Nabestaanden

Wat gebeurt er met participaties wanneer iemand overlijdt?

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Na het overlijden komt er bovendien veel af op de nabestaanden. Meewind helpt u graag. Op deze pagina vindt u meer informatie over de afwikkeling omtrent participaties bij Meewind.

Wat gebeurt er met mijn participatie na mijn overlijden?

U bepaalt wat er gebeurt met uw beleggingen bij Meewind na uw overlijden. Belangrijk dat u dit vastlegt bij een notaris. Er verandert niets aan uw participaties totdat wij een verzoek ontvangen van de executeur.

Twee mogelijkheden:

Uw executeur geeft aan dat uw participaties worden behouden. Deze worden vervolgens overgeschreven naar uw erfgenaam of erfgenamen. Hierbij komen €25 transactiekosten kijken, maar géén emissiekosten.

Uw executeur geeft aan dat uw participatie wordt verkocht. De executeur ontvangt na verkoop het geld. Ook hier geldt €25 transactiekosten.

Mijn dierbare is overleden: wat gebeurt er met zijn/haar participatie?

Allereerst: gecondoleerd. Wij wensen u de komende tijd veel sterkte.
U kunt de participaties behouden, of verkopen. Hieronder leest u exact hoe u dat regelt.
Schroom niet even te bellen of mailen bij vragen: 088 633 94 63 of info@meewind.nl.

Stappenplan:

Om de participaties over te schrijven of te verkopen, stuurt u ons schriftelijk een verzoek. Hierin geeft u uw keuze aan en deelt u enkele benodigde documenten.
 
Verzamel enkele essentiële documenten
U deelt deze documenten met ons:

 • Akte van overlijden
 • Verklaring van erfrecht/executele
 • Kopie legitimatiebewijs executeur (bij rijbewijs of ID graag ook de achterkant)
 • Bij overschrijven een ingevuld en ondertekend overschrijfformulier
 • Bij verkoop een ingevuld en ondertekend verkoopformulier
 •  

  Verzoek per mail
  U kunt uw verzoek mailen naar info@meewind.nl. De documenten stuurt u als scan mee.

  Verzoek per post
  Verstuurt u de documenten liever per post? Geen enkel probleem. Gebruik dan onderstaand adres. U hoeft de envelop niet te frankeren.

  Meewind
  Antwoordnummer 1363
  2000 VD Haarlem

  Heeft u vragen over de status van de participatie? Dan kunt u contact opnemen via 088 – 633 94 63 of info@meewind.nl.

  Kiest u ervoor de participaties te behouden, dan zetten wij deze op uw naam. Dat gaat zo:

  Open een beleggingsrekening bij Meewind.
  Heeft u al een eigen rekening? Dan gebruiken we die. Zo niet, dan maakt u een account aan op mijn.meewind.nl.

  Vul per fonds een overschrijfformulier in.
  Hierin geeft u o.a. aan vanaf welke rekening u welk bedrag aan participaties wilt overmaken aan wie. U kunt dus delen naar verschillende erfgenamen overmaken, mocht u dat willen. De overschrijfformulieren stuurt u mee met uw verzoek.

 • Download hier het overschrijfformulier Zeewind Nieuwe Parken
 • Download hier het overschrijfformulier Groenfonds Regionaal Duurzaam
 • Download hier het overschrijfformulier Zeewind Bestaande Parken
 • Download hier het overschrijfformulier Energie Transitiefonds
 •  
  Let op: had u met uw partner een en/of beleggingsrekening bij Meewind? Dan is het openen van een nieuwe beleggingsrekening en het aanleveren van een overschrijvingsformulier niet nodig. U kunt in dit geval in uw verzoek aangeven dat u graag ziet dat de beleggingsrekening op uw naam wordt gezet.

  Overschrijvingen worden elke 1e dag van iedere nieuwe maand verwerkt indien de benodigde documenten uiterlijk 2 werkdagen voor dit moment bij ons zijn aangeleverd. De overschrijving zal vanaf dat moment binnen 10 werkdagen zichtbaar zijn in het Meewind-account van de erfgenaam.

  Kiest u ervoor de participaties te verkopen, dan ontvangt u als erfgenaam de opbrengst van de verkoop.

  Hiertoe vult een verkoopformulier in. Deze vraagt u aan via info@meewind.nl.

  Participaties worden ieder kwartaal verkocht; op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober indien de opdracht tot verkoop uiterlijk 2 werkdagen vóór het verkoopmoment bij ons binnen is. U ontvangt 10 werkdagen na de verkoop het geld op het bankrekeningnummer dat gekoppeld staat aan de beleggingsrekening van de overledene.