Nabestaanden

Wanneer u overlijdt blijft uw participatie ongewijzigd, totdat Meewind een verzoek ontvangt van de executeur. Er zijn twee opties, mede afhankelijk van wat u heeft vastgelegd bij de notaris.

  • Uw executeur geeft aan dat uw participatie wordt behouden. Deze wordt vervolgens op naam gezet van uw erfgenaam.
  • Uw executeur geeft aan dat uw participatie wordt verkocht. Uw erfgenaam ontvangt na verkoop het geld.

In beide gevallen is er sprake van € 25 transactiekosten. Bij behoud van de participatie hoeft uw erfgenaam geen emissiekosten te voldoen; dit heeft u bij instap in het Meewind-fonds al gedaan.

Allereerst wil Meewind u condoleren met uw verlies. Wij wensen u de komende tijd veel sterkte.

Hieronder leest u stap voor stap wat u met de participatie van uw dierbare kunt doen. Uiteraard kunt u ons bij inhoudelijke vragen ook direct bereiken via +31 (0)88 633 94 63 of info@meewind.nl.

Stap 1: Verzamel de essentiële documenten

Voor een soepele afhandeling hebben wij in elk geval de volgende documenten nodig:

  • Verklaring van erfrecht
  • Verzoek van de executeur
  • Kopie legitimatiebewijs executeur (in geval van een nieuw rijbewijs of ID: tevens een kopie van de achterkant van het legitimatiebewijs)

Het verzoek van de executeur is een e-mail of schriftelijke bevestiging, waarin u als erfgenaam kenbaar maakt wat u met de participatie wilt doen en over welke participatie het gaat. U kunt hierbij tevens aangeven op welke rekening u het geld wilt ontvangen.

Stap 2: Besluit wat u wilt doen met de participatie

U heeft als erfgenaam twee opties: de participatie van uw naaste behouden of verkopen. We lichten beide opties toe. Tevens leest u welke additionele documenten nodig zijn voor de afwikkeling, naast de bij stap 1 genoemde essentiële documenten.


U kiest ervoor de participaties te behouden, deze worden vervolgens op uw naam gezet.

U kiest ervoor de participaties te verkopen, u ontvangt als erfgenaam het geld na verkoop

In dit geval verzoeken we u tevens de volgende documenten op te sturen:

Klik hier voor meer informatie over het rendement en risico van de Meewind-fondsen.

In dit geval verzoeken we u tevens de volgende documenten op te sturen:

  • Verkoopformulier, ingevuld en ondertekend (U kunt dit formulier aanvragen via info@meewind.nl)
  • Kopie van uw legitimatiebewijs (in geval van een nieuw rijbewijs of ID: tevens een kopie van de achterkant van het legitimatiebewijs)

De participaties worden ieder kwartaal verkocht; op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober. U ontvangt 10 werkdagen na de verkoop het geld op de rekening die is vermeld in het verzoek van de executeur. Heeft u geen rekeningnummer opgegeven? Dan wordt het geld overgeschreven naar de tegenrekening die bij ons bekend is.

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test