Extra uitgiftemoment participaties Zeewind Nieuwe Parken

2 oktober 2015

De financial close van Nobelwind nadert – en daarmee de bijbehorende herwaardering van fonds Zeewind Nieuwe Parken, gepland in de tweede helft van oktober. De uitgifte van participaties op 1 oktober 2015 was, onder normale omstandigheden, de laatste mogelijkheid om deel te nemen tegen een koers vóór deze herwaardering.

Verlenging: tot 20 oktober a.s.
Wij hebben echter geconstateerd dat een behoorlijk aantal van onze participanten er niet in is geslaagd de uitbreiding van hun belegging uiterlijk 30 september op de rekening van het fonds te storten. Veel overschrijvingen zijn, mede door de verwerkingstijd bij de banken, uiteindelijk pas op 1 of 2 oktober op de fondsrekening bijgeschreven.

In overleg met onze bewaarder is daarom besloten een tussentijdse intrinsieke waarde te bepalen en een extra uitgifte van participaties in te plannen.

Zodoende kunnen alle stortingen die in de periode van 1 tot en met 20 oktober worden ontvangen – tegen een behouden intrinsieke waarde – aangewend worden voor de uitgifte van participaties.

Wat betekent dit concreet?
• De laatste intrinsieke waarde vóór herwaardering wordt bepaald op woensdag 20 oktober 2015.
• Participaties Zeewind Nieuwe Parken worden uitgegeven op 21 oktober 2015.

Stortingen die uiterlijk 20 oktober 2015 op de rekening van het fonds zijn bijgeschreven worden per 21 oktober 2015 aangewend voor de uitgifte van participaties.

Na 21 oktober 2015 wordt het fonds opnieuw gewaardeerd op basis van de gegevens die met de financial close van Nobelwind duidelijk worden.

Alle stortingen die na 20 oktober 2015 op de rekening van fonds Zeewind Nieuwe Parken worden bijgeschreven zullen per 1 november 2015, na herwaardering van het fonds, worden aangewend voor de uitgifte van participaties.

Uitgifte participaties na financial close
Bij financial close zullen wij het maximaal mogelijke belang van 19,9% in Nobelwind nemen. Indien wij op dat moment niet het volledig benodigde investeringsbedrag beschikbaar hebben zal een gedeelte van ons belang gefinancierd worden door een derde, bij Nobelwind betrokken, partij.
De financiering door deze derde partij zal door fonds Zeewind Nieuwe Parken worden afgelost door de uitgifte van participaties na financial close.