Nieuwsbericht, 22 augustus 2014
Aanpassing risicometer Regionaal Duurzaam 1

Vanwege de forse stijging van de intrinsieke waarde van Regionaal Duurzaam 1 heeft Meewind de risicometer voor dit fonds moeten aanpassen.

Volatiliteit
De risicometer, een door de AFM voorgeschreven middel om het risico van beleggingsproducten aan te geven, is gebaseerd op de volatiliteit van de betreffende belegging. De volatiliteit van het fonds wordt bepaald aan de hand van de standaarddeviatie van het rendement over de laatste vijf jaar. Lees hier meer over het begrip volatiliteit.

Historische cijfers
Aangezien Regionaal Duurzaam 1 een relatief jong fonds is, zijn er beperkte historische cijfers. Een afwijking op historische cijfers heeft bij jongere fondsen derhalve een grotere uitwerking in de gemiddelde volatiliteit. Als aanvulling op de historie van fonds Regionaal Duurzaam 1 wordt tevens gekeken naar de resultaten van vergelijkbare beleggingsfondsen.

Stijging intrinsieke waarde
De aanzienlijke stijging van de intrinsieke waarde in de maand juni – 1.005,9404 euro op 31 mei 2014 naar 1.020,8335 euro op 30 juni 2014 – betekent een verandering van 1,48% over één maand. Aangezien dit afwijkt van de geprognosticeerde stijging voor Regionaal Duurzaam 1 – tussen 0,33 en 0,5% per maand – is de risicoaanduiding voor dit fonds gewijzigd van 1 op 7 naar 2 op 7.

Continu getoetst
De risicometer van de fondsen van Meewind, Zeewind 1 en Regionaal Duurzaam 1, wordt continu getoetst door de beheerder. Wanneer het risico van een fonds verandert, dienen documentatie, waaronder de essentiële beleggersinformatie, en promotiemateriaal aangepast te worden.  Lees hier het persbericht van de AFM over de risicometer bij de Meewind fondsen

Risico’s bij de Meewind fondsen
De concrete risico’s die u loopt omschrijven wij in de prospectus en in de nadere toelichting van het fonds. Lees hier de nadere toelichting over het fonds Regionaal Duurzaam 1

N.B. De gewijzigde risicometer heeft geen invloed op het werkelijke rendement en risico van deze belegging.

Bekijk de aangepaste essentiële beleggersinformatie van Regionaal Duurzaam 1.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test