“De tijd terugdraaien kan niet. Mezelf inzetten voor een betere toekomst wél!” – Philip Beekman, Grootouders voor Klimaat

16 november 2023

“De tijd terugdraaien kan niet. Mezelf inzetten voor een betere toekomst wél!”

“Onder klimaatactivisten kun je grofweg twee groepen onderscheiden: zij die zeggen ‘we moeten van alles minder’. Minder consumeren, minder vliegen, minder verbruiken. En dan zijn er die geloven dat we om het klimaat op orde te houden de dingen vooral anders moeten doen. Van fossiel naar een duurzaam energiesysteem. Tot die laatste groep behoor ik.”

Aan het woord is Philip Beekman, een van de grondleggers van Grootouders voor het Klimaat. En Meewind-belegger van het eerste uur. “De zon alleen al levert in een uur meer energie dan we met elkaar op aarde in een jaar verbruiken. Die energie wordt deels omgezet in wind: de zon verwarmt en waar warme en koude lucht elkaar ontmoeten ontstaat wind. Je moet beide vormen van energie alleen wel kunnen oogsten.”

Blik op de toekomst

Samen met nog ruim 8500 grootouders en ouderen zet Philip zich sinds 2016 actief in voor het klimaat. “Onze generatie heeft enorm geprofiteerd van het uitputtingsbeleid van fossiele brandstoffen. Dat kunnen we helaas niet terugdraaien. Proberen de wereld zo goed mogelijk achter te laten voor volgende generaties kan wel. Wij grootouders zijn bezorgd en ook boos, maar onze aanpak is altijd constructief en realistisch.” “We worden inmiddels gezien als een volwaardige partij in de klimaatdiscussie. Naast levenservaring hebben we veel kennis en contacten in huis. We weten de weg in de politiek. Recentelijk nog hebben we een nieuw wetsvoorstel neergelegd bij het Ministerie van Economische Zaken, omdat in onze mening de rechten van energiegemeenschappen onvoldoende in de nieuwe Energiewet verankerd worden.”

Duurzame energie voor iedereen

De Grootouders hebben drie speerpunten: “Om te beginnen een nieuwe regering die het klimaat goed gezind is. Verder bestuurders in overheid en bedrijfsleven laten nadenken over de klimaatimpact van al hun beslissingen (de toekomststoel van Jan Terlouw), en tenslotte willen we met onze campagne ‘Wind en Zon zijn van Ons’ duurzame energie voor alle burgers beschikbaar maken tegen een lage prijs. Dat is momenteel alleen mogelijk met zonnepanelen op eigen dak of met lokale coöperaties. Waarom anders met wind omgaan dan met zon? Daarom zijn partijen als Meewind zo belangrijk: zij versnellen de energietransitie door te investeren in lokale energieprojecten. En maken die bereikbaar voor iedereen.”

Heft in eigen handen

Zelf investeert Philip via Meewind in windenergie. “Greenchoice gaf een aantal jaren geleden al haar klanten een certificaat waarmee je kon beleggen bij Meewind. Ik was al sinds begin jaren 90 participant van De Windvogel in Reeuwijk, een van de eerste windcoöperaties van ons land. Meewind sprak me dus direct aan. Ook dat ze, net als de Grootouders, zélf voor verandering willen zorgen. Het bleek daarnaast ook nog eens prima rendement op te leveren.”

Onafwendbaar

De energietransitie is volgens Philip onvermijdelijk: “We zijn al decennia lang als een idioot CO2 aan het losmaken, die in miljoenen jaren tijd vanuit de atmosfeer onder de aardkorst was verdwenen. Het is de grondoorzaak van het klimaatprobleem. Hoogste tijd om fossiele brandstoffen geheel vaarwel te zeggen en ons alleen nog maar te richten op nieuwe, duurzame energievormen.”

Doe ook mee! Er zijn momenteel dik twee miljoen grootouders in Nederland en in totaal wel drie miljoen mensen op leeftijd. Hoe mooi zou het zijn als zij allemaal hun stem laten horen en zich aansluiten bij Grootouders voor het Klimaat. Of op zijn minst sympathisant worden. “Dan kan de politiek écht met geen mogelijkheid meer om ons heen!”


Investeer nu in koplopers in de energietransitie

Beleg in het Energie Transitiefonds, met liefde voor de toekomst en een historisch rendement van 8,15%*.
Vertel me meer →