en brengt kosten met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het verwachte rendement is een schatting van het toekomstige rendement over de resterende looptijd, op basis van gegevens uit het verleden en kan positiever of negatiever uitvallen.

Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert, van belastingen i.c.m. met uw persoonlijke situatie en hoe lang u de belegging aanhoudt. Voor meer informatie bekijkt u het Essentiële-Informatiedocument. Hierin vindt u een overzicht van mogelijke scenario’s.

Een fonds als deze is naar zijn aard illiquide. Het kan voorkomen dat er onvoldoende geld is om lopende betalingen, o.a. aan kredietnemers, deelnemingen of uittredende participanten te kunnen verrichten.