Extra energie voor ons aardwarmteproject Duurzaam Voorne dankzij Energie Beheer Nederland!

23 mei 2024

Extra energie voor ons aardwarmteproject Duurzaam Voorne dankzij Energie Beheer Nederland!

Meer slagkracht voor de warmtetransitie onder tuinders

De aardwarmte-installatie Duurzaam Voorne op het eiland Voorne in Zuid-Holland levert al sinds eind 2022 duurzame warmte aan zo’n 70 hectare aan kassen. Zo groeit boer Arthur ( u misschien wel bekend van Boer zoekt vrouw) van kwekerij Van Geest, zijn komkommers erop. En meerdere tuinders in de omgeving verduurzaamden dankzij deze aardwarmteput hun teelt.

Meewind hielp het project in de allereerste fase mede realiseren, samen met onze beleggers in het Groenfonds Regionaal Duurzaam. Het fonds nam een aandeel in het bedrijf om de warmtetransitie een duwtje in de rug te geven. Trots zijn we, dat nu ook Energie Beheer Nederland (EBN), een beleidsneming van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, deelneemt in ‘ons’ project. Meewind blijft uiteraard betrokken bij het project als aandeelhouder.

Lees meer over ons Groenfonds    Stort bij in ons Groenfonds

 

Positieve ontwikkeling voor beleggers bij Meewind

De rol van EBN in dit stadium van Duurzaam Voorne is een mooie aanvulling op die van Meewind in de allereerste fase. We investeren vooruit, in technieken waarin we geloven. In technieken die al wel bewezen zijn, maar wellicht nog niet op écht grote schaal worden toegepast. EBN bevestigt onze ambitie en neemt het stokje zogezegd over: samen op naar meer duurzame warmte!

Voor de beleggers in het Groenfonds van Meewind is dit een positieve ontwikkeling. Met een sterke aandeelhouder als EBN erbij wordt de zekerheid van groei groter en neemt het risico af. Duurzaam Voorne gaat profiteren van alle kunde van EBN. Het bedrijf geeft extra aandelen uit; met de deelname van EBN wordt extra ingezet op het versterken en uitbreiden ervan. Voor weer meer duurzame warmte, voor weer meer tuinders in de nabije omgeving en weer minder CO2-emissie en afhankelijkheid van aardgas.

Energie aan de warmtetransitie

EBN is het publieke bedrijf dat namens de staat kennis, kunde en financiële slagkracht inzet om de gastransitie, de warmtetransitie en CO2 opslag- en transportsystemen in Nederland verder te versnellen en uit te rollen.

Aardwarmte kent daarin een belangrijke plek. Zo’n 40% van alle energie die we in Nederland gebruiken, wordt ingezet om mee te verwarmen. Hoe meer we dat doen met duurzame bronnen zoals geothermie, hoe beter… Om dat transitieproces te versnellen neemt EBN sinds 1 juli 2023 daarom (verplicht) deel in alle nieuwe aardwarmteprojecten.

Over Energie Beheer Nederland: Energie Beheer Nederland is een publiek energiebedrijf. Zij investeren kennis, kunde en financiële slagkracht om samen sneller een duurzaam energiesysteem te bouwen. Hun activiteiten richten zich op drie kerngebieden: de gastransitie, de warmtetransitie en CO2 opslag- en transportsystemen. Zo dragen ze bij aan betrouwbare en betaalbare energie voor Nederland vandaag én aan een duurzaam en CO2-neutraal energiesysteem voor morgen. Dit is hun ambitie en hun drive: Energising the Transition.