Nieuwsbericht, 15 mei 2020
Eerste fase bouw waterstofmolen van start
Eerste fase bouw waterstofmolen van start

Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert in verschillende vormen van duurzame energie, waaronder groene waterstof. Zo is deze week de eerste financiering van een waterstofmolen in Wieringermeer afgerond.

“Meewind is ervan overtuigd dat groene waterstof een onmisbaar onderdeel is van de energietransitie in Nederland”, stelt Derck Truijens van Meewind. “Met deze investering nemen we het voortouw in de verdere ontwikkeling van de duurzame waterstofeconomie, samen met onze partners.”

De molen wordt door HYGRO gebouwd op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. ENERCON levert een 4MW windturbine als onderdeel van de waterstofmolen. Het project wordt gefinancierd door Groenfonds Regionaal Duurzaam en Triodos Bank.

Veelzijdige energiedrager
De waterstofmolen in Wieringermeer zal water met behulp van elektriciteit (elektrolyse) omzetten in waterstof. Dit is een veelzijdige energiedrager die kan worden gebruikt als grondstof, onder meer voor brandstof en verwarming. Doordat er geen sprake is van CO2-uitstoot kan de toepassing van waterstof bijdragen aan een schonere en emissieloze industrie-, mobiliteits- en agrarische sector.

Bij het project in Wieringermeer is er sprake van duurzame (groene) waterstof, aangezien het wordt geproduceerd met behulp van duurzaam opgewekte windenergie. Een groot voordeel van waterstof is dat het eenvoudig en grootschalig is op te slaan, zonder dure accu’s. Zo kan waterstof bijdragen aan de ontlasting van het elektriciteitsnet op plaatsen met (te) veel hernieuwbare energieopwekking.

Duwaal
De bouwactiviteiten  starten eind dit jaar in Wieringermeer en zijn onderdeel van de eerste fase van het project. In deze fase wordt de windturbine gerealiseerd en de projectontwikkeling van het waterstofproductiegedeelte afgerond. In een volgende fase zal een duurzame lokale waterstofketen worden opgezet.

Het project in Wieringermeer is onderdeel van Duwaal, een initiatief dat onder meer wordt ondersteund door New Energy Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Duwaal werkt aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noordwest-Nederland. Inmiddels hebben vele partijen zich aangesloten bij dit initiatief.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022